Bergoglio: ‘Religieus fundamentalisme distantieert ons van God en is een transversale duisternis’

bergo7

Bergoglio gaf dit weekend een interview met zijn persoonlijke vriend en journalist Marcelo Figueroa, op de Argentijnse Radio FM Milenium 106.7 van Buenos Aires. Het werd afgelopen zondagnamiddag uitgezonden.

Bergoglio benadrukte de heiligheid van ware vriendschap en het onderscheid van valse vriendschap waardoor men ‘gebruikt’ wordt.

Hij veranderde dan van onderwerp en sprak over religieus fundamentalisme. Hij zei dat het gevaarlijk is en dat men zich hierdoor van God distantieert, waarbij hij zei dat in elke religie fundamentalisme “een transversale duisternis is, die ons berooft van een horizon en die ons insluit in onze overtuigingen.

[Fundamentalistische katholieken houden strikt vast aan de Ware Leer en de Traditie van Christus en wijken hiervan niet af, omdat dit ons Licht is en de enige weg naar de Horizon van het Eeuwig Leven. Vasthouden aan de Ware Leer houdt ons net dicht bij God.  De horizon van Bergoglio, waar er misschien ook wat licht flikkert, is niet onze horizon!

En Jezus was dan ook een fundamentalist, want Hij leerde zeer streng tegen de echtscheiding en over de onverbreekbaarheid van het huwelijk, dat toen door de Farizeeën zeer laks werd nageleefd. ]

Geen enkele religie is immuun voor z’n eigen fundamentalisten. In elke geloofsovertuiging zal er een kleine groep van fundamentalisten zijn, wiens werk het is om de belangen te vernietigen van een idee, niet van een realiteit.”

[ja, wij verzetten ons tegen het idee van zijn ene-wereldkerk en het vergoelijken van de zonde!]

Realiteit is superieur t.o.v. een idee. [?] God, zowel in Judaïsme, Christendom of Islam, in het geloof van deze drie volken, vergezelt Gods volk met Zijn aanwezigheid. In de Bijbel zien we het, Moslims zien het in de Koran. Onze God is een God van nabijheid die ons vergezelt. Fundamentalisten duwen God weg van het gezelschap van Zijn volk; zij desincarneren Hem, ze transformeren hem in een ideologie. Daarom, in de naam van deze ideologische God, moorden ze, vallen ze aan, vernietigen ze en lasteren ze. Ze transformeren deze God eigenlijk in een Baal, in een idool.”

[ Hier is het duidelijk: Hij haat elke Katholiek die zich vasthoudt aan de traditie en vergelijkt ons met islamisten.]

http://www.news.va/en/news/pope-francis-laments-false-friendship-fundamentali


 

Boodschap van onze Heer Jezus Christus van 8 maart 2013:

De valse profeet – die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – is klaar om de gewaden te dragen die niet voor hem zijn gemaakt. Hij zal de Eucharistie ontheiligen en zal Mijn Kerk in twee verdelen om ze vervolgens nog eens te verdelen. Niets zal hem in de weg staan om de volgelingen van paus Benedictus XVI, aangewezen door Mij, uit de weg te ruimen. Hij zal allen die trouw blijven aan Mijn Leer vinden en ze voor de wolven gooien. Je zult niet meteen zien wat hij van plan is, maar je zal snel de tekenen zien als hij de aandacht zoekt van invloedrijke wereldleiders en mensen in hoge kringen. Als de zaden van gruwel eenmaal zijn geplant, zullen de veranderingen drastisch zijn. Kort daarna zal hij aankondigen dat hij een eensgezinde Katholieke Kerk zal verenigen met alle andere religies en geloofsgemeenschappen. Hij zal de nieuwe wereldgodsdienst leiden en hij zal heersen over heidense religies. Hij zal goddeloosheid en atheïsme omarmen op basis van zogenaamde mensenrechten. Alle zonden, in de Ogen van God, zullen gerechtvaardigd worden door deze nieuwe wereldkerk. Eenieder die het waagt om hem in vraag te stellen zal worden gevonden en gestraft. De priesters, bisschoppen en kardinalen die hem tegenspreken zullen worden afgedankt. Anderen zullen gepest en vervolgd worden en velen zullen zich moeten verschuilen.