Kardinaal Eijk: ‘Neen aan gebruik van embryo’s voor de wetenschap’

VATICAAN - Portret van kardinaal Wim Eijk. ANP KOEN VAN WEEL

VATICAAN - Portret van kardinaal Wim Eijk. ANP KOEN VAN WEEL

Nederlands Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil het wettelijk mogelijk maken embryo’s te kweken voor wetenschappelijk onderzoek. De minister heeft dit geschreven aan de Tweede Kamer in een brief van 27 mei jongstleden. Kardinaal Eijk, referent voor medisch-ethische kwesties namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie reageert op deze brief.

De kardinaal brengt in een opiniestuk in Katholiek Nieuwsblad van vrijdag 3 juni de situatie in kaart. Hij volgt de stappen die minister Schippers heeft gezet om tot genoemd voornemen te komen en onder welke voorwaarden zij het kweken van embryo’s mogelijk zou willen maken.

Vervolgens legt de kardinaal uit waarom volgens de Katholieke Kerk het kweken van embryo’s onder de genoemde voorwaarden niet toegestaan is. Hij onderstreept dat de leer van de Kerk positief tegenover wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van medische vooruitgang staat, maar nee zegt tegen wetenschappelijk onderzoek als daarvoor embryo’s worden opgeofferd omdat deze vanaf de bevruchting als menselijke personen dienen te worden gerespecteerd. Dit betekent, zo schrijft de kardinaal, een ja tegen het menselijk leven en een nee tegen de schending van de waardigheid ervan.

Bron: rkkerk.nl

Foto: ANP Koen van Weel