Bergoglio rehabiliteert opnieuw individuen en instituten die door Paus Benedictus werden veroordeeld

Bergoglio gaat verder met de rehabilitatie van individuen en instituten in Latijns Amerika, die gecensureerd en veroordeeld werden door de H. Stoel – in het bijzonder onder Paus Benedictus XVI – vanwege serieuze afwijkingen van de Leer of van de kerkelijke orde.

Controversiële zaligverklaring van Oscar Romero

lavle.fr-oscarromero

De meest bekende rehabilitatie door Bergoglio is wellicht die van Oscar Romero, een bevrijdingstheoloog die werd doodgeschoten door eskaders van de rechtse regering, niet omwille van zijn geloof, maar omdat hij links was. Bergoglio bestempelde Romero als “een martelaar”. Het zaligverklaringsproces werd door Paus Johannes Paulus II en Benedictus XVI geblokkeerd omdat hij één van de medestichters was van de door de Kerk in 1984 veroordeelde bevrijdingstheologie. Bergoglio hief die blokkering op en zorgde ervoor dat hij in 2015 alsnog werd zaligverklaard.

Deze rehabilitatie was al bekend, maar de lijst wordt verder aangevuld…

Rehabilitatie van Cicero Romao Batista

cicinho

In december 2015 rehabiliteerde Bergoglio de geëxcommuniceerde Braziliaanse priester Cicero Romao Batista (1844-1934). Romao Batista werd omwille van rebellie tegen de kerkelijke orde in 1891 geëxcommuniceerd. Hij werd o.a. door de bisschop beschuldigd van het opgezet hebben van een vals Eucharistisch mirakel. Na zijn excommunicatie engageerde Batista, een ‘christelijke sociale activist‘, zich in politieke activiteiten en hij mengde zich in het gevecht tussen liberalen en katholieken. Het was daar dat de verering voor hem in zijn thuisland groeide, in de staat Ceará in noordoost Brazilië. In 1974 werd hij heilig verklaard door de schismatieke Brazilaanse Apostolische Kerk. Het Vaticaanse Staatssecretariaat informeerde de bisschop van deze formele fout. De excommunicatie van 1891 zou naar verluidt (volgens Bergoglio) niet fatsoenlijk zijn uitgevoerd, waardoor hij eigenlijk nooit zou zijn geëxcommuniceerd. Ook in dit geval gaf Bergoglio geen enkele verdere verklaring.

Rehabilitatie van Ariel Álvarez Valdés

valdes2
Valdés houdt een lezing over de homoseksualiteit.

Enkele weken geleden rehabiliteerde Bergoglio zijn Argentijnse landgenoot, de dogmatische theoloog Ariel Álvarez Valdés. Voor meer dan twaalf jaar (1995 – 2008) was er een conflict tussen Valdés en de Kerk. Valdés was een vertegenwoordiger in de leer van het bijbelse rationalisme in Chili, gemodelleerd naar de Lutheraan Rudolf Bultmann, en zijn onderwijslicentie werd ingetrokken omdat hij zich niet wilde distantiëren van zijn heterodoxe theorieën. Zijn reactie tot de veroordeling van zijn priesterschap leidde ertoe dat hij zichzelf omschreef als een “slachtoffer” van een “onderdrukkende methode van vervolging” door de Romeinse Congregatie. Ariel Valdés wilde geen enkele van zijn negen thesissen corrigeren, wat door de Congregatie van de Geloofsleer vereist was voor eventuele rehabilitatie. De rehabilitatie door Bergoglio was unilateraal en zonder enige vorm van herstelling aan de kant van Valdés.

De voormalige Pauselijke Katholieke Universiteit in Peru wordt opnieuw “pauselijk” en “katholiek”

universidad

Na decennia van onderhandelingen werd in 2012 door Paus Benedictus XVI beslist dat de Pauselijke Katholieke Universiteit van Peru van haar titels “Pauselijk” en “Katholiek” moest ontdaan worden, omdat de universiteit niet meer voldeed aan de voorwaarden om nog katholiek te mogen genoemd worden. Paus Johannes Paulus II had namelijk in 1990 in zijn brief Ex Corde Ecclesiae duidelijk gemaakt wat wordt verwacht van een authentieke katholieke universiteit. De universiteit werd in 1917 gesticht als tegenhanger van de liberale universiteiten. Sinds de jaren 1960 doceerde daar echter ook Gustavo Gutiérrez, één van de grote bevrijdingstheologen, die zelfs openlijk het Marxisme aanhing. De universiteit verloor meer en meer haar katholieke identiteit. Na jaren van conflict en herhaalde klachten van o.a. Aartsbisschop van Lima Juan Luis Cardinal Cipriani Thorne, werd in 2012 een Apostolische visitatie uitgevaardigd door Paus Benedictus. Dit bleef zonder vrucht. Uiteindelijk werd een ultimatum gesteld om de vereisten van 1990 toe te passen. Deze oproep werd ook niet beantwoord, en de universiteit werd beroofd van haar titels. Sindsdien werd naar de universiteit verwezen als de ex-Katholieke ex-Pauselijke universiteit.

Echter, Bergoglio liet begin deze maand de Peruviaanse bisschoppenconferentie via de Staatssecretaris Kardinaal Pietro Parolin weten dat de universiteit zichzelf opnieuw “pauselijk” en “katholiek” mag noemen. Op 12 augustus werd de ‘pauselijke’ wens ingewilligd. Een officiële delegatie bezocht de rector van de universiteit, Marcial Antonio Rubio Correa, om hem officieel op de hoogte te brengen van Bergoglio’s beslissing. Van de toepassing van de universiteitsconstitutie Ex Corde Ecclesiae van 1990 is uiteraard geen sprake meer.

Bron: The Eponymous Flower