Petitie om brief van de vier kardinalen te steunen

(van links naar rechts) kard. Raymond Burke, kard. Joachim Meisner, kard. Walter Brandmüller en kard. Carlo Caffarra
(van links naar rechts) kard. Raymond Burke, kard. Joachim Meisner, kard. Walter Brandmüller en kard. Carlo Caffarra
(van links naar rechts) kard. Raymond Burke, kard. Joachim Meisner, kard. Walter Brandmüller en kard. Carlo Caffarra

Op 19 september vroegen vier kardinalen in een brief opheldering aan Bergoglio omtrent de Exhortatie ‘Amoris Laetitia’. Toen een antwoord van Bergoglio na twee maanden uitbleef hebben de kardinalen beslist om de brief, samen met een uiteenzetting van hun zorgen omtrent de Exhortatie, openbaar te maken aan de gemeenschap van de gelovigen.

De kardinalen krijgen kritiek, maar ook steun vanuit alle hoeken. Een voorbeeld van een steunactie is deze petitie met als titel “Aan Paus Fransiscus: Ik steun de brief van de vier kardinalen om opheldering”. Het aanvankelijke doel van de petitie was om 10 000 handtekeningen te bereiken. Dit aantal werd al bereikt en nu geldt een nieuw streefdoel van 25 000 handtekeningen.

De petitie luidt als volgt:

Aan Zijne Heiligheid, Paus Fransiscus,

Onlangs hebben vier kardinalen u een brief gezonden waarin ze hun bezorgdheid omtrent wat zij noemen “de zorgwekkende desoriëntatie” en “de grote verwarring” die volgde op de publicatie van de Apostolische Exhortatie Amoris Laetitia uitten.

Rekening houdend met het canoniek recht (§ 212:3) dat stelt dat “de christengelovigen het recht en soms ook de plicht hebben om hun mening aangaande het welzijn van de Kerk bekend te maken aan de gewijde Herders” betuig ik u mijn volledige steun aangaande de inhoud van de brief van de kardinalen. Ik voeg ook mijn stem bij hun dringende oproep dat u de verwarring verdrijft door hun vijf vragen te beantwoorden met een duidelijke bevestiging van de blijvende leer van de Kerk over het huwelijk, de Sacramenten, de ethiek en de aard en rol van het geweten.

Ten slotte betuig ik u mijn hartelijk en dagelijks gebed opdat u de genade mag ontvangen om onze Heilige Moeder de Kerk met wijsheid, voorzichtigheid en met een moedig engagement om het Evangelie van het Leven te verkondigen, te leiden.

U kan de petitie HIER ondertekenen

Na ondertekening krijgt u ook de kans om, mits een kleine financiële bijdrage, een briefkaart naar Bergoglio te sturen waarin je persoonlijk je steun voor de brief van de kardinalen kan betuigen.