Profeet Mikeas sprak over de eindtijd!

Mikeas

In de Bijbel in het boek Mikeas, staat de eindtijd beschreven. God gaf hem de naam Mikea, Mika wat een afkorting is van Mikaja, wat betekent; wie is aan Jahweh gelijk. Profeet Mikeas was afkomstig uit Moresjet, een plaats in Juda. Hij profeteerde het volgende:

Mikeas 4;5-8
5 Zij zullen te zwaard het land van Assjoer afweiden, en het land van Nimrod met klingen; Hij zal ons van Assjoer verlossen, als die in ons land komt, en onze grenzen betreedt.

6 dan zal Jakos Rest in de kring van machtige volken, als de dauw van Jahweh zijn, als de regen op gras, dat niet op mensen hoeft te wachten en geen mensenkinderen verbeidt.

7 Dan zal Jakobs Restte midden der naties en in de kring van machtige volken, als een leeuw zijn onder de dieren in het woud, als een jonge leeuw te midden der kudde.

8 Zoals die bespringt en vertrapt, verscheurt en niemand die redt, zo zal uw hand zich tegen uw verdrukkers verheffen en al uw vijanden zullen vergaan.

Nimrod was een groot machthebber en ging tegen de wil van God in. Hij wist als enige de mensheid te verenigen, na de zondvloed, terwijl God had bevolen, dat de mensheid zich moest verspreiden. Dit doet denken aan wat Bergoglio wil, alle religies omarmen, ketters naar de mond praten, om zo zielen te misleiden en een zielloze wereldreligie te vormen, voor de Antichrist.
Ook staat de naam Nimrod in het Engels als scheldnaam  voor iemand die dom is. In het Turks( nemrut), betekent dat als belediging, iemand beledigend, onredelijk, egoistisch of onderdrukkend overkomt.( Zie voor uitleg op Wikipedia).Ook hier kun je Bergoglio in terug vinden, die door veranderingen zijn wil en wet in de strot van ieder wilt duwen, om zo die ene wereldreligie te kunnen vormen. Ook geen toeval, dat Nimrod, die  een dominante veroveraar was. Ook geen toeval, dat Turkije in conclaaf ligt met Europa, door de vluchtelingen crisis en ook voorzegd in het boek der waarheid, dat Turkije betrokken zou zijn in de komende wereldoorlog.

Jakobs Rest, spreekt voor zichzelf, de Restkerk van God op aarde, die in de eindtijd zal worden gered. Als een leeuw zijn onder de dieren in het woud, als een jonge leeuw te midden der kudde.
Een leeuw staat voor de koning der dieren, God is Koning van alle Koningen en staat boven alle.

Zoals een leeuw bespringt en vertrapt, door de kracht in de poten, zo zal God de verdrukkers verpletteren, die zijn kinderen onderdrukken, die Zijn kinderen ondraaglijke eisen zal opleggen, door de nieuwe wereld orde, de Antichrist. In de eindtijd, de woud, een woud, vaak dicht gegroeide bebossing, zodat je door de bomen het bos niet ziet.
In het boek der waarheid, staat dat de Antichrist zich zal melden, als niemand meer een uitweg weet, dat de Antichrist zich als de oplosser van alle problemen zal melden.
Zo zal God voor Zijn Restkerk als een Leeuw onder de dieren in het woud zijn en ons van de ondergang redden.

Abba, Vader, dank U voor Uw genade, welk wij mogen ontvangen, voorzie ons Uw Restkerk, van onderscheidingsvermogen om zo Uw woord te verstaan en ons te leiden in uw waarheid en leer ons( Psalm 25;4-5), in denam van Jezus Christus, onze Heer op voorspraak van Moeder Maria, Amen.