Sp.a. wil in België abortus versoepelen en toelaten tot 20 weken

20weeks
Een abortus bij een kind van 20 weken gebeurt door het aan stukken trekken van het levende kindje, ook wel dilatatie en evacuatie genoemd.
Abortion2
Een kind van 20 weken dat werd geaborteerd.

Volgens de krant Het Nieuwsblad lanceert oppositiepartij sp.a een oproep om abortus mogelijk te maken binnen de eerste twintig weken van de zwangerschap. Op dit moment kan dat maar tot twaalf weken, waardoor ieder jaar enkele honderden Belgische vrouwen naar Nederland trekken voor een abortus.

Tenzij het gaat om dwingende medische redenen, is abortus in ons land niet mogelijk na twaalf weken zwangerschap. Sp.a-kamerlid Karin Jiroflée spreekt van een “hypocriete situatie”. Hoewel abortus na de twaalfde week illegaal is in ons land, mogen Belgische abortuscentra patiënten wel doorsturen naar Nederland. Jaarlijks zijn er 500 à 600 vrouwen die daarom naar onze noorderburen trekken. Ze krijgen daarvoor dan ook geen enkele tussenkomst van het ziekenfonds.

Jiroflée wil samen met Monica De Conick dat abortustoerisme een halt toeroepen. Daarbij krijgen ze steun van abortuscentra, die benadrukken dat er geen enkele medische reden is om abortus tussen week twaalf en twintig te verbieden. De sp.a-kamerleden benadrukken ook dat de maatregel slechts een kleine groep vrouwen zou helpen, maar het gaat daarbij wel om een zeer kwetsbare groep met vrouwen die vaak in moeilijkheden zitten.

In België is abortus provocatus volgens de huidige wetgeving onder bepaalde voorwaarden niet strafbaar tot 12 weken na de bevruchting (14e week amenorroe). Voorbij de 12e week tot aan de geboorte, is het niet strafbaar indien de zwangerschap een “ernstig gevaar” inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind dat geboren zal worden, zal lijden aan een “uiterst zware ongeneeslijke kwaal”.

Bron: VTM nieuws en wikipedia


Wij van Restkerk willen alle lezers oproepen om te bidden dat deze boze plannen van sp.a niet ten uitvoer worden gebracht! Dank.

330432049