Katholieke traditie

De redactie wenst alle lezers een Zalig Kerstfeest

nativity_lightened

Wij wensen alle lezers alvast van harte een Zalig Kerstfeest en een gezegend nieuw jaar 2017.

Categorieën:Katholieke traditie

7 antwoorden »

 1. ‘Vandaag is in de stad van David uw redder geboren; Hij is de Messias, de Heer.’ (Luc. 2,11)

  Ook alvast een Zalige Kerstmis en een Genadevol Nieuwjaar gewenst aan de redactie van de Restkerk en aan alle lezers !

  Dat jullie in 2017 vol goede moed en met een groot doorzettingsvermogen dit belangrijke werk kunnen blijven verderzetten!!!
  Opdat de trouwe gelovigen via deze weg steeds geïnformeerd zullen blijven over wat er zich (op aarde) momenteel voordoet in onze Kerk.
  Opdat we elkaar via deze site mogen blijven ontmoeten en zo elkaar kunnen steunen om vurige getuigen te blijven van de Ware Leer van Jezus Christus.
  Opdat we elkaar kunnen aanmoedigen om te volharden in de goede strijd, zoals ook de eerste Christenen dat deden, want we hebben vast nog een hele weg af te leggen…

  H.Aartsengel Michaël, wij smeken uw bescherming af over deze site.
  H.Jozef, Schrik van de duivelen, aub bescherm Gods Restkerk.
  Amen.

 2. Ook wij wensen de redactie een Zalig Kerstfeest
  en voor 2017 heel veel katholiek nieuws

 3. ik sluit mij ook aan bij deze woorden,zalig kerstfeest voor allen en een goed nieuwjaar en moge de komst van de Heer spoedig zijn !

 4. Ook van mij een Zalige Kerst en een gelukkig nieuwjaar aan de redactie en alle lezers van Restkerk! Dankbaar dat we hier een toevlucht vinden en degelijke artikels kunnen lezen ivm onze Kerk in deze eindtijd!

 5. Kerstmis 2016
  Deze Kerstmis zal ik niet bij een Nachtmis vieren zijn. Hoe zeer het mij ook spijt, maar het gaat mij dan ook niet om de mis op zich, maar door wie de mist wordt opgedragen en waar ze voor staan.
  In de voorgaande jaren was steeds de Bisschop van Haarlem waar ik toch altijd nog vertrouwen in had, die de mis gesecondeerd met twee priesters. Maar toen hij enkele jaren achtereen de speciale aandacht vroeg voor de “ontheemden” die naar ons waren gekomen om een beter leven te kunnen leiden, begrip te tonen en bij te staan.
  Waar hij geen aandacht aan schonk waren de echte slachtoffers n.l. de Christenen in het Midden Oosten waar de islam het Christendom praktisch al heeft uitgeroeid en dus ligt het voor de hand, dat Europa aan de beurt en dat is al duidelijk te merken.
  Ik schreef de bisschop een brief om hem te vragen waarom hij het leed van de Christen steeds ‘vergat’ zelfs niet voor een gebed. Van zijn secretariaat kreeg ik een paar-regelige brief, met de mededeling dat er eens per jaar een H. Mis werd opgedragen in de Sint Nicolaaskerk (A’dam) voor dan doel.
  Later toen de Pastoor met twee assistenten de H. Nachtmis opdroeg, was het hetzelfde. Geen woord voor de lijdende Christelijk mens in door de islam bezet gebied. Maar daar kreeg ik geen reactie op.
  In zo’n kerk voel ik mij niet thuis. Ik heb toch al moeite hoe de ‘herders’ met hun kudde omgaan en Duitsland is daarin het verst doorgeslagen met islam knuffelen. En stellen hun Kerk wagenwijd open om er de boodschap van de Satan uit te dragen. De islam heeft niets in onze kerken te zoeken, de kerken worden, voor zover ze het nog niet waren, ontheiligd door Allah met instemming van die Bisschoppen.

  Ik wens u allen een Zalig Kerstmis en een samnzijn voor zover dat mogelijk is.

  Piet Schapendonk