christenvervolging

Vader Jacques Hamel in 2008: ‘Ik zal actief zijn tot mijn laatste adem’

jacques

“Heb je ooit een priester op pensioen gezien? Ik zal actief zijn tot mijn laatste adem!”

Dit waren de woorden die vader Jacques Hamel sprak op zijn gouden priesterjubileum in 2008. Zijn woorden waren profetisch, want tijdens het vieren van de H. Mis werd hij op 26 juli 2016 in zijn kerk door jihadisten met een mes de keel over gesneden. Hij was dus letterlijk ‘actief tot zijn laatste adem.’

Jacques Hamel is de eerste priester-martelaar die sterft in Frankrijk (en in heel Europa) in de 21ste eeuw.

Laten we bidden voor hem en zijn familieleden en de mensen die ook aanwezig waren bij de terreurdaad.

jacques2

Bron: The Eponymous Flower

Categorieën:christenvervolging

Getagd als:

3 antwoorden »

  1. Inderdaad ze waren profetisch de islam is volgens mij de antichrist die Vader en Zoon verloochenen! Deze man zou men voor Europa de eerste martelaar kunnen noemen voor zijn geloof in deze tijd moge het zo zijn ! shalom

  2. De christenvervolging is voor Frankrijk niets nieuws. Ook het huidige regiem, als trouwe zonen van de Franse Revolutie, háát de Kerk. Vrijheid, gelijkheid en broederschap? Lariekoek. Luister maar naar het meer dan schandalige Franse volkslied. En waarom werd de Franse koning vermoord, deze verlichte vorst? Paus Pius VI hield ons het volgende voor in zijn toespraak naar aanleiding van de dood van de vrome Lodewijk XVI, die op het schavot bezweek: “Het belangrijkste verwijt dat men tegen deze vorst heeft weten in te brengen, sloeg op de onverbiddelijkheid waarmee hij het voorstel tot deportatie van de priesters weigerde te aanvaarden en bekrachtigen, alsook zijn brief aan de bisschop van Clermont waarin hij uitlegde dat hij vast van plan was om, zodra zich daartoe de gelegenheid voordeed, de Katholieke geloofspraktijk weer te herstellen. Volstaat dit niet om te mogen vaststellen en verdedigen dat Lodewijk een martelaar was?”

  3. mijn voorvader Simon moest vanuit Mons of Valenciennes vluchten in 1620 als Waalse wever. Wsch. hadden spanjaarden aldaar brandschattend het overleven onmogelijk gemaakt. In het Leiden van de 17e eeuw weefde hij verder (aan zijn leven) tot 1673 (bruine pest).