Nieuwe beperkingen opgelegd in Garabandal, door bisschop Monge van Santander

Rechts: bisschop Mongo en Bergoglio
Rechts: bisschop Monge en Bergoglio

In de Spaanse krant El Diaro verscheen op 25 oktober 2015 een artikel waarin staat dat de nieuwe bisschop van Santander (bisdom in Noord-Spanje, nabij Garabandal) die door Bergoglio in mei 2015 werd aangeduid, namelijk bisschop Monge, een aantal nieuwe beperkingen heeft opgelegd aan het verschijningsoord Garabandal.

Zo is het verboden om nog een Mis te doen bij de Dennen of aan de kapel van de H. Michaël. Het is verboden om te spreken over de verschijningen of O.L.V van de Karmel in het dorpje van Garabandal. Het is voor iedere priester verboden om naar Garabandal te komen als vertegenwoordiger van de kerk, behalve indien het privé geschiedt. En tenslotte is iedere religieuze manifestatie die verband houdt met de verschijningen in Garabandal ook verboden.

De nieuwe bisschop, Mgr. Monge, weigerde ook het nieuwe centrum van de verschijningen in te zegenen, dat recent werd geopend, en hij zorgde voor strikte controle over de website.

Uit het Boek der Waarheid:

De H. Maagd, 12 februari 2014:

Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon. Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover hen die mijn heilige Vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op Aarde.