Christenvervolging neemt wereldwijd toe

ranglijstopendoors

Open Doors presenteert vandaag de Ranglijst Christenvervolging 2016. Noord-Korea staat voor de 14e keer op de eerste plaats, gevolgd door Irak en Eritrea. Opnieuw is de druk op christenen wereldwijd toegenomen. In gebieden waar extremisme onder moslims, boeddhisten en hindoes toeneemt, hebben christenen het extra moeilijk.

Evenals vorig jaar concluderen de onderzoekers van Open Doors dat christenvervolging wereldwijd toeneemt. Een land moet steeds hoger scoren voor het op de Ranglijst Christenvervolging verschijnt. Directeur Ruud Kraan: “Een land als Sri Lanka valt dit jaar van de ranglijst af. Niet omdat het daar beter gaat met de christenen, maar omdat christenvervolging in andere landen simpelweg nog heviger is. Om dezelfde reden zijn sommige landen gezakt op de ranglijst terwijl hun score gelijk is gebleven of zelfs iets hoger is dan vorig jaar.”

Open Doors registreerde 7.100 doden, 3.000 meer dan in 2014. Ook zijn er in 2015 meer dan 2.425 kerken beschadigd of vernietigd; twee keer zoveel als het jaar daarvoor. Kraan: “De werkelijke getallen liggen nog hoger, omdat het in sommige landen buitengewoon moeilijk is om incidenten te registreren. Denk aan Noord-Korea of Syrië.”

Twee landen zijn nieuw op de ranglijst. Bahrein en Niger komen op respectievelijk de 48ste en 49ste plaats terecht. In zowel Bahrein als Niger is de groei van islamitisch extremisme de reden voor de notering op de ranglijst.

Trends
De onderzoekers signaleerden drie duidelijke trends. Een toename van vervolging in landen waar een centrale overheid ontbreekt of ernstig verzwakt is. Als tweede de toename van vervolging in Afrika, met name in de landen beneden de Sahara. Als derde de wereldwijde toename van religieus extremisme: radicalisering binnen verschillende godsdiensten leidt tot meer geweld en onderdrukking.

In landen waar anarchie heerst en extremistische moslims strijden om de macht, neemt christenvervolging toe. Libië komt voor het eerst voor in de top-10 van de ranglijst. In het land strijden twee politieke groeperingen om de macht: het Generaal Nationaal Congres in Tripoli en de nationale regering in Tobruk. Terwijl zij geregeld vredesbesprekingen voeren, wint Islamitische Staat (IS) terrein. Ook Soedanese en Eritrese christenen die vluchten en in Libië komen, zijn hun leven niet zeker. Waar christenen uit Libië vorig jaar al meldden dat de angst toenam, is die trend alleen maar doorgezet.

Groei
Vervolging neemt wereldwijd toe. “Wij willen en moeten daar op inspelen. Daarom moeten we onze activiteiten in landen waar christenen worden vervolgd, uitbreiden. Om dat goed te doen, is de komende drie jaar een internationale groei van 20 procent nodig. Hierin zijn we afhankelijk van onze donateurs,” zegt Kraan.

“Dat christenvervolging opnieuw wereldwijd toeneemt is zorgwekkend,” vervolgt hij. “We roepen christenen in Nederland en Vlaanderen daarom ook op: wees wakker. We kunnen vervolgde christenen steunen. Door bijvoorbeeld traumahulp of juridische bijstand. Maar bid vooral voor wie niet in vrijheid kan geloven.”

Open Doors is een internationale christelijke organisatie die al zestig jaar christenen steunt die om hun geloof worden vervolgd. Open Doors brengt bijbels en christelijke boeken naar landen waar deze schaars of niet verkrijgbaar zijn, geeft onderwijs en training aan vervolgde christenen en biedt praktische hulp aan christenen in verdrukking. Zo biedt Open Doors op dit moment maandelijks noodhulp aan 25.000 gezinnen in Irak en Syrië. Open Doors stelt jaarlijks de Ranglijst Christenvervolging samen om in kaart te brengen waar christenen in de wereld het zwaarst worden vervolgd om hun geloof. Meer informatie over de Ranglijst Christenvervolging is te vinden op https://www.opendoors.nl/vervolgdechristenen/ranglijst-kaart/

Bron: Cip.nl