‘Barmhartigheid’ volgens Bergoglio: ook wie tijdens de biecht geen woord zegt krijgt de absolutie

600x399118

‘Biecht zonder biecht’, zo meldt de nieuwsredactie van Gloria.tv. Op 11 februari gaf Bergoglio een toespraak voor de leden van de Romeinse clerus. Enkel Zenit maakte er gewag van. Bergoglio, die het had over de biecht, beweerde dat iemand de absolutie kan krijgen in de biecht terwijl hij stil blijft. “Hij sprak met het gebaar van in de biechtstoel te komen.”

Dit spreekt echter openlijk de leer van de Kerk tegen, zoals dat laatst werd vastgesteld in Reconciliato et peanitentia door Paus Johannes Paulus II in 1984.

Nooit kan iemand de absolutie ontvangen indien deze z’n zonden niet heeft beleden, noch er oprecht berouw over had. We hadden het er nog kort geleden over in ons artikel ‘Ware en valse barmhartigheid – wat is het verschil‘.

In de catechismus van het Concilie van Trente staat duidelijk dat de doodzonden moeten beleden worden, en voor de dagelijkse zonden is het aangeraden. Bij nr. 60 staat ook duidelijk dat de priester, indien deze merkt dat de biechteling niet voorbereid is, hem met een vermaning moet wegsturen en zeggen dat hij na gewetensonderzoek moet terugkeren.

https://gloria.tv/video/8x3QwR44Z5k