Bergoglio beledigt opnieuw de traditionele katholieken

bergo7

Uittreksel uit een interview dat in de afgelopen dagen werd gepubliceerd in Italië – afgenomen door Fr. Antonio Spadaro, redacteur van de officiële krant van de H. Stoel Civiltà Cattolica:

De eenvoud van kinderen doet me ook denken aan volwassenen, met een ritus die direct is, waar intensief wordt aan deelgenomen, van parochiemassas die met zoveel vroomheid verrijkt zijn. Wat in mijn gedachten komt zijn voorstellen die priesters aanmoedigen om hun rug naar de gelovigen te keren, om Vaticanum II te heroverwegen. Ik vraag de paus wat hij hiervan denkt. De paus antwoordt:

“Paus Benedictus bewerkstelligde een rechtvaardig en edelmoedig gebaar (het motu propriu ‘Summorum Pontificum’, nvdr) om de hand uit te steken naar een bepaalde manier van denken van sommige groepen en personen die zich nostalgisch voelen en zichzelf distantieerden. Maar dit is een uitzondering. Dat is waarom men spreekt van een ‘buitengewone’ ritus. De gewone ritus in de Kerk is niet deze. Het is noodzakelijk om met edelmoedigheid diegenen te benaderen die gehecht zijn aan een zekere vorm van gebed. Maar het gewone is niet dit. Vatianum II en Sacrosanctum Concilium moeten verdergaan zoals ze zijn. Om te spreken van een ‘hervorming van de hervorming’ is verkeerd.”

Ik vraag hem: “Behalve voor diegenen die oprecht zijn en voor deze mogelijkheid vragen uit gewoonte of devotie, kan dit verlangen iets anders uitdrukken? Zijn er gevaren?”

Bergoglio: “Ik vraag dit mijzelf af. Bijvoorbeeld, ik probeer altijd te begrijpen wat er achter die individuen zit die te jong zijn om de pre-conciliaire liturgie te hebben beleefd, en die het desalniettemin toch willen. Ik heb op momenten mensen vóór mij gezien die te stijf waren, een houding van stijfheid. En ik vraag mijzelf: vanwaar komt zoveel stijfheid? Jullie graven, jullie graven, deze stijfheid verbergt altijd iets: onzekerheid, op momenten misschien iets anders… De stijfheid is defensief. Ware liefde is niet stijf.”

Ik dring erop aan: “Wat met traditie? Sommigen begrijpen het op een stijve manier.”

Bergoglio: “Maar nee, de traditie bloeit! Er is een traditionalisme dat een stijf fundamentalisme is: het is niet goed. Trouwheid daarentegen geeft groei aan. Traditie, in de overgang van één tijdperk naar het andere van het uitstorten van het geloof, groeit en versterkt in de loop van de tijd, zoals St. Vincent van Lérins zei in zijn Commonitorium Primum. Ik lees het altijd in mijn brevier: “Ita etiam christianae religionis dogma sequatur has decet profectuum leges, ut annis scilicet consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate (Ook het dogma van het Christelijk geloof moet deze wetten volgen. Het gaat vooruit, versterkt met de jaren, ontwikkelt met de tijd, verdiept met de ouderdom.)”

Wat Bergoglio niet begrijpt:

latinmass

latin

latin2

latin3
Bron: Rorate Caeli