Over profetieën – van hedendaagse zieners en profeten uit de H. Schrift

scripture

Vanwege de recente calamiteiten op onze website en de mail die door mijn ex-collega achter mijn rug werd rondgestuurd waarin de boodschappen van MDM werden afgekraakt, wil ik een bezinning meegeven over profetieën.

Het argument van ‘the scent of roses‘ dat de boodschappen van MDM vals zijn, is dat er profetieën in voorkomen die naar zijn mening niet snel genoeg of niet op tijd in vervulling gingen. Over de profetie dat Paus Benedictus zou aftreden is iets mee dan een jaar gegaan. Andere profetieën kwamen sneller uit, anderen moeten nog steeds in vervulling gaan, zoals die over de Waarschuwing en de komst van de Antichrist.

Feit is dat voor bepaalde profetieën er een zeker tijdsbestek nodig is om die in vervulling te zien gaan. Nemen we nu het voorbeeld van profetieën in de H. Schrift. De langst durende profetie is die van God aan Adam en Eva, dat de Vrouw de kop van de slang zou verpletteren. Deze profetie moet nog steeds in vervulling gaan. Een ander voorbeeld: Jesaja profeteerde ruim 600 jaar op voorhand het Lijden van Christus. De Joden echter, geloofden die profetieën niet toen ze voor hun ogen in vervulling gingen. Een ander voorbeeld: Jezus zelf profeteerde tijdens zijn openbaar leven de ondergang van Jeruzalem. Deze profetie kwam pas uit in het jaar 70, dus na 37 jaar. Was die profetie dan vals omdat deze niet onmiddellijk in vervulling ging? Idem voor Jezus’ profetie dat Hij zou terugkomen. De Apostelen leefden na Jezus’ dood al in een soort eindtijdverwachting. Jezus’ komst bleef uit, maar was Zijn profetie daarom vals? Een ander voorbeeld is de profetie van de H. Maagd in La Salette en Fatima over een derde wereldoorlog en grote kastijding in de tweede helft van de 20ste eeuw. Deze profetie werd door God uitgesteld en is toen niet in vervulling gegaan. Was die verschijning van de H. Maagd daarom dan vals? We hebben zelfs 4 Evangelies, die elk van elkaar verschillen. Is er daarom slechts één echt en de andere vals? Of is het ook allemaal vals?

Als men zo kort door de bocht zo’n besluiten neemt, dan laat men zich niet leiden door de H. Geest. God laat namelijk toe dat bepaalde profetieën voorwaardelijk zijn. Indien er genoeg gebeden wordt, indien God zich laat vermurwen door zijn trouwe volgelingen, dan kan een bepaalde gebeurtenis afgewend worden. De derde wereldoorlog is niet gebeurd in de tweede helft van de 20ste eeuw, maar het heeft niet veel gescheeld (cf. Cubacrisis in 1962).  Een ander mooi voorbeeld is de profetie van God aan Jonah dat Hij Niniveh zou vernietigen. De stad bekeerde zich en God wendde de straf af, en de profetie werd niet vervuld.

Indien God nu door MDM liet weten dat er een derde wereldoorlog op komst was en dat de Antichrist zou verschijnen voor juni 2016 (in de 3,5 jaar na december 2012) en deze profetie wordt niet vervuld, dan is dat te danken aan het krachtig gebed van de vele gelovigen, in het bijzonder de Kruistochtgebeden, waar vele genaden aan verbonden zijn, alsook aan Gods barmhartigheid. God wil namelijk niet de ondergang van de mensheid, maar haar redding. Vandaar worden vele gebeurtenissen afgewend, uitgesteld of ingekort.

Zei Jezus niet: “als die dagen niet zouden worden verkort, zou niemand behouden blijven? Maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen bekort worden.” (Matt. 24, 22-23)

En indien de boodschappen van MDM vals zouden zijn, dan zouden ze niet zoveel bekeringen en andere spirituele genaden geven. Er zou ook geen enkele profetie in staan die in vervulling zou gaan en een gewone mens is niet in staat om zo’n hoeveelheid boodschappen zomaar uit zijn duim te zuigen. Geen enkele zienster is perfect en één of andere boodschap kan misschien door omstandigheden (slecht verstaan of schrijffout) een fout bevatten, maar dat maakt het geheel daarom niet vals. Pas op met uw oordeel en verwerp en belaster Gods profeten niet.

Indien men niet meer gelooft, of begint te twijfelen, het ware beter om dan te zwijgen en in stilte terug te treden in  plaats van ze publiekelijk te verwerpen en te belasteren.

jesaja