Profetie

De Brexit is een feit – het verband met Kruistochtgebed 77

Op 23 juni werd het langverwachte referendum gehouden over het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Rond 5u vanmorgen werd de uitslag bekend gemaakt: de meerderheid van de kiezers stemde voor een Brexit. Het land maakt zich los van de dictatuur van Europa, en gaat zo z’n eigen weg op. Onderstaande cartoon kon het niet beter illustreren:

brexit

En wat nog meer opmerkelijk is; deze Brexit kan in verband worden gebracht met de boodschappen van het Boek der Waarheid, meer bepaald met het profetisch gebed dat op 17 september 2012 aan de zienster werd meegedeeld, in een boodschap waarin de Heer duidelijk maakt dat Groot-Brittannië zich zal bekeren:

Kruistochtgebed 77 – Voor Groot-Brittannië’

O meest Hemelse Vader, God, Schepper van de mensen,
aanhoor alstublieft mijn gebed.
Ik smeek U om Groot-Brittannië te behoeden
voor de klauwen van het kwaad en de dictatuur.

Ik vraag dat U ons allen
– van elke religie, geloofsovertuiging en huidskleur –
verenigt tot één familie in Uw ogen.
Geef ons de kracht ons te verenigen
ondanks eventuele wetten die ingevoerd worden
om Uw Leer te verbieden.

Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten
en te helpen om al Uw kinderen te redden door onze gebeden.

Breng al mijn broeders en zusters eensgezind samen
om Uw belofte, om ons eeuwig leven
en toegang tot Uw Paradijs te bezorgen, te huldigen.

Amen.

Dit gebed werd door honderdduizenden volgers van MDM van over heel de wereld jarenlang gebeden; maar niemand het ook maar het flauwste benul wat de profetische betekenis van de woorden in de eerste alinea was. Toen meer en meer over de Brexit werd gesproken, viel het mij binnen dat dit gebed er wel eens mee te maken kon hebben. Europa is een dictatuur geworden, die meer en meer de macht naar zich toe trekt en regeltjes en bevelen oplegt aan de lidstaten, de vrijheid belemmert, en langzaam maar zeker de richting uitgaat van een superstaat. Groot-Brittannië tracht zich nu van die dictatuur los te maken.

Een uiterst interessante documentaire over de dictatuur van de EU en de Brexit kunt u hier bekijken:

De toestand in Londen op 23 juni. De hoofdstad stemde als één van de enige steden in Engeland tegen onafhankelijkheid. (Foto’s J. Buller, Twitter)

ClnYiFnXEAALWXPLightning_Over_London-large_trans++ZgEkZX3M936N5BQK4Va8RWtT0gK_6EfZT336f62EI5U

Categorieën:Profetie

Getagd als:

12 antwoorden »

 1. Ben het niet eens met uw conclusie, het omgekeerde moest naar mijn idee gebeuren.
  De Koningin van Engeland is nog steeds hoofd van de (English) kerk, welke aan Rome terug gegeven had moeten worden.
  In een aantal voorspellingen staat dat Engeland zal vervallen in een islamitische staat met sharia als wetgeving en vele Christenen zullen vervolgd worden.(dictatuur)
  Dat alles en helaas nog veel meer staat te gebeuren….
  Doordat men Christus en daarmee de Vader verwerpt zal de EU in oorlog komen met Rusland
  (en China) omdat Rusland nog niet is op gedragen aan Maria.
  Het communisme zal de EU overspoelen zoals in vele landen in de wereld.
  Maar wat vooral belangrijk is voor iedereen, blijft geloven en hopen in de ene ware God met zijn zoon en verlosser onze Heer Jezus Christus.
  Laat u nooit chippen want het getal 666 staat erin en u bent voor eeuwig verloren.

  Kan nog wel even doorgaan maar dit is ff in een notedop en iedereen kan veel opzoeken op het inet.

  P. Bottenberg

 2. Hoi Crusader, Of….77 is juist NU nodig. Ik heb het nare gevoel dat ook dit georkestreerd werd en ons weer een stapje dichter bij de voorspelde chaos brengt.  In gebed verbonden,Petra

  | |

  • We moeten het blijven bidden; maar de EU is tenslotte de ‘precursor’ van iets groter: de NWO; dus de bedoeling was om eerst een superstaat ‘Europa’ te creëren waar alle lidstaten slaaf van Brussel zijn; en dan de EU-regering als onderdeel van de NWO-regering… Als het VK zich nu terugtrekt kunnen ze zich misschien ook afzijdig houden van de NWO. Feit is dat alle huidige globalistische wereldleiders ijverden voor het VK om in de EU te blijven. En chaos moest er sowiso komen, die Brexit kan nu een ‘trigger’ geweest zijn voor chaos in Europa. Maar ik denk toch dat op termijn de Britten er beter vanaf zullen zijn dan wij. België, met Brussel, is de bakermat van de Europese Unie, en in de docu kom je te weten dat er wel 90 EU gebouwen zijn in Brussel! En al die legale voordelen die de EU-officials krijgen bovenop hun jaarlijkse wedde van €213.000 , zelfs een extra laag belastingtarief, allerlei vergoedingen enz; tot €300.000 per jaar; dus totaal ruim €500.000! En er zijn 752 EU-parlementsleden, dus de rekensom is rap gemaakt. Of de ontslagpremie van €700.000 euro die ex-EU-president Van Rompuy ontving! En wie betaalt dat allemaal? U en ik. Om dan nog niet te spreken over de kosten van die gebouwen en de verspilling van het geld van de belastingbetaler aan de meest idiote projecten, of het “redden” van failliete landen zoals Griekenland, waarbij massa’s geld in een bodemloze put worden gegooid. Het parlement heeft zelfs totaal geen bevoegdheid, ze kunnen er enkel debatteren. De echte macht ligt bij personen die in het geheim vergaderen en op wie het volk niet heeft gestemd: zij worden door de EU benoemd. Als dat geen dictatuur is. Zie ook de Salarisstudie van preisvergleich.de.

 3. De vele gebeden hebben een profetisch karakter maar meestal begrijpen we het niet we zullen zien wat het vervolg is voor de UK maar het is zo de schrijver hierboven ook schrijft UK vervalt in islamitische handen in vele grootsteden staat de islam reeds centraal ! Shalom

 4. Ik wil niet tegendraads zijn maar oude Katholieke profetische teksten spreken over een (Franse?) monarch onder leiding van Maria die de antichristelijke milities zou overwinnen en uiteindelijk naar Engeland zou optrekken waar onder (politiek?) moeilijke omstandigheden ook de bevrijding wordt bewerkstelligd.
  http://www.bloggen.be/medjugorje/ ‘Chris De Bodt (1958 – 2012)’
  —> zie MENU: (rechterzijde, groen met gele tekst)
  ¨Diverse Profetieën – Miscellanous Prophecies¨

  • Hmm, een monarch kan enkel in een koninkrijk; en Frankrijk is tegenwoordig een republiek. Dus ik vrees dat die profetie al verjaard is.

   • Er is in deze profetie sprake van de Grote Monarch, afstammeling van Lodewijk XVII, alias Naundorf, die aan de buitenmuur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft begraven ligt en in tijd van grote beroering het heft in handen zal nemen. Dat zal op de drempel van het Vrederijk zijn. De Republiek zal dan hebben afgedaan. De koning, afstammeling van Philippe Égalité zal enkele maanden eerder in Lyon de troon hebben bestegen en door de Grote Monarch worden vervangen. De Grote Monarch zal als twee druppels water gelijken op Koning Lodewijk XVI die op de guillotine het leven liet.

 5. Uitslag niet gewenst, referendum moet over?

  In 2008 stemden de Ieren tegen het Verdrag van Lissabon, nadat ze eerder al tegen een Europese Grondwet hadden gestemd, net als de Fransen en Nederlanders. Het Verdrag van Lissabon was enkel een andere naam voor die Grondwet. Omdat de uitslag de elite tot twee keer toe niet aanstond, werd er in 2009 een derde referendum georganiseerd. Toen stemden de Ieren alsnog voor.

  Gezien het feit dat de uittreding van Groot Brittannië pas in 2020 kan worden afgerond, is de kans aanzienlijk dat er in de komende tijd allerlei argumenten zullen worden gevonden om ook dit referendum over te doen. Het Remain kamp is reeds een petitie gestart voor een nieuw referendum, omdat minder dan 60% van de Britten voor het Brexit stemde, en ook omdat de opkomst lager dan 75% was. (4)

 6. 52% lijkt niet veel, maar de verhouding is 52/48 = +8,3%. Reken maar na op uw rekenmachine. Het is dus een aanzienlijke meerderheid die zijn verstand op de goede plaats heeft zitten!

 7. Volgens artikel 50 van het verdrag van Lissabon dient twee jaar onderhandeld te worden voordat een exit geratifieerd kan worden. Ik voorspel niet wat er gebeurt, maar wel wat ze zullen proberen. Ze zullen zeggen dat +2% te weinig overtuigend is voor een werkelijke uittreding en dat het referendum niet verplichtend is. Dat derhalve Engeland niet zal uittreden maar wel meer rekening zal houden met de wensen van het volk.

 8. ziensters zijn waardeloos, geloof dus geen bal van al uw voorspellingen en van uw zienster

  ik ben uiterst gelovig, hou mij mijlen weg van de “kerk” ,verloor mijn werk jaren geleden omdat ik mij verzette tegen abortus bij een meisje op mijn werk, de abortus ging niet door maar ik werd buitengesmeten op valse beschuldiging van diefstal !!,verloor daar mee over de jaren drie honderd duizend euro, dus ik ben geen huichelaar van een katholiek,nietwaar, en stemmen doe ik voor niemand want ALLE partijen zijn pro abortus, ik geloof niet in het minste kwaad, bijna alle katholieken stemmen voor goddelozen dus wie stemt voor goddelozen is voor God verantwoordelijk voor de WERKEN van deze partij, of niet soms

  nu england,heb er vijf jaar gewoond, goddeloos volk,abortus is er door de koningin van england, de hoer, toegelaten tot 7 maand, in de praktijk tot negen maand,voor eender welke reden,dus waarom zouden de engelsen beter zijn buiten europa, ze zijn zeker samen met de vuile hollanders het meeste goddeloze volk van europa

  deze website wordt ook door vijanden van God gelezen dus geef geen echt email adres want anders krijg ik honderden varkens op mijn email adres

  een goede raad, LEEF nu eens het evangelie, LEEF het Woord van God, ZIENSTERS heb ik niet
  nodig, in het evangelie staat alles hetgeen ik moet weten om zuiver,goed en correct te leven, en mijn groot financieel verlies in die abortuszaak,uniek in belgie denk ik ,bewijst dat ik een goedmenend mens ben, private revelaties zijn prietpraat, ook zo de reeds 30 jarige kermis van medjugorge, geloof er niets van

  werk van de duivel, sensatie, LEEF het hetgeen God u vraagt, wees fanatiek in uw geloof, verdedig de waarden die God is, en al uw “vrienden ” in deze wereld verliest ge er mee,zelfs ruzie met uw eigen familie

  maar doe niemand kwaad, we zijn niet zoals isis die mensen hun hoofd afsnijdt als ge verschilt van mening

  maar het gepeupel van de straat zal u haten omdat ge de waarheid vertelt,, ik heb niets te vertellen,ik ben maar een mens die gelooft, ik doe hetgeen Jezus in mijn hart zegt, en hetgeen
  Hij zegt dat verstaat een kind, vooral een kind
  geen theologie prietpraat nodig, geen zieners, geen priesters,bisschoppen,kardinalen of pausen

  dank u

  guido

 9. Guido,
  enerzijds is het zo dat wanneer een engel zich op aarde manifesteert de kans zeer groot is dat hij uiterst streng spreekt, anderzijds is er een zeer groot verschil tusssen streng zijn en hatelijk zijn.
  Ik verloor meerdere keren in mijn leven alles wat ik bezat en de volgende keer lijkt nu ook weer op komst, zij het dat het nu zeer velen zal treffen.
  Gij leest misschien liever geen levensbeschrijvingen, maar ik kan u verzekeren dat nederig aanvaarden wat u overkomt u nooit tot hatelijke woorden zal aanzetten. Ge kunt de aarde een vervloekte plaats noemen, jawel, dat klopt, maar de mensen uitschelden is een heel andere zaak. Ge spreekt uzelf wel erg tegen: ge doet ´wat Jezus in uw hart zegt´ en tegelijkertijd vindt gij ´private revelaties prietpraat´… hoe kunt gij dan doen wat Jezus in uw hart zegt en/of het evangelie LEVEN want dat is immers ´prietpraat´ ??? De ingevingen van de H.Geest aan een apostel-evangelist is tenslotte ook een private revelatie, vindt ge niet ???
  Maar ik blijf heel graag geloven in uw goede bedoelingen.
  Eric