Kardinaal Sarah: ‘Wie armoede wil uitroeien maakt van Christus een leugenaar’

sarah

LifeSiteNews publiceerde een tweede artikel over het recent uitgegeven boek van Kardinaal Sarah “God of niets – een gesprek over het geloof.”

Er werden opnieuw enkele opmerkelijke citaten uit gehaald, deze keer over de armoede:

P. 140 – Ik herinner me dat ik walgde toen ik hoorde over de reclameslogan van een Katholieke liefdadigheidsinstelling, die bijna beledigend was voor de armen: “Laten we vechten voor nul armoede….” Niet één heilige – en God alleen weet het grote aantal van heiligen van liefdadigheid die de Kerk heeft voortgebracht – durfde ooit op die manier te spreken over armoede en arme mensen.

Jezus zelf had geen zo’n pretentie. De slogan respecteert noch het Evangelie noch Christus. Al sinds het Oude Testament was God met de armen; en de H. Schrift verkondigt onophoudelijk: “De armen van Yahweh”. Een arme persoon voelt zich afhankelijk van God; deze band is de fundering van de spiritualiteit.

-Ja, armoede is een christelijke waarde. De arme persoon is iemand die weet dat hij op zichzelf niet kan leven. Hij heeft God nodig om te bestaan, te groeien en te bloeien. Aan de andere kant verwachten de rijken niets van niemand. Ze kunnen zichzelf voorzien zonder de hulp in te roepen van hun naasten, of van God. Op deze manier kan rijkdom leiden tot grote droefheid en werkelijke menselijke eenzaamheid, of juist vreselijke spirituele armoede. Als iemand om te eten en voor zichzelf te zorgen, zich naar een ander moet wenden, resulteert dit noodzakelijkerwijs in een grote verruiming van zijn hart. Dit is waarom de armen het dichtst bij God zijn en in grote solidariteit samen leven met elkaar.

P. 141 – De Kerk moet niet vechten tegen armoede, maar eerder strijden tegen de hulpbehoevendheid, in het bijzonder materiële en spirituele hulpbehoevendheid. Het is kritisch om zich in te zetten dat alle mensen het minimum zouden nodig hebben om te leven. “De geest van armoede en liefdadigheid is de glorie en het getuigenis van de Kerk van Christus.”

-Maar we hebben niet het recht om hulpbehoevendheid en armoede te verwarren, want als we dat doen, zouden we serieus ingaan tegen het Evangelie. Herinner wat Christus ons zei: “De armen heb je altijd bij je, maar Mij heb je niet altijd.” (Joh. 12,8). Diegenen die armoede willen uitroeien, maken van de Zoon van God een leugenaar. Ze zijn verkeerd en ze liegen.

P. 141 – De taal van de VN en z’n agentschappen, die armoede willen bestrijden, die ze verwarren met hulpbehoevendheid, is niet dat van de Kerk van Christus. De Zoon van God kwam niet om tegen de armen te spreken in ideologische slogans! De Kerk moet deze slogans verbannen uit onze taal. Want ze verdorven en vernietigden mensen die trachtten in hun geweten vrij te zijn.

Bron: LifeSiteNews


Uit het Boek der Waarheid:

“Mijn geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet laat niets wat heilig is koud. Weinig zal echter gezegd worden over de Leer van God en het belang van Zijn Leer, Sacramenten en de verspreiding van de Waarheid. Je zult daarentegen wel afgietsels zien, zoals de zorg voor de armen en hongerigen in de wereld. Je zult dan worden verteld dat dit je belangrijkste werk is als dienaar van God. Je zult weldra worden verteld om al je aandacht te richten op de armen in de wereld. Je zal gevraagd worden om geld, en dat zal genomen worden van verschillende bronnen om de armen, de daklozen en de werklozen te helpen. Je zal verteld worden dat Ik, Jezus Christus, altijd hield van de armen. Dit is echter het probleem. Ik zoek eerst naar de armen van geest, om ze te bevrijden van hun verloren leven. De armen van ziel, zij die weinig spirituele affectie hebben voor God, dat zijn de zielen die Ik wil. Gezegend zijn zij die arm zijn in het leven, maar die van Mij houden, want die mensen zijn helemaal niet arm.” (Jezus Christus, 6 oktober 2013)