Bergoglio versoepelt de regels voor de nietigverklaring van huwelijken

annulment1

Bergoglio verspreidde dinsdag twee Apostolische brieven ‘motu proprio’, waarmee hij de hervormingen aan de legale structuren van de Kerk introduceerde, die te maken hebben met de vragen omtrent de nietigverklaarde huwelijken. Eén van de brieven, Mitis Iudex Dominus Iesus – ‘De Heer Jezus, de zachte Rechter,’ – hervormt de Code van de Canonieke Wet ( CIC) voor de Latijnse Kerk (is gewoon Dé Kerk), en de andere Mitis et misericors Iesus of ‘Zachte en barmhartige Jezus’ – hervormt de Code van de Canonieke Wet voor de Oosterse kerken.

De hervormingen zijn resultaat van een groep experten die aangeduid werden om de huidige wetgeving en praktijk in de Kerk omtrent de huwelijkswet te bestuderen. De hervormingen maken het voor getrouwde koppels gemakkelijker, en dus minder omslachtig,  om hun huwelijk nietig te laten verklaren.  

Bergoglio schrijft in het voorwoord dat de hervormingen gepaard zijn met 7 criteria waaronder:

  • Dat er maar één uitspraak is om de nietigheid ten uitvoer te brengen. Het leek gemakkelijker om het niet meer nodig te maken dat er twee uitspraken moeten komen om een huwelijk nietig te verklaren, zodat beide partijen kunnen toegelaten worden tot een nieuw canoniek geldig huwelijk: de morele zekerheid bereikt door de eerste rechter, volgens de wet, zou moeten volstaan.
  • Een enkele rechter onder verantwoordelijkheid van de Bisschop. De constitutie van één enkele rechter, die altijd een geestelijke moet zijn, wordt geplaatst onder de verantwoordelijkheid van de bisschop, die in de pastorale uitoefening van zijn eigen rechterlijke macht zal garanderen dat er geen laksheid heerst op dit vlak.
  • Toenemende beknoptheid in het legale proces – Om de nietigverklaring van een huwelijk vlotter te maken werd een kortere vorm ontworpen voor nietigverklaringszaken die nog moeten behandeld worden – dat toegepast moet worden in gevallen waar het oordeel over de nietigheid van het huwelijk gesteund wordt met duidelijke argumenten.

Heel deze hervorming, die Bergoglio van in den beginne heeft gepland, zorgt sowieso voor meer laksheid bij het “nietigverklaren” van huwelijken.

De H. Schrift is zeer duidelijk als het aankomt op de onverbreekbaarheid van het huwelijk:

Matteus 19: 1-9 “Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet hij Galilea en ging hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. 2 Grote massa’s mensen volgden hem, en hij genas hen ter plekke. 3 Toen kwamen er farizeeën op hem af om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: ‘Mag een man zijn vrouw om willekeurig welke reden verstoten?’ 4 Hij zei: ‘Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?’ 5 En hij vervolgde: ‘Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden; 6 ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.’ 7 Toen vroegen ze hem: ‘Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten?’ 8 Hij antwoordde: ‘Omdat u harteloos en koppig bent, daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. 9 Ik zeg u: wie zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel, tenzij er sprake was van een ongeoorloofde verbintenis.”

Wat is een ongeoorloofde verbintenis?  Als de twee bloedverwanten van elkaar zijn (tot in de 3e graad is dit ongeoorloofd). Vervolgens: geslachtelijk onvermogen, belofte van zuiverheid, één van de partners is nog getrouwd met een ander, heilige wijding, huwelijk tussen ongedoopte en gedoopte katholiek, huwelijksbeletsel door bepaalde zonde/misdrijf.

Op Wikipedia lezen we: De nietigverklaring werd vroeger zelden afgegeven, tegenwoordig wordt er juist geklaagd over onzorgvuldig onderzoek dat te snel tot nietigverklaring zou leiden van wel degelijk geldige huwelijken.

En nu wordt het NOG makkelijker om een huwelijk te laten nietig verklaren.

still-married

http://www.news.va/en/news/pope-francis-reforms-church-law-in-marital-nullity


Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 23 december 2012:

Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen.

De kern van ontrouwe dienaren spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden. Wees waakzaam! Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie nodig gaan hebben om tegen dit verachtelijke en gemene plan stand te houden. Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal wreed zijn. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal.

 

 De Heer op 25 februari 2013:

Gezeten op de Stoel van Petrus zal deze bedrieger luid roepen en trots zijn oplossing verkondigen om alle Kerken te verenigen. Geprezen als een moderne vernieuwer, zal hij door de seculiere wereld toegejuicht worden omdat hij de zonde zal vergoelijken. Hij zal nieuwe wetten invoeren die niet enkel in tegenspraak zullen zijn met de Leer van de Katholieke Kerk, maar die ook zullen ingaan tegen alle christelijke wetten. De priesters die zich tegen deze boodschappen verzetten, zullen gedwongen worden om deze opnieuw te overwegen wanneer de afschuwelijke waarheid aan het licht gebracht wordt.