Cees Vork: ‘Satan heeft een centrale wereldregering nodig’

ceesvork

“De noodzaak en het verlangen naar een centraal geleide wereldregering zal toenemen. En Satan zal daarvan profiteren,” zegt Cees Vork. Op 5 maart organiseert Op de Bres voor Nederland een trainings- en vriendendag met het thema ‘Eindtijd en nieuwe wereldorde’. “Het nodig is dat we klaargemaakt worden voor de tijd die komen gaat,” stelt Cees.

Tijdens jullie trainingsdag komt de nieuwe wereldorde aan bod. Wat wordt daarmee bedoeld?

“Politici spreken regelmatig over een nieuwe wereldorde. Denk bijvoorbeeld aan voormalig president George H. W. Bush. Hij sprak hierover tijdens de Golfoorlog. Dit is niet nieuw want al sinds 1776 is men bezig om daaraan te werken. Het is geïnspireerd door satan die de wereld volledig onder zijn controle wil krijgen. Waarom? Omdat hij, gedreven door machtswellust en verblind door haat tegenover God, de aanbidding en macht wil van elk schepsel op aarde. Vergeet niet dat naast God ook de Satan ernaar verlangt om aanbeden te worden. Wat we ons bij de nieuwe wereldorde moeten voorstellen? Denk aan het communisme- of Hitlertijdperk. Dat waren regeringen die door één man werden geleid.”

Wat zegt de Bijbel over de komst van een nieuwe wereldorde?

“In de Bijbel zie ik twee lijnen terugkomen. Eén lijn vanuit God die uitmondt bij Jezus’ heerschappij . De andere lijn komt vanuit satan en mensen. In Mattheüs 4:9 zegt satan tegen Jezus: ‘…indien gij U nederwerpt en mij aanbidt.’ Dat is het doel van satan met alle mensen. Die Babylonische geest zie je terug in Openbaring, waaronder hoofdstuk 13. Daarin staat dat mensen die geen ‘het merkteken van het beest’ niet dragen, niet in staat zullen zijn om te kopen of verkopen. Mijn overtuiging is dat satan om dit te bewerkstelligen een centraal geleide wereldregering met een leider nodig heeft. Dat is de Antichrist.”

nwo_silvercoin

Je zegt dat een wereldregering in de maak is. Hoe zie je dat dan tot stand komen?

“Meer en meer komt er een roep naar een nieuwe wereldorde die nodig is om de problemen op te lossen. Vorig jaar november kwamen er leiders van 192 landen samen in Parijs voor een nieuw klimaatverdrag. De G20 komt geregeld samen om de problemen te bespreken en internationale conferenties over veiligheid en terrorismebestrijding nemen toe. De problemen op monetair en economisch gebied en veiligheidsgebied kunnen alleen gezamenlijk worden bestreden en opgelost. In de komende jaren zal de noodzaak en het verlangen naar wereldwijde oplossingen en een centraal geleide wereldregering, toenemen.”

Cees gelooft dat een bestuurlijke en politieke wereldregering hand in hand gaat met religieuze eenwording. “Zelf bracht ik in 2000 en 2005 een bezoek aan New York. Daar heb ik van dichtbij gezien hoe religieuze leiders pleitten voor eenwording.” De laatste jaren worden er regelmatig conferenties georganiseerd om wereldreligies te verenigingen ter bevordering van de wereldvrede. In oktober 2011 werd door onder meer de Saoedische koning Abdullah een akkoord getekend. “Denk maar niet dat wanneer het zover is nog geoorloofd is om uit te spreken dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is,” voegt Cees toe.

“Na de economische en klimaatcrisis zijn er de laatste jaren de vluchtelingencrisis en toename van terrorisme bijgekomen. Steeds meer landen hebben elkaar nodig. De Verenigde Staten sluit een verdrag met aartsrivaal Iran. Door de oorlog in Syrië zoeken wereldleiders elkaar steeds meer op, omdat de chaos niet meer te overzien is. En ook op economisch gebied zijn wereldlanden steeds meer afhankelijk van elkaar geworden. Op alle fronten kun je de voortekenen van het ontstaan van een wereldregering zien ontstaan.”

Dit soort thema’s kunnen al gauw leiden tot eindtijd-speculatie onder christenen. Waarom is het dan toch belangrijk om ons hiermee bezig te houden?

“Allereerst wijzen allerlei hedendaagse ontwikkelingen vooruit naar hét glorieuze moment: de komst van Koning Jezus. Dat is enorm geloofsopbouwend. Jezus’ woorden zijn niet alleen relevant voor het hier en nu, maar ook voor wat gaat komen. Het is goed om je daar van bewust te zijn. In de tweede plaats wordt de betrouwbaarheid van de Bijbel daardoor nog meer zichtbaar. Wanneer je alle ellendige beelden in het nieuws voorbij ziet komen en niet scherp hebt wat erover staat vermeld in bijbelse profetieën, kun je in verwarring raken en in het ergste geval je geloof verliezen.”

“Daarnaast helpt verdieping in eindtijd-thema’s om voorbereid te zijn op de tijd die komen gaan. Denk aan marinier die zich voorbereiden op een missie in oorlogsgebied. Daar gaan heel wat oefeningen aan vooraf, voordat men er klaar voor is. Vervolgens mag je de geestelijke strijd die gaande is tot een climax komen zien komen. Het mooie is dat je eigenlijk een ‘wedstrijd’ speelt die al is gewonnen, dankzij Jezus’ dood en opstanding,” aldus Cees.

Bron: http://www.cip.nl/god/maart-2016/55013-satan-heeft-een-centrale-wereldregering-nodig