Op de vooravond van de 500ste verjaardag van de protestantse revolutie, schakelt Bergoglio de oecumene een versnelling hoger

bergoluther
Bergoglio bij een standbeeld van Luther.

Het persagentschap van de H. Stoel vertelde gisteren dat Bergoglio een duizendtal Duitse Lutheranen ontving in een audiëntie in de Paulus VI hal in het Vaticaan.

Bergoglio zei: “Laten we God bedanken, want vandaag gaan we samen op weg, als Lutheranen en Katholieken, van conflict naar gemeenschap. We hebben al een belangrijk deel van de weg gereisd. Langs het pad voelen we tegenstrijdige gevoelens: pijn voor de scheiding die nog steeds bestaat tussen ons, maar ook vreugde bij de broederlijkheid die we al hebben ontdekt. Jullie aanwezigheid, zo talrijk en enthousiast, is een duidelijk teken van deze broederlijkheid, en het vult ons met de hoop dat wederzijds begrip mag blijven groeien.”

“De apostel Paulus vertelt ons dat, door de genade van ons doopsel, we allen het ene Lichaam van Christus vormen. De verschillende leden vormen in feite één lichaam. Daarom behoren we elkaar toe, en wanneer iemand lijdt, lijden we allen, wanneer iemand zich verheugt, verheugen we ons allemaal. We kunnen vertrouwvol blijven verdergaan op ons oecumenisch pad, omdat we weten dat ondanks de vele problemen die ons nog steeds scheiden, we reeds verenigd zijn. Wat ons verenigt is veel groter dan wat ons verdeelt.”

Bergoglio zei ook dat op 31 oktober hij naar Lund, in Zweden afzakt om samen met de Wereld Lutherfederatie het begin van de 500ste verjaardag van de Reformatie te herdenken, en om God dank te betuigen voor de officiële dialoog die er bestaat tussen Lutheranen en Katholieken.

“Een essentieel deel van deze herdenking, zal erin bestaan ons te richten op de toekomst, met het zicht op een gemeenschappelijke christelijke getuigenis in de wereld van vandaag, die zo naar God en Zijn barmhartigheid dorst. Het getuigenis dat de wereld van ons verwacht is bovenal het zichtbaar maken van de barmhartigheid die God heeft voor ons, door de dienstbaarheid aan de armsten, de zieken, diegenen die hun thuisland verlaten hebben om een betere toekomst te zoeken voor zichzelf en hun geliefden. Door onszelf in de dienstbaarheid te stellen van diegenen die het meest in nood zijn ervaren we dat we al verenigd zijn: het is Gods barmhartigheid die ons verenigt.”

bergoluther2
Bergoglio met Antje Jackelén, hoofd van de Lutherse kerk in Zweden.
lutheranchurch
“Aartsbisschop” Antje Jacklén.

De befaamde evangelist David Wilkerson profeteerde reeds in 1973, nadat hij een visioen van God had gekregen:

Ik zie een superwereldkerk oprijzen. Ik zie de vorming van een superwereldkerkraad bestaande uit een vereniging tussen liberale oecumenische protestanten en de Rooms Katholieke Kerk die politiek hand in hand gaan om één van de krachtigste religieuze machten te vormen op aarde. En deze vereniging zal beginnen als een samenwerkingprogramma voor liefdadigheid en zal eindigen in een politieke vereniging. Deze zichtbare superwereldkerk zal enkel in naam spiritueel zijn, vrij de naam van Jezus Christus gebruikend, maar zal eigenlijk ‘antichrist’ zijn in politiek en veel van haar activiteiten. Deze vereniging zal diep betrokken zijn bij sociale acties, talloze liefdadigheidsprogramma’s en hulporganisaties. De leiders zullen verklaringen afleggen over het tegemoetkomen aan de menselijke noden. Ze zullen een oproep lanceren voor sociale acties, politieke inmenging en een grotere stem in de wereldpolitiek. Er zal een plotse mysterieuze opeenvolging van gebeurtenissen zijn. Net alsof het lijkt dat de oecumenische beweging bijna dood is zal een mysterieuze reeks van gebeurtenissen het fundament leggen voor deze vereniging. Rome zal erop aandringen en goedkeuringen krijgen van de protestante oecumenische leiders. De paus zal meer beschouwd worden als een politieke leider, eerder dan een spirituele leider in deze kerkvereniging. […] Ik zie wereldse mensen binnendringen in die superkerk. Het zullen ongodsdienstige antichrist-mensen zijn, geobsedeerd met het idee dat deze superwereldkerk een grote politiek macht moet worden, sterk genoeg om iedereen te verslaan die haar acties tegenspreekt. En terwijl de leiders spreken over mirakels, liefde en verzoening, zullen die huurlingen, die voor hen werken, iedere religieuze organisatie lastigvallen en vervolgen die niet onder hun leiderschap komt.

Klinkt dat niet als wat we nu zien gebeuren? De paus een politieke leider…. Bergoglio die zegt dat door het beoefenen van liefdadigheid we in feite één zijn met de Lutheranen…

Bergoglio gaf ook in november vorig jaar aan dat Lutheranen ook het katholieke “Avondmaal” mogen ontvangen:

Bergoglio bezocht op 15 november de Evangelische Lutherse Kerk van Rome. Daar riep hij op tot ‘verzoende diversiteit’ tussen de christelijke denominaties en zei dat beiden vergiffenis moeten vragen aan elkaar voor elkaars vroegere vervolgingen.

Bergoglio sprak ook over het probleem van de Communie voor Lutheranen. De huidige katholieke leer verbiedt dat leden van andere denominaties de Communie ontvangen in de kerk onder normale omstandigheden. Een Lutherse vrouw die zei dat ze getrouwd is met een katholieke man, zei dat dit verbod haar droefheid bezorgt  Bergoglio zei tegen de vrouw: “Ik antwoord met een vraag: ‘wat kan ik doen met mijn man zodat het Avondmaal van de Heer mij vergezelt op de weg van mijn leven?’ Het is een probleem die iedereen moet beantwoorden. Maar een vriend van mij zei: ‘We geloven dat de Heer hier aanwezig is. Hij is aanwezig. Jij gelooft dat de Heer aanwezig is. Wat is het verschil?’”

“Er zijn uitleggingen, interpretaties… Het leven is groter dan uitleggingen en interpretaties. Refereer altijd naar het Doopsel. Paulus zegt ons: ‘Eén geloof, één doopsel, één Heer.’ En vertrek van hieruit en trek daaruit de gevolgen. Bergoglio zei dan dat hij niet durft expliciet zijn toestemming te geven, omdat dit (nog) niet in zijn macht ligt. Maar hij hintte opnieuw: “Eén Doopsel, één Heer, één geloof. Spreek met de Heer en ga voorwaarts. Meer durf ik niet te zeggen.”

Let erop hoe Bergoglio niet meer van Eucharistie sprak, maar van ‘Avondmaal.’

We gaven ook al eerder aan dat Bergoglio niet gelooft in de Werkelijke Tegenwoordigheid:

We zijn zeker niet “samen” op weg, want de wegen naar verlossing tussen ons en andere Christelijke kerken wijken sterk af. Luthranen verwerpen alles wat met de H. Maagd en heiligenverering heeft te maken, verwerpen de Eucharistie (dé hoeksteen van de Kerk), de sacramenten van het Vormsel, Priesterwijding, Biecht, H. Oliesel, Huwelijk… Er zijn volgens hen slechts twee sacramenten: doopsel en avondmaal… en door het doopsel is iedereen ‘priester’…

De H. Pater Pio zei ooit dat het voor de wereld makkelijker zou zijn om te overleven zonder de zon dan zonder de H. Eucharistie.

padre-pio

De enige weg voor eenheid tussen Katholieken en Lutheranen is door het herroepen van de Lutherse fouten, de bekering van diegenen die vasthouden aan zijn revolutionair geloof, en de restauratie van de eenheid met het Enige Ware Geloof. Gelijk welk andere weg brengt enkel zielen in gevaar – iets wat een algemeen thema is geworden bij Bergoglio

Bron: OnePeterFive