Bergoglio op de Wereldontmoeting van Families: ‘Zelfs een Samaritaanse met 5 mannen kan getuigenis geven’

21762490945_d9891c0f3b_b

Op het seminarie in Philadelphia, sprak Bergoglio de bisschoppen toe, aanwezig op de Wereldontmoeting van Families en hij nodigde hen uit om hun houding te veranderen.

In zijn toespraak tot de bisschoppen nodigde Bergoglio hen uit om zich uit te spreken tegen de secularisatie die bezig is en het feit dat jonge mensen niet meer willen trouwen: “Zouden we hen moeten excommuniceren?” vroeg hij. Echter, hij nodigde hen uit om de positieve aspecten van het hebben van een familie te promoten, hen te vergezellen en wonden te helen. “Want zelfs diegenen die in de meest complexe situaties leven, zoals de Samaritaanse vrouw met haar vijf “niet-echtgenoten”, zullen ontdekken dat ze in staat zijn om getuigenis te geven.” [Getuigenis over wat? Dat ze in zonde leven?]

Hij nodigde nogmaals de bisschoppen uit om hun houding te veranderen, omdat ” de familie niet zozeer een zaak van bezorgdheid is, maar eerder een vreugdevolle bevestiging van Gods zegen over het meesterstuk van de schepping.” “Voor al de obstakels die we voor ons zien, zou dankbaarheid en appreciatie de bezorgdheid en het klagen moeten overstijgen.” [M.a.w.: “zie het allemaal maar door de vingers”]

Hij ging verder: “Als herders die de voetstappen van de Goede Herder volgen, worden we gevraagd om te zoeken, te vergezellen, op te tillen en de wonden te verbinden van onze tijd.” [een goede herder waarschuwt ook voor de gevaren van de zonde!]

“Als pastoors, zijn wij bisschoppen geroepen om onze energie te verzamelen en om enthousiasme herop te bouwen om te zorgen dat families nog meer antwoorden aan de zegen van God die ze zijn. We moeten niet zozeer onze enerige steken in het herhalen van de problemen in de wereld rondom ons en binnen het christendom, maar in het uitbreiden van een welgemeende uitnodiging tot de jonge mensen om moedig te zijn en om te kiezen voor het huwelijk en de familie.”

Bergoglio was kritisch over een Christendom dat “weinig in de praktijk doet, terwijl het onophoudelijk de Leer verkondigt” en zei dat dit ongebalanceerd is. “Ik zou zelfs zeggen dat het vastzit in een vicieuze cirkel. Een pastoor moet tonen dat het ‘Evangelie van de familie’ werkelijk goed nieuws is in een wereld waar bezorgdheid over zichzelf lijkt te overheersen.”

Hij moedigde de bisschoppen aan om “tijd te verspillen aan families, om met hen te zijn en hun moeilijkheden te delen, in staat te zijn om aan de zijde te staan van diegenen die verloren, verlaten, gewond, gebroken, vertrapt en beroofd zijn van hun waardigheid. ”

“Moge God ons de gave verlenen van een hernieuwde verbondenheid tussen de familie en de Kerk. De familie is onze bondgenoot, ons raam tot de wereld, en een bewijs van de onherroepelijke zegen van God bestemd voor al de kinderen die in elk tijdperk werden geboren in deze moeilijke, maar toch mooie schepping, die God ons heeft gevraagd te dienen.”

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-usa-43621/


 

Lezen we ook wat Jezus ons zei het Boek der Waarheid:

De Heer op 23 december 2012:

Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden.

Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen.

De kern van ontrouwe dienaren spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden. Wees waakzaam! Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie nodig gaan hebben om tegen dit verachtelijke en gemene plan stand te houden. Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal wreed zijn. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal.

25 februari 2013:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing verkondigen om alle Kerken te verenigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt.

14 maart 2013:

Diegenen onder jullie, die zeggen dat jullie Mijn Leer navolgen, maar die willen dat er wetten gewijzigd worden om daden te vergoelijken die in Mijn ogen zondig zijn, scheer jullie weg uit Mijn Kerk! Jullie zijn niet de Mijnen. Jullie hebben Mij de rug toegekeerd en zijn niet waardig Mijn Huis te betreden. Toch is het dat wat er zal gebeuren. Jullie, en al diegenen die onder jullie die veranderingen eisen die door de seculiere wereld omhelsd worden, zullen voldaan zijn, want de Valse Profeet zal jullie verleiden tot zijn begunstiging en jullie zullen elk moment van zijn kortstondige heerschappij toejuichen. Maar het zal niet Mij, Jezus Christus, zijn die jullie zullen navolgen. Jullie zullen een valse leer volgen, die niet van God komt.

21 april 2013:

De zonde zal zo algemeen aanvaard worden, dat de mensen niet langer zullen bidden of om barmhartigheid zullen vragen, want het zal niet God zijn die zij zullen erkennen. Het zal aan het Beest zijn dat zij hun ziel zullen overgeven, en elke stap van hun tocht zal zorgvuldig door de vijanden van God georkestreerd zijn.

Bron: hetboekderwaarheid.be