Het vergeten Eucharistisch wonder van Lourdes

lourdeseucharist

Op 7 november 1999 werd er een plechtige Mis gehouden in de kleine basiliek van Lourdes. De Aartbisschop van Lyon van toen, Kardinaal Billé, was de celebrant; met hem concelebreerde wijlen Aartsbisschop Jean-Marie Lustiger, een aantal Franse bisschoppen, een aantal priesters en al de oversten van de Trappitstenkloosters wereldwijd. De ceremonie werd live op de Franse televisie uitgezonden.

Op het altaar waren er twee hosties die moesten geconsacreerd worden, veel groter dan deze die gebruikt worden door Italiaanse priesters, zoals het de gewoonte is in Frankrijk. In het begin van de Mis lijken de twee hosties op elkaar gestapeld te liggen op de pateen, zodat men niet kan zeggen of het er nu één of twee zijn.De film toont dit vanuit verschillende camerahoeken. Op het moment dat de consecratie begint en de priester zijn handen uitsteekt en de H. Geest inroept, kan men het fenomeen duidelijk zien. Men ziet dat de bovenste hostie zich losmaakt van de onderste, lichtjes in de lucht slingert en op dezelfde plaats blijft zweven, ongeveer een cm boven de andere hostie. Dit blijft zo tot het einde van de Canon.

Naar verluidt zou Lourdes zelf verboden hebben de beelden heruit te zenden of te promoten. De miraculeuze gebeurtenis verdween in de doofpot.

Bekijk hieronder de beelden:

 

Originele bron: Dailymotion