Nieuwe anti-evangelisatiewet van kracht in Rusland: eerste kerkleiders al opgepakt

sovjetchurch22

De eerste verslagen zijn binnengekomen van christelijke leiders die gearresteerd werden in Rusland nadat de nieuwe anti-terrorismewet die evangelisatie buiten kerken verbant, in voege ging.

The Moscow Times gaf aan dat Sergei Zhuravlyov, een vertegenwoordiger van de Oekraïense Hervormde Orthodoxe Kerk van Christus de Redder vorige maand werd gearresteerd terwijl hij aan het prediken was voor de Messiaanse Joodse gemeenschap in St. Petersburg.

De ordediensten vertelden Interfax News Agency dat Zhuravlyov wordt beschudligd van het “aanstoken van negatieve houdingen tegenover de Russisch Orthodoxe Kerk” en van het hebben van banden met de Oekraïense politieke partij “Right Sector” die in Rusland verboden is. De kerkleider werd kort geleden vrijgelaten op borg.

Duizenden kerken in Rusland kondigden in juli aan dat ze zouden samenkomen in gebed en vasten tegen de nieuwe wet, die door President Poetin werd ondertekend, en die in anti-terrorisme bestrijding nu ook het delen van het geloof verbiedt op gelijk welke plaats die geen door de overheid goedgekeurde plaats van gebed is.

“Deze nieuwe situatie is vergelijkbaar met de Sovjet Unie in 1929. In die tijd was het belijden van het geloof enkel toegestaan in de kerk,” zo vertelde Hannu Haukka, president van Great Commision Media Ministries. “Praktisch gesproken zijn we terug in diezelfde situatie. Deze anti-terrorismewetten zijn één van de meest beknottende wetten in het post-Sovjet tijdperk.”

De wet verbiedt ook buitenlandse missionarissen van het spreken in kerken zonder toestemming van de Russische autoriteiten. Internationale organisaties zoals het Slavisch Centrum voor Wet en Gerechtigheid zei dat een nieuwe manier van het uitvoeren van missionair werk in Rusland zal moeten opgezet worden.

Russische burgers die de wet overtreden, riskeren een boete van €63 tot €642, terwijl een organisatie al gauw €13.130 zou moeten betalen. Buitenlanders die de wet overtreden zullen echter gedeporteerd worden.

Deze situatie is inderdaad vergelijkbaar met deze ten tijde van de Sovjet Unie. Toen was er ook een door de overheid erkende en gecontroleerde “kerk”, en evangelisatie was ook verboden. De enige manier om je geloof op authentieke wijze te beleven was door middel van de ondergrondse kerken of de Catacombe kerk. En indien een geestelijke werd gevonden die lid was van die ondergrondse kerk, dan werd deze gearresteerd en naar de goelags gedeporteerd.

Heeft Rusland zich bekeerd, zoals O.L.V. te Fatima heeft gevraagd? Of steekt het beest dat Communisme wordt genoemd, weer de kop op?

sovjetprop

Bron: Christian Post


Uit het Boek der Waarheid:

Men weigert nog steeds te erkennen dat deze gebeurtenissen aangekondigd werden in het Boek van Johannes. Vandaar zullen zovelen thans lijden door gebrek aan geloof. Bid nu dat Rusland eindelijk tot inkeer zal komen en zich eindelijk zal laten toewijden in de naam van Mijn Gezegende Moeder. Bid, bid, bid dat dit zal plaatsvinden. Want het zal door het gebed zijn dat deze grootse voltrekking mogelijk zal worden. Indien dit geschiedt, zullen miljoenen gered worden. Want het gevaar bestaat dat de communistische machten zullen verrijzen met de slang, zich verenigen en jullie, Mijn kinderen, machteloos achterlaten. (Jezus Christus, 26 november 2010)