Kritiek op Bergoglio

Gianna Jessen: ‘Wat de paus ‘samenwonen’ en ‘echt huwelijk’ noemt, noemt Jezus ‘hoererij”

giannajessen

De welbekende pro-life spreekster Gianna Jessen (die zelf een abortus overleefde) postte op Facebook: “Ik ben zo kwaad, warme tranen beginnen te stromen langs mijn wangen.” En ze tweette” Ik had nooit gedacht dat een paus me zou kunnen doen wenen, en A.U.B. vertel me niet dat ik niet echt aan het lezen ben wat ik lees.”

Jessen verwees naar de uitspraken van Bergoglio op het pastoraal Congres voor de familie, van het Bisdom van Rome, op donderdag 16 juni, waar hij zei dat sommige samenwonende koppels in een “echt huwelijk” leven, en de genade van het Sacrament ontvangen.

“Ik heb veel loyaliteit gezien bij deze samenwonenden, en ik ben er zeker van dat dit een echt huwelijk is, ze hebben de genade van een echt huwelijk vanwege hun trouw,” zo zei Bergoglio.

Jessen, die een groot deel van haar tijd spendeert aan het motiveren van tieners om in celibaat te leven en te wachten tot wat ze noemt “epische liefde” met een partner die hetzelfde heeft gedaan, schreef geïrriteerd: “Ik heb een vraag voor paus Franciscus. Is mijn maagdelijkheid dan van geen enkele waarde? Is de buitengewone inspanning om te vechten voor de ‘Epische Liefde’ en daarvoor belachelijk gemaakt worden, totaal niet belangrijk in zijn gedacht?”

“Ik heb een prijs betaald waarvoor geen woorden zijn, voor de echte trouw. Maar nee, deze lieden hebben niet dezelfde weg bewandeld. En om te gebaren alsof ze dat wel hebben gedaan is een zware belediging.

Later vertelde Jessen aan LifeSite: “Ik ben 39 jaar en maagd. Ik heb de Heer geëerd met mijn lichaam. Nu heeft de paus lichtzinnig een bespotting gemaakt van de zuiverheid, niet enkel tegenover alleenstaande mannen en vrouwen die nog steeds een partner zoeken die hun maagdelijkheid respecteert, maar ook tegenover de priesters die een leven lang seksuele onthouding zweren. Als ik een priester was, zou ik woedend zijn.”

Gianna Jessen eindigde met de woorden: “Wat de paus ‘samenwonen’ en ‘echt huwelijk’ noemt, noemt Jezus ‘hoererij’ in de Bijbel.

Jessen werd geboren met cerebrale verlamming, nadat ze een abortus overleefde op basis van een zoutoplossing. Ze heeft meerdere malen getuigenis gegeven voor het Congres in de VS.

Bron: LifeSiteNews


Uit het Boek der Waarheid:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing verkondigen om alle Kerken te verenigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt. (Jezus Christus, 25 februari 2013)

Categorieën:Kritiek op Bergoglio

Getagd als:

5 antwoorden »

 1. Gianna Jessen moest in de moederschoot uit de weg worden geruimd. Zij werd in 1977 na een mislukt abortus geboren. Zij kreeg in de Verenigde Staten nationale bekendheid om haar strijd voor de wettelijke bescherming van een kind dat na een abortus levend wordt geboren, wat wel eens voorkomt. Gianna’s zeventienjarige moeder kreeg tijdens de laatste termijn van haar zwangerschap een zoutoplossing ingespoten. Door de bijtende vloeistof, waar Gianna achttien uur lang aan blootstond, heeft zij spastische verlamming gekregen. De artsen zeiden dat ze haar hoofd nooit zou kunnen optillen, maar hadden het mis. Ze doet nu zelfs mee aan marathons!

  Na het geven van een lezing in 2008 kwam een vrouw op haar toe en zei: “Ik ben je moeder”. Een totaal onverwachte ontmoeting! Haar moeder was vol haat, onuitsprekelijke haat en woede tegenover haar kind. Toen Gianna in zichzelf begon te bidden en toen vertelde dat ze Christen was en haar vergaf, werd die haat alleen maar groter. In een vloedgolf van woorden begon haar moeder te schreeuwen en schelden: ze wilde niet worden vergeven! Ondanks alles koestert Gianna geen wrok en bidt voor haar!

  Ik vermoed dat de reactie van Gianna’s moeder typerend is. Iemand die zo’n misdadige ingreep laat doen (vaak door de omgeving daartoe geprest) krijgt later vaak gewetenswroeging. In de bezwering van die wroeging wordt het zindelijk denken verstoord. Eerst was hun kind slachtoffer. Nu zijn ze zelf slachtoffer. En Jezus weent.

 2. Inderdaad heel juist van de redactie. Ik noem samenwonen ook niet wettelijk volgens de regels die God in zijn eeuwig woord heeft vastgelegd. Shalom

 3. In het Evangelie van deze 13 é zondag door het jaar,is Jezus erg streng—-maar deze woorden richt Hij tot Zijn apostelen of vertaald naar onze tijd kunnen we zeggen:naar de priesters—en kunnen de gewijde geestelijke deze strenge richtlijnen volgen?Ik geloof dat Jezus Zijn ‘leer’ gericht heeft en nog richt aan hen die Hem willen en kunnen volgen—voor de meer ingewijden—is de paus daarom fout ,als hij het geknakte riet niet wil breken,maar oprIchten?
  mvg

  • Hallo, de paus is niet zomaar iemand. Het is zijn taak de leer hoog te houden, die inderdaad te hoog gegrepen is voor jan en alleman. Niettemin moeten we altijd het hemels voorbeeld van de leer voor ogen houden. Daarom heet het een ideaal. In het Vrederijk zal volgens de profetie uit Jeremiah niemand elkaar nog hoeven leren want dan zullen we verlost zijn van de neiging ten kwade en zal de WET in de tafels van ieders hart geschreven staan.

   Wat hier volgt is hoe de Rooms-Katholieke Kerk functioneert: De Katholieke theologie ziet het proces waarmee God de gevallen mens redt als een synergistisch gebeuren. Dat wil zeggen dat het een coöperatieve onderneming is tussen de goddelijke genade en de menselijke inspanning opdat iemand voor de wereld een zegen mag zijn en de beste condities bekomt voor het eeuwig leven. Het beschouwt de werking van het heil als een infusie van de goddelijke genade waarmee iemands natuur progressief verbetert naar het ideaal toe. Dit punt past precies bij de Katholieke opvatting die het doel van de uitredding in termen ziet van een vergoddelijking; dat is het proces waarmee de menselijke natuur dankzij de genade steeds meer op Christus gaat lijken. Indien dit onderbroken wordt doordat iemand in dagelijkse of zelfs doodzonde vervalt, kan het door het sacrament van de biecht hernieuwd worden, waardoor de vriendschap met God herstelt en Zijn genade in toenemende mate wordt meegedeeld ter vervolmaking van de menselijke natuur.