Bergoglio: ‘Rol Maria Magdalena even groot als die van apostelen’

Maria Magdalena speelt sleutelrol in promotie van kerkelijke vrouwenagenda

15360-1qo4qg6

Vanaf nu zal de ‘gedachtenis’ van Maria Magdalena op 22 juli opgewaardeerd worden naar een ‘feest’. De Bijbelse rol van Maria Magdalena wordt daarmee gelijkgesteld aan die van de apostelen.

“Een kleine stap voorwaarts in de ‘Wie is wie’ van de Heiligen, maar een grote stap in de waardering van de rol van vrouwen in de Kerk”, schreef Radio Vaticaan over de beslissing.

Bergoglio zou persoonlijk voor de opwaardering geijverd hebben. Daarmee wil hij in het huidige jubeljaar op de betekenis van deze volgelinge van Jezus wijzen.

Het Vaticaan schrijft: “Diegene die er als eerste bij was op de zondag dat Jezus Verrees, Sint Maria Magdalena, is door de Kerk altijd met de grootst mogelijke eerbied gerespecteerd, zelfs toen ze op verschillende manieren werd aanbeden.” Het Vaticaans rapport stelt dat Sint Maria Magdalena een voorbeeld is van “het mysterie van de Goddelijke Barmhartigheid”, en dat niemand anders de nieuwe evangelisatie beter zou kunnen promoten.

Op de liturgische kalender wordt Maria Magdalena, die aanwezig was bij de kruisiging van Jezus, voortaan als apostel beschouwd. Het Vaticaan stelt dat Jezus haar na Zijn Verrijzenis apostel heeft gemaakt.

[Bedenkingen: Zou de revaluatie van de rol van Maria Magdalena gebruikt kunnen worden om vrouwen toe te laten tot het priesterambt? Of zal men bij de instelling van haar feest meer aandacht besteden aan wie ze was vóór ze Jezus’ leerlinge werd om de zonde te bagatelliseren?]

“Zeer weinigen van hen die trouw zwoeren aan mijn Zoon zagen Zijn geseling of gingen naast Hem bij de beklimming van de Calvarieberg. Ik had maar vier trouwe leerlingen – mijn nicht Maria, Martha, Maria Magdalena en Johannes – om Mij te ondersteunen en mij te helpen in mijn ondraaglijke smart toen Ik de verschrikkelijk marteling van mijn Zoon moest aanschouwen.” – Maria, Moeder van De Verlossing op 25 september 2013

Bronnen: De Morgen, katholisch.de