Conclusie onderzoek KRO: Nederland is geen christelijke natie meer

nederland

Nederland is geen christelijke natie meer. Dat is de belangrijkste conclusie uit het onderzoek God in Nederland dat iedere tien jaar door de KRO wordt gehouden onder ruim 2100 Nederlanders. Een overgrote meerderheid, 82 procent, komt nooit of bijna nooit in een kerk. En een ruime meerderheid vindt dat religie geen bepalende rol meer hoort te spelen in de politiek en het onderwijs.

Bijna een kwart van de ondervraagden bestempelt zichzelf als atheïst, in 2006 was dat nog 14 procent. Opvallend is dat de verwachte opmars van spiritualiteit tot stilstand lijkt zijn gekomen. Tien jaar geleden beschouwde 40 procent van de ondervraagden zichzelf nog als spiritueel, nu is dat nog 31 procent.

Religie wordt ook steeds minder beschouwd als sociaal bindmiddel. Een kwart van de bevolking denkt dat de moraal wordt bedreigd als niemand meer in God gelooft. Dat was tien jaar geleden nog 40 procent. Het aantal mensen dat aangeeft nooit te bidden is gestegen van 36 procent in 2006 naar 53 procent in 2016.

Er gaan steeds minder mensen naar de kerk. Het kerkbezoek daalde met bijna de helft van 30 procent in 2006 naar 18 procent. Vooral de rooms-katholieke kerken worden steeds leger. Daar is de daling iets groter dan in de protestantse kerken. Steeds minder katholieken participeren in geloof en kerk. Nog maar 13 procent gelooft in het bestaan van een hemel en minder dan de helft gelooft dat Jezus de Zoon van God is. 

Ook vindt ruim de helft van de katholieken dat hun kerk niet aansluit bij hun eigen levensvisie. Toch doet de “belangrijkste vertegenwoordiger” van dit geloof het goed: “paus” Franciscus wordt het vaakst genoemd als iemand met een belangrijke of inspirerende boodschap.

http://nos.nl/artikel/2092498-hoe-god-bijna-verdween-uit-nederland.html