De Brexit is een feit – het verband met Kruistochtgebed 77

Op 23 juni werd het langverwachte referendum gehouden over het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Rond 5u vanmorgen werd de uitslag bekend gemaakt: de meerderheid van de kiezers stemde voor een Brexit. Het land maakt zich los van de dictatuur van Europa, en gaat zo z’n eigen weg op. Onderstaande cartoon kon het niet beter illustreren:

brexit

En wat nog meer opmerkelijk is; deze Brexit kan in verband worden gebracht met de boodschappen van het Boek der Waarheid, meer bepaald met het profetisch gebed dat op 17 september 2012 aan de zienster werd meegedeeld, in een boodschap waarin de Heer duidelijk maakt dat Groot-Brittannië zich zal bekeren:

Kruistochtgebed 77 – Voor Groot-Brittannië’

O meest Hemelse Vader, God, Schepper van de mensen,
aanhoor alstublieft mijn gebed.
Ik smeek U om Groot-Brittannië te behoeden
voor de klauwen van het kwaad en de dictatuur.

Ik vraag dat U ons allen
– van elke religie, geloofsovertuiging en huidskleur –
verenigt tot één familie in Uw ogen.
Geef ons de kracht ons te verenigen
ondanks eventuele wetten die ingevoerd worden
om Uw Leer te verbieden.

Geef ons de kracht en de moed U nooit te verlaten
en te helpen om al Uw kinderen te redden door onze gebeden.

Breng al mijn broeders en zusters eensgezind samen
om Uw belofte, om ons eeuwig leven
en toegang tot Uw Paradijs te bezorgen, te huldigen.

Amen.

Dit gebed werd door honderdduizenden volgers van MDM van over heel de wereld jarenlang gebeden; maar niemand het ook maar het flauwste benul wat de profetische betekenis van de woorden in de eerste alinea was. Toen meer en meer over de Brexit werd gesproken, viel het mij binnen dat dit gebed er wel eens mee te maken kon hebben. Europa is een dictatuur geworden, die meer en meer de macht naar zich toe trekt en regeltjes en bevelen oplegt aan de lidstaten, de vrijheid belemmert, en langzaam maar zeker de richting uitgaat van een superstaat. Groot-Brittannië tracht zich nu van die dictatuur los te maken.

Een uiterst interessante documentaire over de dictatuur van de EU en de Brexit kunt u hier bekijken:

De toestand in Londen op 23 juni. De hoofdstad stemde als één van de enige steden in Engeland tegen onafhankelijkheid. (Foto’s J. Buller, Twitter)

ClnYiFnXEAALWXPLightning_Over_London-large_trans++ZgEkZX3M936N5BQK4Va8RWtT0gK_6EfZT336f62EI5U