Jaar van barmhartigheid: Bergoglio inviteert 2000 daklozen voor circusshow

roller
Foto: Rony Roller Circus

Een jaar geleden zei Bergoglio tijdens een Algemene Audiëntie: “Mensen die optreden in het circus creëren schoonheid, ze zijn de makers van schoonheid. En dit is goed voor de ziel. En we zijn in zo’n nood van schoonheid!” Begerig om die ‘schoonheid’ te delen, vroeg Bergoglio aan het Bureau van Pauselijke Liefdadigheid, met aan het hoofd bisschop konrad Krajewski, om 2000 Roomse daklozen uit te nodigen voor het circus. En in de buurt van de tenten hadden ze toegang hebben tot een mobiele kliniek, waar ze een check-up konden laten doen, en op het einde konden ze genieten van een snack. Waarschijnlijk gebeurde dit binnen het kader van het ‘Jaar van barmhartigheid’, want Bergoglio gaf aan dat hij iedere maand een geste ging doen.

De apostolische aalmoezenier zei in een verklaring dat “in de namiddag van donderdag 14 januari 2016, een groep van daklozen, vluchtelingen, gevangenen en mensen die leven in armoede, samen met de vrijwilligers die hen helpen, de gelegenheid zullen hebben om een circusshow bij te wonen, georganiseerd door Rony Roller Circus, die 2000 zitjes vrij zal houden in de tent voor dit liefdadigheidsevenement.”

ronyroller
Foto: Rony Roller Circus

Eén van de daklozen introduceerde de show en zong een liedje voor ‘paus Franciscus’. Deze Spaanse ‘singer-songwriter’, die met zijn dochter in penibele omstandigheden leeft, is één van diegenen die gebruikt maakt van de douches en de scheerservice onder de zuilengalerij van het St-Pietersplein. Het liedje diende als openingsgebed en een manier om Bergoglio te bedanken voor zijn gebaar van nabijheid voor ieder van hen.

Men gebruikte de hele vloot van Vaticaanse auto’s om de daklozen te vervoeren van hun verblijfplaats naar het circus. De daklozen reisden in auto’s die gewoonlijk gebruikt worden om bisschoppen en kardinalen van de Romeinse Curie te vervoeren.

http://www.lastampa.it/2016/01/14/vaticaninsider/eng/the-vatican/pope-invites-homeless-to-relaxing-evening-at-the-circus-Mb6VW15s26X8whsa1JfKlI/pagina.html


Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 6 oktober 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid. In plaats daarvan zullen jullie afleidingsmanoeuvres zien, zoals het zorgen voor de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal als jullie voornaamste taak als dienaren van God beschouwd worden.

Moeder van de Verlossing, 5 december 2013:

Als Mijn Zoon zegt: “Bereid jullie nu voor door de Sacramenten en gebed.”, zullen zij – Zijn vijanden – gelijkaardige verklaringen afleggen, maar deze zullen afwijken. De oproep om de mensheid – de armen – de vervolgden – te helpen, zal hun voornaamste aandachtspunt zijn, niet de verkondiging van het Woord. Zij zullen jullie niet aansporen om voor jullie ziel, of om de redding van andere zielen, te bidden. Neen, er zal jullie gevraagd worden om deze zielen vanuit een humanitair oogpunt te helpen. Wanneer jullie van diegenen die beweren de Kerk van Mijn Zoon te vertegenwoordigen, geen oproep horen om jullie ziel te redden, dan zullen jullie in jullie hart weten dat er iets vreselijk mis is. Mijn Zoon stierf om jullie ziel te redden, niet om jullie te bevrijden van de kwalen van deze wereld, die altijd zullen bestaan tot Mijn Zoon Zijn rechtmatige troon – die Hem door God, de Allerhoogste, beloofd is – terug op te eisen. Jullie mogen het Woord van God nooit vergeten. Al wat nu telt, is te smeken om de redding van alle zielen – ongeacht of het nu koningen of armoedzaaiers zijn.

De Heer op 10 december 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, wat doet het Mij pijn te zien dat zoveel mensen de valse nederigheid accepteren, die schuilgaat achter het humanisme dat door degenen in Mijn Kerk zo begunstigd wordt. Mijn rol als Redder en Verlosser van het menselijk ras is nu vergeten.De valse nederigheid binnen Mijn Kerk zal gezien blijven worden, en allen zullen diegenen toejuichen, die de noodzaak om voor het materieel welzijn van diegenen in nood te zorgen, promoten. Dat alles zal tot een valse religie leiden.

Wanneer jullie je voornaamste taak – de belangrijkste leerstelling van het redden van de ziel van Gods kinderen – negeren, kunnen jullie nooit zeggen dat jullie een dienaar van Mij zijn. Hoe gemakkelijk is het voor jullie, op te roepen om de armen, de beklagenswaardigen, en de economisch achtergestelde leden van jullie samenleving te redden. Door dit verkeerd spoor te volgen, waarbij jullie de bewondering van de wereld zoeken voor jullie zogenaamde goede daden, vergeten jullie de belangrijkste taak waarvoor jullie geroepen werden. Dat is om Mij, jullie Jezus, te dienen. Dat is niet om in Mijn heilige naam persoonlijke populariteit na te streven. Wat baat het iemand om in het leven van alle gemakken voorzien te zijn, als ze hun ziel niet kunnen redden? Als jullie door publieke handelingen, die bedoeld zijn om jullie populair te maken, de bewondering van de seculiere wereld zoeken, dan dragen jullie Mijn kruis niet. Als jullie Mij niet navolgen, dan kunnen jullie niet voor Mij spreken. Jullie kunnen de waarheid niet meedelen wanneer jullie ego populariteit nastreeft.

Moeder van de Verlossing, 1 januari 2014:

Terwijl Mijn Zoon publiekelijk geloochend wordt en terwijl Zijn Woord verdraaid wordt, zal er veel zorg besteed worden aan grootse publieke daden van naastenliefde. Dit zal de aandacht afwenden van de werkelijkheid. Het zal afleiding creëren en ten slotte zal er niet langer over het ware Woord van God gesproken worden. Wanneer alle religies onder één dak gebracht worden, waarbij de zienswijze van de heidenen met groot respect behandeld wordt, dan zullen de mensen bang zijn om op te staan en de waarheid te verkondigen. Als en wanneer zij het wagen om dat te doen, zullen zij van godslastering beschuldigd worden.