De christenvervolging in Noord Korea

Kim Il Sung
kerk
Een Kerk in Noord Korea omstreeks 1900

Het Christendom bereikte het traditionele Boeddhistische en Confuciaanse Koreaanse schiereiland in de jaren 1880. Er gebeurde een geloofsopleving in het noorden, dat begon rond 1907. In het huidige Noord Korea werden er wel meer dan 3000 kerken gebouwd, en de hoofdstad Pyongyang werd zelfs het ‘Jerzuzalem van Azië’ genoemd.

koreanpaint
Koreaans schilderij van de wenende vrouwen aan de voet van het kruis – ca 1940

De vervolging begon in 1910 toen Japan het Koreaanse schiereiland annexeerde en beval dat men dat Japanse keizer vereerde. Christenen die voor zijn portret neerbogen werden gespaard. Diegenen die dat niet deden werden gemarteld, gevangen gezet en/of geëxecuteerd. Ondanks de vervolging groeiden de Christenen in aantal. De Japanse vervolging duurde 35 jaar, tot 1945, toen ze capituleerden op het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het respijt was echter van korte duur. De Communisten, geleid door Sovjet-getrainde Kim Il Sung, stroomden in en bezetten de noordelijke helft van het schiereiland. Gesteund door de Sovjets, spendeerde Kim de volgende 5 jaar aan het instellen van zijn macht en het verpletteren van de oppositie, inclusief Christenen, en het bouwen van een eigen leger. In 1950 viel het Communistisch leger van Noord Korea het democratische Zuid Korea binnen. De daarop volgende Koreaanse oorlog vermoordde miljoenen en eindigde drie jaar later met een soort wapenstilstand en het vastleggen van een grenslijn, de naoorlogse grens, ongeveer op de zelfde plaats waar de vooroorlogse grens zich bevond.

Na de oorlog intensifieerde Kim Il Sung de vervolging van de Christenen in Noord Korea. Diegenen die hun geloof afzweerden en trouw zweerden aan de nieuwe “Juche” ideologie (waarbij Kim als god wordt beschouwd) werden gespaard. Dezen die weigerden werden geëxecuteerd of gedeporteerd naar afgelegen concentratiekampen, waar ze werden verhongerd, overwerkt, gemarteld en/of doodgeschoten. Tegen de jaren ’60 waren de eens zo talrijke Noord Koreaanse Christenen nergens meer te zien, of althans niet meer in het openbaar.

Kim Il Sung
Kim Il Sung

Vandaag is de Juche een echte religie die Kim Il Sung als god beschouwt, en zijn zoon, Kim Jong Il, als de zoon van god. Of Kim Jong Un nu zal aanbeden worden als de kleinzoon van hun god valt nog te bezien.

In 2005 kon David Hawke, een mensenrechtenonderzoeker, 40 Noord Koreaanse vluchtelingen ondervragen over de religie in Noord Korea. Dit is wat ze antwoordden:

“Juche is de enige religie die Noord Koreanen kunnen hebben.”

“Volgens het partijverbond, artikel 1, sectie 1, zijn alle Noord Koreanen verplicht om Kim Il Sung met heel hun hart en al hun kracht te aanbidden, zelfs na zijn dood. We moeten zijn status en zijn afbeeldingen vereren.”

“We moeten afbeeldingen van hem ophangen. Deze afbeeldingen geven aan dat Kim Il Sung god is, en we hangen die afbeeldingen op om ons te herinneren dat we afhankelijk zijn van hem.”

“Religieuze vrijheid is niet toegestaan in Noord Korea, omdat het de vergoddelijking van Kim Il Sung zal ruïneren.”

“Geloof hebben in God is een daad van spionage. Enkel Kim Il Sung is een god in Noord Korea.”

“Juche is een religie op zich, daarom maken ze zich zorgen dat mensen aan de Juche zouden kunnen verzaken ten gunste van een andere religie.”

northkoreaprison

Deze zorg uit zich door de manier waarop mensen worden aangepakt als ze betrapt worden op het bezit van een Bijbel of als men te weten komt dat ze Christelijk zijn. Het Christendom wordt veruit als de grootste bedreiging beschouwd (niet toevallig, want Satan haat Christenen het meest).

Een getuigenis van vluchteling nr. 4:

koreanbible
Een Koreaanse Bijbel

“Een jonge vrouw in de twintig, was kledij aan het wassen nabij de Tumen Rivier (aan de grens met China). Toen ze haar kleren opnam liet ze een klein Bijbeltje vallen. De eigenlijke woorden van de Noord Koreaanse autoriteiten waren: “christendom boek”. Een andere vrouw die daar aan het wassen was meldde het meisje aan de politie. De jonge vrouw en haar vader van pakweg 60 jaar werden opgepakt. Ze werden schuldig bevonden van een groot misdrijf. Op een zomermorgen in 1997 werden de twee naar een markt gebracht niet ver van waar de Seong Cheon rivier in de Tumen rivier loopt. De twee werden veroordeeld als verraders van de natie en van Kim Jong Il. Leraars en studenten van de lagere, middelbare en hogere school werden verzameld, samen met de personen die werden gestuurd van de nabij markt. Zeven politieagenten vuurden drie schoten op elk van de slachtoffers, die aan een paal waren vastgebonden. De kracht van het geweerschot, gevuurd vanop 15m afstand, deed bloed en hersenmaterie uit hun hoofden spatten.”

Getuigenis van vluchteling nr. 17:

“Terwijl ik in het Noord Koreaanse leger was, werd mijn eenheid opgeroepen om de voorbereidingen te treffen voor de bouw van een snelweg tussen Pyongyang en de nabije havenstad Nampo. Ze waren bezig met een bewoond huis aan het vernielen in Yonkang, toen ze in een kelder tussen twee bakstenen een Bijbel vonden en een klein notaboekje dat 25 namen bevatte, waarvan één werd geïdentificeerd als pastoor en twee assistenten, twee ouderen en 20 andere namen, waarschijnlijk parochianen. De soldaten verbrandden de Bijbel en het notaboekje gaven ze aan de Koreaanse Werkerspartij, maar die zeiden dat het aan de militaire politie-eenheid was om verder te onderzoeken. De 25 personen werden opgespoord en opgepakt zonder formeel arrestatiebevel door de militaire politie. In november 1996 werden de 25 naar de site gebracht waar men bezig was een weg aan het aanleggen. Er werden vier rijen toeschouwers verzameld om toe te kijken (vluchteling nr. 17, die het getuigenis doet, zat op de eerste rij).

steamroller
Een pletwals

De vijf leiders gingen geëxecuteerd worden, de pastoor, de twee assistenten en de twee ouderen. Ze werden aan handen en voeten gebonden en voor een pletwals gelegd, die net werd gebruikt voor de wegenwerken. De andere twintig personen werden aan de kant gehouden. De veroordeelden werden beschuldigd Christenen en spionnen te zijn en van het samenzweren om deel te nemen aan ondermijnende activiteiten. Echter, men vroeg hen: “Als je je religie afzweert en enkel Kim Il Sung en Kim Jong Il dient, dan zullen we je niet vermoorden.” Geen van de vijf zei een woord. Enkelen van de medeparochianen weenden, schreeuwden en vielen flauw toen de pletwals aanzette en de schedels een poffend geluid maakten toen ze onder de pletwals werden verpletterd. Toen indertijd vond ik deze kerkmensen gek. Ik dacht dat religie iets bedwelmend was, en het was stom om hun leven te geven voor religie. Ik hoorde van de soldaten dat de anderen naar een gevangeniskamp werden gebracht.”

Een video over de Noord Koreaanse martelpraktijken in de concentratiekampen:

Kim Eun Jin, een vluchteling uit Pyongyang, vertelt hoe ze hun christelijk geloof beleefden in Noord Korea en hoe op een dag haar vader en haar oom werden opgepakt:

Bron: http://www.northkoreanchristians.com/persecution-christian.html


12003707_sLaten we het niet nalaten om ook eens voor onze broeders en zusters in Christus te bidden die op gruwelijke wijze vervolgd worden in Noord Korea. Deze mensen worden jammer genoeg maar al te vaak vergeten.