Profetie

Over profetieën – van hedendaagse zieners en profeten uit de H. Schrift

scripture

Vanwege de recente calamiteiten op onze website en de mail die door mijn ex-collega achter mijn rug werd rondgestuurd waarin de boodschappen van MDM werden afgekraakt, wil ik een bezinning meegeven over profetieën.

Het argument van ‘the scent of roses‘ dat de boodschappen van MDM vals zijn, is dat er profetieën in voorkomen die naar zijn mening niet snel genoeg of niet op tijd in vervulling gingen. Over de profetie dat Paus Benedictus zou aftreden is iets mee dan een jaar gegaan. Andere profetieën kwamen sneller uit, anderen moeten nog steeds in vervulling gaan, zoals die over de Waarschuwing en de komst van de Antichrist.

Feit is dat voor bepaalde profetieën er een zeker tijdsbestek nodig is om die in vervulling te zien gaan. Nemen we nu het voorbeeld van profetieën in de H. Schrift. De langst durende profetie is die van God aan Adam en Eva, dat de Vrouw de kop van de slang zou verpletteren. Deze profetie moet nog steeds in vervulling gaan. Een ander voorbeeld: Jesaja profeteerde ruim 600 jaar op voorhand het Lijden van Christus. De Joden echter, geloofden die profetieën niet toen ze voor hun ogen in vervulling gingen. Een ander voorbeeld: Jezus zelf profeteerde tijdens zijn openbaar leven de ondergang van Jeruzalem. Deze profetie kwam pas uit in het jaar 70, dus na 37 jaar. Was die profetie dan vals omdat deze niet onmiddellijk in vervulling ging? Idem voor Jezus’ profetie dat Hij zou terugkomen. De Apostelen leefden na Jezus’ dood al in een soort eindtijdverwachting. Jezus’ komst bleef uit, maar was Zijn profetie daarom vals? Een ander voorbeeld is de profetie van de H. Maagd in La Salette en Fatima over een derde wereldoorlog en grote kastijding in de tweede helft van de 20ste eeuw. Deze profetie werd door God uitgesteld en is toen niet in vervulling gegaan. Was die verschijning van de H. Maagd daarom dan vals? We hebben zelfs 4 Evangelies, die elk van elkaar verschillen. Is er daarom slechts één echt en de andere vals? Of is het ook allemaal vals?

Als men zo kort door de bocht zo’n besluiten neemt, dan laat men zich niet leiden door de H. Geest. God laat namelijk toe dat bepaalde profetieën voorwaardelijk zijn. Indien er genoeg gebeden wordt, indien God zich laat vermurwen door zijn trouwe volgelingen, dan kan een bepaalde gebeurtenis afgewend worden. De derde wereldoorlog is niet gebeurd in de tweede helft van de 20ste eeuw, maar het heeft niet veel gescheeld (cf. Cubacrisis in 1962).  Een ander mooi voorbeeld is de profetie van God aan Jonah dat Hij Niniveh zou vernietigen. De stad bekeerde zich en God wendde de straf af, en de profetie werd niet vervuld.

Indien God nu door MDM liet weten dat er een derde wereldoorlog op komst was en dat de Antichrist zou verschijnen voor juni 2016 (in de 3,5 jaar na december 2012) en deze profetie wordt niet vervuld, dan is dat te danken aan het krachtig gebed van de vele gelovigen, in het bijzonder de Kruistochtgebeden, waar vele genaden aan verbonden zijn, alsook aan Gods barmhartigheid. God wil namelijk niet de ondergang van de mensheid, maar haar redding. Vandaar worden vele gebeurtenissen afgewend, uitgesteld of ingekort.

Zei Jezus niet: “als die dagen niet zouden worden verkort, zou niemand behouden blijven? Maar omwille van de uitverkorenen zullen die dagen bekort worden.” (Matt. 24, 22-23)

En indien de boodschappen van MDM vals zouden zijn, dan zouden ze niet zoveel bekeringen en andere spirituele genaden geven. Er zou ook geen enkele profetie in staan die in vervulling zou gaan en een gewone mens is niet in staat om zo’n hoeveelheid boodschappen zomaar uit zijn duim te zuigen. Geen enkele zienster is perfect en één of andere boodschap kan misschien door omstandigheden (slecht verstaan of schrijffout) een fout bevatten, maar dat maakt het geheel daarom niet vals. Pas op met uw oordeel en verwerp en belaster Gods profeten niet.

Indien men niet meer gelooft, of begint te twijfelen, het ware beter om dan te zwijgen en in stilte terug te treden in  plaats van ze publiekelijk te verwerpen en te belasteren.

jesaja

Categorieën:Profetie

Getagd als:

11 antwoorden »

 1. Bedankt voor deze verduidelijking! Ieder woord is de waarheid! Wees gezegend!

 2. goed artikel en weet je waarom de joden problemen hebben met Jesaja 53 ? Ze passen dat op hun volk toe terwijl de identiteit van het volk en hun Messias één zijn ! Zo kon de apostel Paulus schrijven dat Jezus de rots was die met zijn volk meeging het Joodse volk was altijd een messiaans volk geweest ( 1 Kor 10-7 ). Shalom

 3. Het is toch zeker nu niet het moment om op te geven, integendeel.

  Volgens Nostradamus zou WW3 27 jaren duren: (al zijn Nostradamus en berekening niet mijn hobby)
  start op 1993.02.26: 1ste ( mislukte ) aanval op WTC-toren.
  —> 1993 + 27 = 2020
  —> 2020 – 3.5 = 2016.5 — dat is ongeveer begin juli 2016.
  — plus de twee maanden van 1993 = september 2016.
  er van uitgaande dat de antichrist hier al ca. 3.5 jaren aanwezig is, en nog 3.5 jaren te gaan heeft, maar te laf om zich te vertonen voordat alle landen door zijn toedoen machteloos geworden zijn.
  Gezien de recente zeer hoge spanningen aan de Russische grens kan het nu elk ogenblik losbarsten.
  Hoeveel hoger kan die spanning nog stijgen ?
  We hoeven er niet aan te twijfelen: voor zeer velen zal de verrassing groter zijn dan in mei 1940, ondanks dat men ook toen zeer goed wist van de voorbereidingen vanwege de aanvallers.
  Toen kon men nog gauw naar Frankrijk, nu blijft ‘nog slechts’ het gebed.

  • Dag Eric, bedankt voor je reactie.
   Bidden is zeker een gezondere ‘hobby’ dan tijdsberekeningen. Wij moeten er op vertrouwen dat door ons gebed bepaalde profetieën zich niet zullen vervullen zoals aanvankelijk het plan was. Waarom zou God ons om gebed verzoeken als Hij niet van plan is ons genade te verlenen? Wanneer een aanval verzwakt of voorkomen wordt, wanneer ons meer tijd gegeven is, laten we dit beschouwen als een bewijs van God’s barmhartigheid en Zijn Wil om zielen te redden. Ik verzoek iedereen om berekeningen – door mensen gemaakt – op basis van profetieën niet als onveranderlijke waarheid te beschouwen. Door onze vrije wil kunnen we invloed uitoefenen op de tijden. Door ons gebed kunnen we genade en bekeringen verkrijgen. God verzoekt ons net om te bidden opdat Hij ons die genade kan verlenen. Dat maakt deel uit van zijn Goddelijjke Barmhartigheid. Waarom zou Hij in het Boek der Waarheid anders gebeden geven die vragen om de antichrist te stoppen, om nucleaire oorlog te voorkomen, enz. als Hij niet van plan is deze gebeden te verhoren?

 4. Geachte Crusader,

  Garabandal en de dood van Joey Lomangino is ook een gebeurtenis dat het geloof op de proef stelt, kijk maar naar de stichting Garabandal Nederland en de paniek die het daar veroorzaakt.
  Voor mijzelf vindt ik de Waarschuwing terug in de bijbel en andere profetieën van vóór de verschijningen in Garabandal.

  Zelf heb ik geen mailbericht van ‘the Scent of Roses’ ontvangen maar vraag me toch af of ik misschien aanleiding was van zijn twijfels omdat ik hem naar Vassula verwees…maar belasteren is natuurlijk nooit goed te keuren.
  Het schijnt dat Vassula MDM ook afkeurt terwijl ze zelf de Argentijn weet te appreciëren.

  Dit zijn allemaal pijnlijke aangelegenheden die de verwarring alleenmaar groter kunnen maken.

  Jesaja 40:31 is dan ook onze houvast.

  Ben

  • Hallo,

   maak je geen zorgen, er waren tussen ons beiden al langer spanningen. Ikzelf heb trouwens een profetische droom gehad begin dit jaar over het feit dat hij niet meer ging kunnen volhouden. Ik wist dat dit er aan zat te komen. Waarschijnlijk te wijten aan te weinig gebed. Nu, Vassula kende hij niet, dus indien je daar over citeerde zal hem dat niet veel gedeerd hebben. Ik ken haar profetieën en die komen krak overeen met MDM. De zienster zelf kan in dwaling gevallen zijn, dat gebeurt wel vaker, wat dan ook bewijst dat haar profetieën niet uit haar duim zijn gezogen.

   Vriendelijke groeten

   Crusader

 5. Bedankt Mariam.
  Je hebt daar echt gelijk mee, en ik zou het daarom daar bij laten, maar er is ook het besef van de traagheid van het aardse volk om zich weer naar God te keren.
  Ik zie dat ook bij mezelf: wereldse voorbereidingen voor een oorlog die vooral geestelijk is…
  Als we werkelijk naar God willen luisteren dan zouden we moeten leven zoals de heiligen. Naar deze tijd vertaald betekent dat we op drastische wijze moeten inbinden. Je bent de eerste aan wie ik het zeg: ik hoop in stilte dat de oorlog alle wereldse zorgen van me zal ‘verwijderen’.

  Bedenk even hoe eenvoudig men in 1914 en 1940 eigenlijk nog leefde, en toch werd de betrekkelijke weelde toen al op buitensporige wijze ondergaan. Heden echter zijn we simpelweg aan zelfvernietiging toe, totale verdoving van de zielen.

  Iedereen die van goede wil is kan nu immers de geestelijke strijd volgen die op zeer veel fronten gestreden wordt.

  Ik vrees dat er geen andere oplossing meer is.
  Tenzij heel het aardse volk massaal nu meteen vanuit eigen vrijheid op de zeer stijf geworden knietjes gaat.

  Profetie toont God’s barmhartigheid, vergroot de hoop van de getrouwe zielen, geeft hen meer innerlijke kracht, maar verschaft vooral aan de nieuwe heidenen een nieuwe vrijheid van handelen…
  ‘Urgente vrijheid’…

 6. Crusader,

  Zoals u het in het bovenstaande verwoord wordt het inderdaad begrepen, maar hoe is dan de volgende verklaring over het vagevuur te verstaan:
  “…bidden voor de zielen in het vagevuur omdat zonder uw gebed zij het Koninkrijk der Hemelen niet kunnen binnengaan op de dag van het Laatste Oordeel.”
  Een ziel in het vagevuur kan niet verloren gaan, hoe dan ook.

  Ben

  • Sommigen blijven in het Vagevuur tot de Laatste Dag, en door ons gebed kunnen ze vroeger de Hemel binnengaan. Maar inderdaad, elke ziel in het Vagevuur is sowiso gered. Ik weet niet vanwaar het citaat vandaan komt?

 7. Het is natuurlijk erg laf van The Scent Of Roses om de zending en boodschappen van MDM letterlijk in het midden van de nacht op deze site te verraden en te veroordelen en al zijn honderden inzendingen alhier te verwijderen.
  Ik maak een duidelijk statement: ik sta voor honderd procent achter de Boodschappen van MDM, achter het Boek der Waarheid, achter de komende gebeurtenissen van De Waarschuwing. Laten wij bidden en volhouden, wij zijn het restleger, vergeet dat niet!