Miljardair George Soros streeft afschaffing pro-life wetten in katholieke landen na

George-Soros

Volgens documenten vrijgegeven op DCLeaks.com financiert miljardair George Soros een driejarig plan om pro-life wetten over de hele wereld te elimineren. Het gelekte document onthuld een strategie omtrent ‘vrouwenrechten’ die in het tijdsbestek van 2016-2019 uitgevoerd moet worden. Volgens de planning wil men eerst hard toeslaan in Ierland zodat het land als voorbeeld kan dienen om ook in andere sterk katholieke landen de bescherming van het-recht-op-leven aan te tasten.

Zo wordt in het document gesteld dat “Een overwinning in één van de landen die wereldwijd de meest strenge abortus wetgeving hanteert een impact zal hebben op andere sterk katholieke landen in Europa, zoals Polen, en voor het nodige bewijs zal zorgen dat verandering mogelijk is, ook op plaatsen die erg conservatief zijn.”

Het document concentreert zich op het afschaffen van de Ierse wet die gelijkheid van recht op leven voor zowel moeder als ongeboren kind hanteert. Enkel wanneer het leven van de moeder omwille van de zwangerschap in gevaar is en dit medisch niet verholpen kan worden kan een afweging tot abortus gemaakt worden. Om deze wet te zien verdwijnen biedt Soros grote financiële steun aan de ‘Abortus Rechten Campagne’, ‘Amnesty International Ierland’ en de Ierse ‘Familie planning Associatie’ zodat zij samen campagne zouden voeren.

Cara Sherlock van de Ierse Pro-Life campagne reageert: “Ierland heeft aangetoond dat het mogelijk is om abortus te bannen en toch een wereldleider te zijn in het beschermen van de levens van zwangere vrouwen. Dankzij onze abortuswetgeving zijn duizenden Ieren vandaag in leven die er zonder deze wetgeving niet zouden zijn.”

Ook stelt ze dat deze bemoeienis van het buitenland een belediging is voor de Ierse bevolking. “Het idee dat een organisatie van buitenaf Ierse groepen sponsort en organiseert zodat zij Ierland kunnen beïnvloeden de wet van bescherming van het ongeboren kind op te heffen zou een smerige inmenging en een absolute minachting voor het Ierse volk betekenen.”

“Een ding staat vast. De groepen die abortus promoten in Ierland beschikken over middelen die zij tot enkele jaren geleden niet hadden,” aldus Sherlock.

George Soros wordt beschouwd als de nummer 16 van de rijkste mensen in de Verenigde Staten en zou over een kapitaal van 25 miljard dollar (ca. 22 miljard euro) beschikken. Een andere Amerikaanse miljonair die de strenge abortuswetgeving in Ierland graag aanvalt is Chuck Feeney. Ook zijn er nog de Amerikaanse bedrijven die het Ierse abortusactivisme steunen zoals Google, Microsoft, Ford, Pfizer, JP Morgan en Goldman Sachs.

Bron: LifeSiteNews


Uit het Boek der Waarheid:

Oh, Hoe huil Ik vandaag aangezien Ierland – het land aan Mij, hun geliefde Moeder, het meest toegewijd – ten prooi valt aan de Boze. […] Er worden nu pogingen ondernomen om abortus te introduceren en indien dit zou gebeuren zal dat mijn Dierbare Zoon diep beledigen […] Mijn kinderen, indien jullie abortus in Ierland zouden toelaten, zullen jullie de band doorsnijden die jullie zo dicht aan mijn hart bracht. Kinderen van Ierland, gekozen als bijzondere zielen om het woord van mijn Vader mee te delen aan de hele wereld, jullie moeten naar mij luisteren. Bid, bid, bid opdat deze plannen om abortuswetten te introduceren niet zouden plaatsvinden. – (De Heilige Maagd Maria, Moeder van de Verlossing, 17 februari 2012)

Kruistochtgebed 32

O Moeder van de Verlossing,
bid voor Uw kinderen in Ierland
om te verhinderen
dat de verdorven daad van abortus ons opgelegd wordt.
Vrijwaar deze heilige natie van het dieper wegzinken in de wanhoop, door de duisternis die ons land bedekt.

Verlos ons van de Kwade die Uw kinderen,
die nog geboren moeten worden,
wil vernietigen.

Bid dat deze leiders de moed zullen hebben
om te luisteren naar diegenen die van Uw Zoon houden
zodat zij de Leer van Onze Heer Jezus Christus zullen navolgen.
Amen.