Kardinaal Brandmüller geeft Bergoglio veeg uit de pan: ‘Paus is gebonden aan de Dogma’s van de Kerk’

brandm

De Exhortatie ‘Amoris Leatitia’ (Vreugde van de Liefde) wordt nu al genoemd: “de Vreugde van de Seks”. Kardinaal Brandmüller zei vorig jaar dat al diegenen die trachten de Leer van de Kerk over het huwelijk aan te passen, ketters zijn.

Walter Brandmüller is een gepensioneerde Curie Kardinaal van Duitsland. Hij publiceerde op 6 april een sterke verklaring op de Oostenrijkse Katholieke website Kath.net, net voor de opkomende Apostolische Exhoratie van Bergoglio. Hij maakt duidelijk dat de paus gebonden is door de Dogma’s van de Kerk, zoals die ook gevonden worden in de Catechismus van de Kerk.

Brandmüller zegt: “Het is de gezaghebbende Leer van de Kerk (Dogma) dat een geldig voltrokken huwelijk niet kan opgeheven worden door gelijk welke macht in de wereld – ook niet door de Kerk zelf.” Hij herinnert de lezers eraan dat deze leer herbevestigd werd door zowel de Apostolische Exhortatie Familiaris Consortio (1981) door Paus Johannes Paulus II, als de Catechismus van de Katholieke Kerk (1997).

Brandmüller zegt duidelijk dat hij “die ondanks een bestaande huwelijksband, na een scheiding een nieuwe burgerlijke vereniging aangaat, overspel pleegt,” en dat – zolang die persoon “niet bereid is om een einde te maken aan die situatie” – hij “noch de absolutie in de Biecht noch de Eucharistie (H. Communie) kan ontvangen.” Gelijk welk ander pad is “gedoemd om te falen” vanwege z’n inherente leugenachtigheid.” Hij gaat verder: “Dit is ook geldig met betrekking tot het integreren in de Kerk van diegenen die in een ongeldig ‘tweede huwelijk’ leven door hen toe te laten tot liturgische en andere functies, alsook de catechese. Dit pad zou leiden tot conflicten, vernederingen en het zou de heilige verkondiging van de Kerk ondermijnen.”

De Kardinaal gaat verder met te zeggen dat zo’n nieuwe gepoogde voorstellen “zichzelf onthullen als pogingen – met de hulp van ongehoorde tactieken – om uiteindelijk deze koppels tot de Sacramenten toe te laten.” Hij voegt er aan toe: “De weg hieruit, om uitzonderingen te maken, is doodlopend.” Wat fundamenteel onmogelijk is door redenen van het Geloof, is ook onmogelijk voor het individueel geval.”

>De Duitse Kardinaal besluit: “Het post-synodale document Amoris Laetitia, moet daarom geïnterpreteerd worden in het licht van de hierboven gestelde principes, zeker omdat een contradictie tussen een ‘pauselijk document’ en de Catechismus van de Katholieke Kerk onvoorstelbaar zou zijn.”

Echter, toch is het voorstelbaar: de exhortatie ZAL de Catechismus tegenspreken en bijgevolg één en al ketterij zijn.

Maar er komt ook voor de Kerk een tijd van zware ontberingen. De kardinalen zullen opstaan tegen kardinalen, bisschoppen tegen bisschoppen. Satan houdt zich op in het midden van hun rangen.

Nergens heerst er nog orde. Zelfs op de meest verheven posten is het Satan die regeert en de gang van zaken beslist. Hij zal zich zelfs introduceren in de hoogste toppen van de Kerk

Rome zal verwoest worden. De kerk zal verduisteren en de wereld zal zich in de wanorde storten.

(De H. Maagd in oktober 1917, Fatima, Portugal)

http://rorate-caeli.blogspot.com/2016/04/card-brandmuller-strikes-again-before.html