Nieuwe studentenpastor Radboud Universiteit zegent geen homo’s

Jos Geelen

Kijk, zo moet het ook! Deze pastor Jos Geelen, de nieuwe studentenpastor voor de Radboud Universiteit, is een ware herder, die zich houdt aan wat God hem heeft geleerd. Daar kan menig collega herder, als ik het zo mag noemen, nog een voorbeeld aan nemen. De man pleit er voor, om geen homo stellen te zegenen en terecht. Hierdoor stuitte de beste man op nogal wat kritiek. Zijn voorganger nam het niet zo nauw en was vrij progressief. Hiermee kun je toch constateren, dat herders sterk de neiging hebben, om het menselijke wil te dienen, in plaats de wil van God de Vader, ongeacht hun functie binnen de Katholieke kerk, wat toch het Lichaam van Christus op aarde is. Dit neigt ook naar de lauwheid, waarmee sommige herders te kampen hebben en waar Bergoglio ook zo mee rond strooit.

Het is eigenlijk te gek voor woorden, dat er vanuit een zondig bestaan/denken een zegen kan worden verwacht. Een zegen is een geschenk van God, dit koppel je niet aan begeerte of lust, want dat is wat er gebeurt binnen een ziel, die zich heeft over gegeven aan de begeerlijkheden van het vlees en nog wel in eigen geslacht. Zie het boek Romeinen 1;21-32.

Zijn voorganger, Theo Koster vertelde dat als hij signalen zou krijgen van  twee mannen of twee vrouwen en hem om een zegen zou vragen, hij dit niet kon weigeren uit gewetensnood. Nou, als je geweten door zonde meer wordt behartigd, dan het woord van je Werkgever, kun je je beter afvragen, waar ligt de gewetensnood naar God. Hoe leg je God dan uit, dat je de mens meer dient dan Zijn woord, als herder. Als Theo Koster zou weigeren, zou hij de kerk belangrijker vinden dan God. Dat zou ketterij zijn en Theo Koster kan dan, in zo’n geval niets dan vorm geven aan de liefde. Als twee mannen of twee vrouwen met elkaar in gemeenschap leven en dan ook nog de daad bij het woord voegen, begaan zij een doodzonde. Dus er is sprake van blindheid, ze hebben hun natuurlijke omgang verruild voor het tegen natuurlijke, hun lusten die voort komen uit hun hart, en zich prijs hebben gegeven aan onreinheid en zo hun eigen lichaam onteren. Romeinen 1; 22-27.

Dat is alles, behalve liefde! God zij dank voor de benoeming van Jos Geelen, een herder die de wil van God behartigd, Amen.

Deze doet zijn werk goed!