Abortus

Sp.a. wil in België abortus versoepelen en toelaten tot 20 weken

20weeks

Een abortus bij een kind van 20 weken gebeurt door het aan stukken trekken van het levende kindje, ook wel dilatatie en evacuatie genoemd.

Abortion2

Een kind van 20 weken dat werd geaborteerd.

Volgens de krant Het Nieuwsblad lanceert oppositiepartij sp.a een oproep om abortus mogelijk te maken binnen de eerste twintig weken van de zwangerschap. Op dit moment kan dat maar tot twaalf weken, waardoor ieder jaar enkele honderden Belgische vrouwen naar Nederland trekken voor een abortus.

Tenzij het gaat om dwingende medische redenen, is abortus in ons land niet mogelijk na twaalf weken zwangerschap. Sp.a-kamerlid Karin Jiroflée spreekt van een “hypocriete situatie”. Hoewel abortus na de twaalfde week illegaal is in ons land, mogen Belgische abortuscentra patiënten wel doorsturen naar Nederland. Jaarlijks zijn er 500 à 600 vrouwen die daarom naar onze noorderburen trekken. Ze krijgen daarvoor dan ook geen enkele tussenkomst van het ziekenfonds.

Jiroflée wil samen met Monica De Conick dat abortustoerisme een halt toeroepen. Daarbij krijgen ze steun van abortuscentra, die benadrukken dat er geen enkele medische reden is om abortus tussen week twaalf en twintig te verbieden. De sp.a-kamerleden benadrukken ook dat de maatregel slechts een kleine groep vrouwen zou helpen, maar het gaat daarbij wel om een zeer kwetsbare groep met vrouwen die vaak in moeilijkheden zitten.

In België is abortus provocatus volgens de huidige wetgeving onder bepaalde voorwaarden niet strafbaar tot 12 weken na de bevruchting (14e week amenorroe). Voorbij de 12e week tot aan de geboorte, is het niet strafbaar indien de zwangerschap een “ernstig gevaar” inhoudt voor de gezondheid van de vrouw of indien vaststaat dat het kind dat geboren zal worden, zal lijden aan een “uiterst zware ongeneeslijke kwaal”.

Bron: VTM nieuws en wikipedia


Wij van Restkerk willen alle lezers oproepen om te bidden dat deze boze plannen van sp.a niet ten uitvoer worden gebracht! Dank.

330432049

Categorieën:Abortus

Getagd als:

17 antwoorden »

 1. Rond 19 weken is de pijngewaarwording van het kindje volgroeid en er zijn aanwijzingen dat ze dan zelfs meer pijn ervaren dan geborenen, wat kan worden gemeten aan de productie van de stresshormonen die vrijkomen. Volgroeid wil niet zeggen dat daarvoor geen sprake is van pijn. Wij maken ons druk om het leed van kistkalveren en dergelijke, maar waarom dan niet hierom?

 2. Ik betwijfel ten zeerste of de wettelijke voorwaarden voor het al dan niet mogen uitvoeren van abortus gevolgd worden. Ik ben ervan overtuigd dat men in België net als overal elders de wet wat dit betreft aan zijn laars lapt.

 3. Doe dat socialisten e.a. Godtergend tuig de straf die men over zichzelf afroept is nu al niet meer te overzien

 4. Waarom abortus moord is volgens Aristoteles…

  Aristoteles’: De ziel en haar voertuig (te googlen) doet bijgrijpen dat de celdeling in het prille begin NIET plaatsvindt zonder het ziele-lichaam/voertuig van de ziel.
  In het westen hebben wij een altezeer primitief beeld van de ziel.

  De ziel bouwt dus haar eigen vlees lichaam middels dat Fijn-stoffelijk ziele-lichaam of ook wel natuurlijk-lichaam genoemd.
  Doorbreekt men dat proces dan komt dat overeen met doden, in dit geval dus moord, de ziel wordt haar onvervreemdbaar recht op haar lichamelijk bestaan ontnomen.

  Ook in 1Kor.15:44 wordt gesproken van een ziele-lichaam, dat is dus niet ons vlees lichaam, ….het is ontstaan door de zondeval daar het lichaam van Adam en Eva was als een lichtkleed volgens Hildegard van Bingen en anderen.

  Volgens bepaalde gegevens werkt de ziel enkele dagen of weken niet direct van binnen maar van buiten en daalt dan in…maar ook dan is het moord als men dit onderbreekt.
  Afgedaald in het lichaam bouwt de ziel verder aan zijn leven.

  Ben

 5. Een schaap onverdoofd slachten kan niet, een ongeboren mens van 5 maanden oud wél. Welke politieker kan me dat eens verantwoorden???

  • In het oude testament werden koning en volk gestraft.
   Het volk is niet meer norm-aal want een normaal mens, zelfs zonder geloof weet dat je van het ongeborene afblijven moet.

   Wat zijn dan de krachten die die gedachten in de samenleving mogelijk maakten, vat hebben doen krijgen?

   Diegenen die aan God onverschillig waren en God niet vreesden stelden dat de ziel niet direct inwoning kon hebben van af het begin zoals de kerk leerde en veronderstelde.

   Men geloofde toen nog wel in zekere mate in de ziel en zijn bezieling/be-leving, vandaar dan ook dat de voorstanders de christenen overblufden door aan te dragen dat dat klompje nog niet klaar was voor de ziel …en geen ziel hebbende zou het dan aanvaardbaar mogelijk maken dat klompje vlees weg te mogen halen en die onderbouwing van rede(lijkheid) hoger achtende dan de primitieve “visie”van de christenen.

   Met die zelf-rechtvaardiging van de rede sinds de Franse verlichting zou men dan zelf de humaniteit van het ongeborene op (hun) waarde gaan “regelen” en beide partijen recht doen…hun beschermwaardigheid van de ongeborene door wets-regel werd een veroordeling tot de doodstraf op een nog ergere of op vergelijkbare wijze als de terroristische isis slacht moordpartijen, van inhakkende op en van afhakkende ledematen van slacht-offers …tot offer aan satan/-allah.

   Na, een seconde van tijd of fractie van die tijd, of na dagen of maanden, waar men dan ook de “beschermwaardige” grens wettelijk regelt ….heft ze zichzelf te zelfdertijd op, maakt ze zichzelf onmogelijk omdat ze daarin het leven-in-continuïteit van de ongeborene er-kent, het leven dat de ziel is….dit had de hogepriester in de St.Pieter namens de gehele mensheid tot getuigenis moeten verkondigd hebben.

   De wetsgeleerde Dries van Agt en aanhang is dus medeschuldig aan genocide en massamoord op 30.000 mensen van het volk der Nederlanden en dat ieder jaar…..dus >>-overheid en exkoningin, ik klaag jullie aan…

   Ben

 6. Schandalig dit is een levend kindje wie doet nu zoiets . Sommige mensen hebben geen hart 😭

 7. Hoe kunnen jullie dit toelaten,het zijn kleine mensjes en ook hebben zij recht op een leven. Als ze geen kind willen er zijn genoeg voorbehoedsmiddelen en dan 20 weken man dit kan niet!

 8. Kijk aub wat al in Nederland al meer dan 40 jaar gebeurdt.Bv..dat een vader na een miskraam en maanden eindelijk vrouw in blijde verwachting werdt gevraagt als arbortus wou!!!
  Niks nood of zorgvuldigheid…Vaak leidt een arbortus naar een tweede derde of meer verlies aan leven..Het kindje is niet de probleem maar de veel te vroeg aan sex beginnen..of slachtoffer zijn
  Zon mensen hebben zorg en steun nodig en geen arbortus dat door hart en ziel snijdt..Vooral kinderen van 12 worden op extra wijze geschaad als ouders denken arbortus oplossing is…

  • Juist… Maryanne Bosch,

   Dat zijn bekende openbare feiten, zelf tot op de tv in programma’s zoals die nagespeeld worden …in verborgen geheimen.. of hoe ze heten en op de Duitse tv heb ik het ook gezien. Als het volk onverschillig is, dan ook de regeerders.
   De slachtpartijen van isis als de toorn van God staan al voor de deur, waar dan ook.

   Ben

   • De slachtpartijen van ISIS zijn niet de toorn van God, Ben, maar de woede van de demon. Als God Zijn Hand laat vallen kan de wereld zich aan veel ergere dingen (vooral van een (boven)natuurlijke en fysische aard) verwachten. Mvg

 9. Stelletje kinder moordenaars dat is een levend wezen dat groeit in de moeder en dat willen jullie kapot maken dat de vrouwen die geen kinderen willen alles laten uithalen in plaats van kindermoord te plegen er zijn genoeg vrouwen die spijtig genoeg geen kinderen kunnen krijgen . Denk een’s aan hun lafaards dat jullie zijn

 10. Tot 2x toe hebben zr mij verplicht abortus te plegen!! Ik ben enorm koppig.. en heb daaraan niet toegegeven!! Ik weet niet hoe mensen zoiets over hun hart kunnen krijgen.. ik was 6 weken en zag het hartje kloppen.. Toen kon ik het al niet meer. . 😱 ik ben absoluut tegen abortus.. al heb je natuurlijk wel gevallen waarbij dit ergens te begrijpen is jammer genoeg (een vriendin werd verkracht en bleek zwanger te zijn zij heeft het gehouden, maar versta dan wel als dit ergens niet het geval zou zijn) wil je geen kinderen behoed u er voor.. maar zoiets? Neen.. Btw ik heb 2 prachtzoontjes en kan me geen leven meer zonder hen voorstellen.. ookal ben ik alleenstaande mama en sta ik er helemaal alleen voor.. ik zou het zo opnieuw doen!!

 11. na 2O week is dat al en kindt zijn die echt getikt ocherm als julie geen kinder wil moet julie ook nt laat zwanger maak

 12. The Scent of Roses,

  De slachtpartijen van isis hebben zeker met de hel en onderwereld te maken, maar ook Israël werd in de oude tijden door de omliggende landen aangevallen en hetgeen te maken had met de toorn van God en ten doel ook van tuchtiging en loutering.
  Tussen abortus en de barbaarsheid van isis in de zichtbare wereld is een duidelijke overeenkomst.

  Als de mens zich afkeert van God kan Zijn bescherming tijdelijk wegvallen, waardoor inkeer kan ontstaan.
  Dit alles heeft een onvoorstelbare achtergrond met de onderwereld als herkomst en betekenis… google maar eens de: twee zaden boek of twee zaadlijnen van de site pentahof.nl.

  Maar niet alles is juist wat daar wordt beweerd en moet je dus een neutrale houding aannemen, want je komt later misschien betere informatie tegen waardoor je het een en ander beter kunt plaatsen…als vrucht van een zekere belezenheid.

  Ben