Michael Matt van The Remnant Newspaper: ‘Als je niet ongerust bent over de gang van zaken in het Vaticaan, dan ben je niet katholiek’

michaelmatt

Michael Matt postte enkele dagen geleden een nieuwe video van The Remnant Underground. Hij steekt van wal met te zeggen dat het nu wel eerlijk mag gezegd worden dat het Vaticaan, om op z’n minst te zeggen, duidelijk niet meer geregeerd wordt door praktiserende katholieken. Hij weet niet wat ze zijn, maar “hun katholiciteit wordt verdachter met de dag.”

Niet enkel de ‘rad trads’ meer

“Goddank zijn we niet meer alleen. Voor 50 jaar zijn we min of meer alleen geweest, tradtionalisten zijn min of meer alleen geweest in het proberen duidelijk te maken dat er iets vreselijk verkeerd is gegaan in de Kerk, en nu heeft Franciscus op z’n minst die dagen beëindigd. Het zijn niet langer enkel de ‘radicale traditionalisten’, de ‘rad trads’, die het duidelijk willen maken. We hebben nu, Godzijdank, vier kardinalen, eigenlijk vijf, als je Kardinaal Pell mee in rekening brengt die zich lijkt te scharen achter de vier kardinalen, en deze mannen spreken Franciscus poging tegen om publieke overspelers de H. Communie te laten ontvangen.”

Hij haat het om het te zeggen, en we geraken het gewoon om het te horen, maar “de paus wil publieke overspelers H. Communie laten ontvangen.” Matt zegt dat de kardinalen andere, minder machtige kerkmensen aanmoedigt om ook naar voor te komen. “We hebben nu verschillende bisschoppen die vier andere kardinalen bijvallen. Franciscus moet gestopt worden is de boodschap.”

Bisschop Athanasius Schneider publiceerde afgelopen week een brief waarin hij zijn steun gaf aan de kardinalen en hij als volgt verklaarde: “De vier kardinalen, met hun profetische stem, die pastorale en doctrinaire opheldering eisen, hebben een grote verdienste voor hun eigen geweten, voor de geschiedenis en voor ontelbare eenvoudige gelovige katholieken van onze tijd, die naar de kerkelijke periferie gedreven worden vanwege hun trouw aan de Leer van Christus over de onverbreekbaarheid van het huwelijk.”

Dialoog en tolerantie

Maar Matt zegt: “Natuurlijk, het Vaticaan, dat niet anders doet dan de verdienste op te hemelen van dialoog en tolerantie met hottentotten en wie weet wie nog allemaal die niet katholiek of christelijk is, dit Vaticaan wil niets te maken hebben met dialoog wanneer het komt op de vier kardinalen. Ze willen niets te maken hebben met dialogeren met deze groeiende groep van gelovige kerkgangers, wiens goed gevormde geweten hen verhindert van maar achterover te zitten en te zeggen ‘laten we zien wat er gebeurt’.”

Matt hekelt de deken van de Romeinse Rota, die de kardinalen beschuldigde van het veroorzaken van ergernis, terwijl het geven van de H. Communie aan overspelers die geen berouw hebben, in hun ogen geen ergernis geeft. Dit is het moderne Vaticaan van vandaag. “En kardinaal Burke beschuldigde niet eens de paus, hij stelde enkel maar vragen, die Franciscus weigert te beantwoorden.”

“Wat met dialoog? Wat met de ‘kerk van begeleiding’? ”

Welkom tot de ‘Aartsbisschop Lefebvre-club’

Matt verwelkomt de vier kardinalen tot de “Aartsbisschop Lefevbre-club” van trouwe prinsen van de Kerk, die in geweten niet gewoon achterover kunnen leunen en niets inbrengen tegen de vernietiging van de Kerk door de handen van de modernisten in Rome. “Dit is al een geruime tijd aan de gang. Maar opnieuw, Franciscus is de ultieme paus van Vaticanum II, alhoewel hij wellicht niet meer geeft om Vaticanum II, want het is te conservatief voor hem. Hij is op het logische continuüm van Vaticanum II, en hij haalt gewoon alles naar beneden.”

Matt haalt de H. Thomas van Aquino aan die zegt dat als er direct gevaar is voor het geloof, prelaten door hun onderdanen in vraag mogen worden gesteld, en dat ze in nederigheid die kritiek moeten aanvaarden, en ze niet afwimpelen. Hij gaat verder met te zeggen of deze weigering om te dialogeren met de vier kardinalen, niet een arrogantie aangeeft, dat onmogelijk te verzoenen is met paus Franciscus de Nederige, die we op tv zien? Het zijn niet enkel de traditionalisten meer die zich vragen stellen: het zijn kardinalen, bisschoppen en hele rijen priesters die vragen stellen, en de heilige vader negeert hen, hij gaat gewoon verder, en vergeet de ergernis die hij veroorzaakt door zijn gedrag.”

Tijdens een recent vliegtuig-interview zei Bergoglio dat ‘proselytisme of bekeringsdrang onder Christenen een zware zonde is.’ De journalist vroeg “waarom?” En dan verklaarde Bergoglio: “omdat het de eigenlijke dynamiek tegenspreekt van hoe een Christen te worden en te blijven. De Kerk is geen voetbalteam dat rondgaat en fans zoekt.” Vader Brian Harrison schreef op een blog op The Remnant Newspaper een artikel hierover waarin hij zegt dat hijzelf een bekeerling is van het Protestantisme, en door persoonlijk gesprek en argumenten hebben enkele Katholieken hem overgehaald tot het Katholiek geloof. En dit wordt door Bergoglio nu als een zware zonde beschouwt. Dat dit van een paus komt is gewoonweg “verbijsterend”, “schandalig”, “ongelofelijk”, “het onderwerp van een nachtmerrie”. Hierdoor wordt goed kwaad genoemd, en door implicatie, kwaad goed. De priester was er niet goed van.

Matt zegt dat de ‘paus’ priesters, bisschoppen en kardinalen beledigt, en hij vertikt het om zich te excuseren. Hij blijft gewoon zwijgen.

De grote meerderheid zegt: ‘relax’

pope_francis_i_says_relax_tee_shirts-r65f0572cb3ba452aab7eab40d50cb1ea_8nam7_324

Matt hekelt de grote meerderheid van de verwaterde en lauw geworden katholieken die gewoon zeggen “maak je niet druk, ontspan je gewoon.” Maar hoe lang laten we het toe dat wij geen “ergernis” geven door toe te laten dat de herders “ergernis veroorzaken”?

“Als je denkt dat het nu slecht is, wacht gewoon een jaar, tot de volgende synode in Rome, wanneer ze de pauselijk zegen zullen geven aan homoseksuele verbintenissen. Dat is mijn voorspelling Ik zat daar in de Vaticaanse perszaal in Rome afgelopen jaar, en kardinaal Peter Turkson beloofde de aanwezige pers dat de volgende synode homo-verbintenissen zou aanpakken en hoe homoseksuelen en lesbiënnes geïntegreerd zullen worden in de ‘kerk van begeleiding.'”

“Er is geen weerga voor wat nu gebeurt in Rome. De revolutie van Vaticanum II is uit de kast gekomen en er zijn nu vele katholieken die in goed geweten zich verplicht voelen om hun stem te laten horen tegen wat er gebeurt. Kardinaal Burke is hier een mooi voorbeeld van. En om dit te doen voor het heil van de zielen en de integriteit van de Kerk. Er zijn nu enorme tegenstrijdigheden tussen wat de Kerk enkele jaren geleden leerde, en wat de Kerk nu leert. En de Kerk kan zichzelf niet tegenspreken, één van hen moet verkeerd zijn. Ze zijn in directe tegenspraak met elkaar; de oude Kerk versus de ‘nieuwe'”, aldus Matt. Hij zegt dat er mensen zijn die zeggen dat als Rome gesproken heeft, de zaak duidelijk is. Of dat de uitspraken en onderrichtingen van een paus mee sterven bij het overlijden van die paus. “Het vermanen dat men de paus volgt terwijl hij zijn voorgangers tegenspreekt op gebied van geloof en moraal, is onlogisch en anti-katholiek.”

Matt haalt de grote theoloog Franciscus de Victoria aan, die zegt: “Indien een paus de Kerk wilde kapot maken, mag hij niet toegelaten worden om dat te doen. Men zou verplicht zijn om hem te weerstaan. De reden hiervoor is dat hij niet de macht bezit om te vernietigen. Daarom, als er bewijs is dat hij dit doet, dan is het wettig om hem te weerstaan. Het resultaat hiervan is dat als een paus de Kerk vernietigt door zijn bevelen en daden, kan hij weerstaan worden en kan de uitvoering van zijn bevelen verhinderd worden.”

Matt verklaart verder: “Als je nu niet ongerust bent over de gang van zaken in het Vaticaan, heb je de ‘Sensus Catholicus’ niet, en ben je zelfs niet katholiek. Dit is zeer verontrustend, of dat zou het moeten zijn voor alle trouwe katholieken. Iemand heeft onze Kerk overgenomen. We zijn in onbekende wateren op dit ogenblik. Dit zou wel eens dé kastijding kunnen zijn, omdat het kan leiden tot allerhande twijfels, indien de kerk kan veranderen op fundamentele gebieden van geloof en moraal, en als onfeilbaarheid niets betekent, welke andere lijst van goederen hebben we verkocht, is de kerk wel echt, heeft Christus die wel gesticht, is er uiteindelijk wel een God? Dit is waar het toe leidt, als het niet afgeblokt wordt.”

We moeten ons voorbereiden

“We mogen niet toelaten dat ons geloof wordt dooreengeschud door wat er in de tussentijd in het Vaticaan gebeurt. We moeten in gebed ons voorbereiden op de donkere dagen die in het verschiet liggen,” aldus nog Matt.

Het enige jammere is dat Matt op het einde van zijn video wat neerkijkt op mensen die zeggen dat ‘paus’ Franciscus de Antipaus is, of de Valse Profeet, omdat we het volgens hem niet kunnen weten. Maar dan negeert Michael Matt eigenlijk de vele profetieën van tal van zieners en heiligen over een antipaus in de eindtijd, die de kerk zou “kapot maken” en aan het hoofd zou staan van een “valse kerk.”

Bron: Youtube-kanaal van TheRemnant