Sommige moslimmigranten in Duitsland beseffen dat ‘Islam een grote leugen is’ en bekeren zich tot het Christendom

middleast

Op 12 november schreef Christian Today dat er in Duitsland moslimmigranten zijn die het Christendom omarmen, ondanks dat dit eigenlijk niet nodig is om asiel te krijgen in Duitsland.

Zonder het luidop te zeggen, bekeren sommige moslimmigranten in Duitsland zich tot het Christendom. Ambtenaren en kerkleiders zijn zich hiervan bewust, maar ze geven iedereen het voordeel van de twijfel.  De Duitse overheid vertelde de duizenden moslimmigranten dat ze zich niet moeten bekeren en Merkel vertelde dat “Islam tot Duitsland behoort.” Desondanks blijven vele moslimmigranten Jezus Christus omarmen, tot blijdschap van kerkleiders.

In Berlijn bijvoorbeeld, hebben honderden migranten van voornamelijk Iraanse en Afghaanse afkomst, hun moslimgeloof in de steek gelaten en het Christendom omarmd in de evangelische Drie-eenheidkerk. Velen beweren dat het inzien van de wonderen van het Christendom, dat de Islam niet heeft, hen aangespoord heeft om dit te doen.

Silas, een 25-jaar oude Iraniër, is één van die bekeerlingen die nu in Berlijn leeft. Toen hij gevraagd werd wat hem echt gedreven heeft zei hij dat de spirituele transformatie kwam nadat hij de Bijbel las, die hem door een vriend werd geleend. “Toen ik de Bijbel begon te lezen, veranderde dit me… In het begin wilde ik geen Christen zijn, ik wilde het gewoon begrijpen. Maar hoe meer antwoorden ik kreeg, hoe meer… ik realiseerde dat ik God aan het vinden was.” Dan realiseerde hij zich dat “Islam een grote leugen was.

Priesters in Duitsland zeggen dat hoewel deze bekeerlingen een betere kans hebben om voorgoed hier te blijven – omdat ze vervolging zouden lijden in hun thuisland als ze worden teruggezonden – is dit niet de reden waarom velen Christus omarmen. Als in Afghanistan en Iran bijvoorbeeld, een Moslim zich bekeert tot het Christendom, kan dit met de gevangenis of met de dood bestraft worden. Bijgevolg is het onwaarschijnlijk dat de Duitse overheid hen zal terugsturen.

Maar een ander feit is ook dat door zich te bekeren tot het Christendom, ze ook vervolging onder ogen moeten zien door Moslims in Duitsland. De Moslimpopulatie in Duitsland wordt geschat op ca 4 miljoen.

Gottfried Martens, een dominee in Berlijn, vertelde de Daily Mail, dat hij migranten heeft geïnterviewd die Christus hebben aanvaard, en hij voegde eraan toe dat hij enkel diegenen doopt waarvan hij gelooft dat ze het echt menen. Silas is één van hen. Hij zei dat zelfs als hij terug naar Iran zou gedeporteerd worden, hij nooit zijn geloof in Christus zou opgeven. Jezus veranderde zijn leven, en hij zal elke prijs betalen om Hem te dienen, zo zwoer hij. Velen van hen openbaren niet hun hele naam, uit vrees voor hun familie, indien ze te weten zouden komen dat ze het Christendom omarmd hebben. Martens zei dat als resultaat van deze bekeringen, kerken in heel Duitsland weer een groei zien in het aantal leden. In zijn eigen congregatie had hij 150 leden en nu zijn het er ruim 600. Hij beschrijft het als een “mirakel.”

http://shoebat.com/2015/11/12/hundreds-upon-hundreds-of-muslims-in-germany-are-rejecting-islam-and-converting-to-christianity/

http://www.christiantoday.com/article/why.many.muslim.migrants.are.embracing.christ.even.if.this.is.not.needed.for.them.to.stay.in.germany/70297.htm