Aartsbisschop Cupich: ‘We moeten open zijn voor nieuwe wegen en creativiteit als het op families aankomt’

cupich

Aartsbisschop Blase Cupich, vorig jaar persoonlijk door Bergoglio aangesteld als hoofd van het bisdom van Chicago, gaf afgelopen zondag een preek over het huwelijk en de familie naar aanleiding van de eerste lezing waarin Paulus zegt dat vrouwen moeten onderdanig zijn aan hun man. Cupich zei echter dat de mannen ook moeten onderdanig zijn aan de vrouwen, en dat dit in de prille kerk revolutionair zou geweest zijn. Hij vertelde het volgende:

“Christus deed iets helemaal nieuw in de menselijke familie, Hij veranderde hoe mensen hun relatie met elkaar zagen als familie. Met de opkomende synode is het duidelijk dat de heilige vader de Kerk oproept om onze categorieën van uitdrukkingen te onderzoeken over wat we geloven en om open te zijn voor nieuwe wegen en creativiteit wanneer het erop aankomt om families te vergezellen. Dit is erg van toepassing in Chicago, opdat we ons niet neerleggen bij oplossingen die niet langer werken, uitingen die niet langer inspireren en manieren van werken die de creativiteit en samenwerking verstikken.

Het was dus duidelijk dat Cupich hier verwees naar nieuwe vormen van families, namelijk homoseksuele koppels, transseksuelen en dergelijke meer. “Creativiteit!” 

Hier ‘een nieuwe familie’ in Kentucky, de VS: mama is een man en papa is een vrouw, maar eigenlijk is de man de vrouw en dus de ‘mama’ en de vrouw de man en dus ‘papa’, of niet…?

1407761087237_wps_1_Pic_By_HotSpot_Media_SEX_

bron: https://newwaysministryblog.wordpress.com/2015/08/25/chicago-archbishop-we-must-be-open-to-new-avenues-creativity-when-it-comes-to-families/

 


Uit het Boek der Waarheid:

De Heer op 23 december 2012:

Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden.

Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken. Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen.

De kern van ontrouwe dienaren spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden. Wees waakzaam! Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie nodig gaan hebben om tegen dit verachtelijke en gemene plan stand te houden. Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal wreed zijn. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal.

8 maart 2013:

De Valse Profeet – hij die zich voordoet als de leider van Mijn Kerk – staat klaar om de kleren te dragen die niet voor hem gemaakt werden. Hij zal Mijn Heilige Eucharistie ontwijden en zal Mijn Kerk in tweeën delen, en daarop nog eens halveren. Hij zal zich inspannen om die trouwe volgelingen van Mijn geliefde Heilige Plaatsbekleder, Paus Benedictus XVI, die door Mij aangewezen werd, af te danken. Hij zal al diegenen uitroeien die trouw zijn aan Mijn Leer, en hen voor de wolven gooien.