‘Het wonder van de Hudson’

Foto: NatGeo
Foto: NatGeo

Vlucht 1549 stortte in de Hudsonrivier tijdens het derde middaguur (ongeveer 15:30 uur), waarvan Christus aan Zuster Faustina heeft gezegd dat dit “het uur van grote genade is”. Op dit uur werd Zijn hart door een lans doorstoken en stortte Zijn bloed en water zich als een fontein van genade voor de wereld uit. “Op dit uur,” zo liet Hij haar weten, “zal Ik de ziel niets weigeren die Mij op grond van Mijn Lijden iets vraagt.” Dat u genoeg geluk mag kennen om u zachtmoedig te maken, voldoende beproevingen om u sterk te maken, genoeg leed om u menselijk te houden en genoeg hoop om u gelukkig te maken.

Getuigenis van een passagier van Vlucht 1549

Zaterdag, 24 januari 2009

Zeer Geachte Vinny Flynn,

Ik hoop sterk dat deze email zijn weg naar u vindt. Ik vloog op Vlucht 1549 die verleden week donderdag in de Hudsonrivier bij New York is neergestort. Alle 155 passagiers werden gered evenals de bemanningsleden. Mijn naam is Fred Berretta. Ik ben 41 jaar oud. Misschien heeft u mij op de avond dat de crash plaatsvond op CNN of Fox gezien of gehoord (zie Youtube), waarover ik met de journalisten Lou Dobbs, Wolf Blitzer en Bill O’Reilly sprak. Ik was voor een eendagse zakenreis naar New York gegaan en zat op stoel 16A achter de linker vliegtuigmotor. Ik had de dag tevoren nog net op tijd mijn reservering kunnen maken. Mijn laatste afspraak was donderdag vroeg. Ik zag dat er nog tijd genoeg was voor de 12 uur Mis van de St Patricks Kathedraal. Meestal heb ik geen extra tijd ter beschikking, maar nu wel. Na de H. Mis ging ik naar de cadeauwinkel tegenover de kerk en kocht uw boek “7 Geheimen van de Eucharistie”. Toen ik bij de gate van Vlucht 1549 wachtte die naar Charlotte moest, waar ik woon, begon ik uw boek te lezen. Ik bleef lezen toen het toestel weg taxiede en stopte pas nadat het was opgestegen.

fredberetta
Fred Beretta

Ik zal ongeveer de helft hebben gelezen toen ik mijn ogen sloot om over de fantastische inzichten over de Eucharistie na te denken, die ik uit uw boek had geleerd. Het toestel bleef klimmen en nog geen minuut later hoorde ik de inslag van vogels en toen de ontploffing in de linkermotor. Ik kon zien dat ze in brand stond en in de cabine rook het naar brandstof. Omdat ik zelf vlieg, begreep ik toen de tweede motor afsloeg, dat de situatie uiterst kritiek was geworden. Alhoewel ik de rozenkrans van de Goddelijke Genade reeds kende en die ook jaren geleden had gebeden, had ik mij er sindsdien niet meer mee bezig gehouden. Heel toevallig had ik die rozenkrans de dag tevoren om drie uur ‘s middags gebeden. Ik was vergeten dat ik een kopie van een boekje van de rozenkrans van de Goddelijke Genade een tijd geleden in mijn aktetas had gestopt met uittreksels van het dagboek van zuster Faustina. Toen ik in mijn hotel in New York arriveerde, besloot ik mijn tas op orde te stellen, wat eigenlijk allang had moeten gebeuren. Ik vond daarin het boekje van de Goddelijke Genade, bad de rozenkrans en las wat woorden van Jezus aan Faustina.

Voordat het toestel op het water landde, herinnerde ik mij Jezus’ belofte dat tijdens het uur van genade niets zou worden geweigerd. Ik dacht echt dat ikzelf en de anderen waarschijnlijk dood zouden gaan. Ik vroeg Gods genade en bad een Onze Vader en een Wees Gegroet. Vervolgens bad ik tot de engel Michaël, en toen sloegen we op het water. Er was weinig kans op een goede afloop, maar God was duidelijk met ons. Ik meen dat er in de luchtvaartgeschiedenis nog nooit een straalverkeersvliegtuig op het water is gestort zonder slachtoffers te maken. Ik wil u laten weten dat uw boek een grote troost voor mij was toen we omlaag gingen. Daar ben ik dankbaar voor. Ik weet dat veel mensen in dat vliegtuig hebben gebeden en ik niet de enige was. Het “Wonder op de Hudson”, geloof ik, was een testament van Gods Genade en een teken van hoop.

Pas goed op uzelf. Dat God uw bediening mag blijven zegenen en U in al uw pogingen zegent om de boodschap van de Goddelijke Genade te verspreiden en de wonderen van de Heilige Communie bekend te maken.

Met vriendelijke groet,
Fred Berretta

Bron: http://www.thedivinemercy.org/news/God-Be-Merciful-to-Us-3493