Verwarring alom tijdens bidden van ‘nieuw’ Onze Vader in Bisschopswijdingsmis van Lode Aerts

lodeaerts

Op de website van het Rooms-Katholiek Lekenforum verscheen gisteren een artikel met een bijbehorende video waarin duidelijk te zien is dat tijdens het zingen van het ‘nieuw’ Onze Vader in de Bisschopswijdingsmis van Lode Aerts er een kakafonie aan geluiden was te horen tijdens de zinsnede ‘en leid ons niet in bekoring’. In het ‘nieuw’ Onze Vader moet dit normaal zijn: ‘en breng ons niet in beproeving’. Toen Lode Aarts merkte dat hij verkeerd was tijdens de helft van het woord, “bekoo….” voegde hij daar op het einde “…ving” aan toe, waardoor het ongelukkige woord “bekoving” te horen was. Ook het kerkkoor was blijkbaar verkeerd. Verwarring alom dus.

Dit bewijst nogmaals dat men beter het oude Onze Vader blijft bidden.

Bron: Rooms-Katholiek Lekenforum