Toenemend hardhandig optreden tegen christenen in China

churchdemol

In China worden christenen – die almaar in aantal toenemen -steeds hardhandiger door de overheid aangepakt. Kerken worden gesloopt, kruisen worden geregeld weggehaald en christenen die een ‘bedreiging’ voor het regime zouden kunnen vormen, worden opgepakt.

Volgens de christelijke liefdadigheidsinstelling China Aid werd op 29 mei een kerkelijke bijeenkomst stilgelegd en de leden moesten hun identiteit laten registreren door de autoriteiten. Vervolgens werd de kerkgemeenschap gewaarschuwd om geen diensten meer te houden. De afgelopen twee jaar werden ruim 1700 kerken gesloopt of werden hun kruisen verwijderd.

Op 7 juni moesten christenen in Handan een gebedsbijeenkomst annuleren omdat het als “illegaal” werd bestempeld door de Chinese overheid.  Afgelopen maand werden drie kerken in Handan door de overheid gevandaliseerd, waarbij het tabernakel opengebroken en de Eucharistie ontheiligd werd. Als antwoord op de misdaden, organiseerde de plaatselijke bisschop een dag van gebed en vasten in één van de kerken in Di Xiao Di Ba, maar dit werd door de politie en het Bureau van Religieuze Zaken ook verboden. Christenen werden verhinderd de stad binnen te gaan en sommige priesters werden onder toezicht geplaatst en gedwongen om thuis te blijven.

Volgens de Commissie van de Internationale Religieuze Vrijheid in de VS, voerde de Chinese regering afgelopen jaar de vervolging van religieuze groepen op, die een ‘bedreiging’ vormen voor de staat en het behoud van de socialistische samenleving.

churchdemol2
Een kerk in aanbouw die in 2014 door de Chinese overheid werd gesloopt.

Een rapport dat afgelopen maand werd gepubliceerd door China Aid, gaf aan dat de vervolging van christenen in China verzevenvoudigd is sinds 2008.

Bron: Christian Today