‘Het gezin, en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen’

Bride and groom figurines lying at destroyed wedding cake on tiled floor

We willen voor de mensen, en vooral dan voor de priesters, even volgende boodschap uit het Boek der Waarheid in herinnering brengen. Deze profetie werd gegeven toen Paus Benedictus nog aan de macht was en moet nog grotendeels in vervulling gaan, maar dit is niet meer veraf! Nog een kleine 2 maanden…

De Heer op 23 december 2012:

Mijn zeer geliefde dochter, veel van Mijn gewijde dienaren zullen voor een vreselijke uitdaging staan. Dit zal er één zijn die hen zal overtuigen één van de twee gescheiden wegen te nemen. Het zal, door hun eigen vrije wil, ieders zaak zijn welke weg zij dienen te kiezen. Want de gruwel zal zich binnenkort kenbaar maken.

Veel van Mijn gewijde dienaren zullen zich niet onmiddellijk bewust zijn van wat er zich aan het afspelen is. Pas wanneer zij brieven lezen, die hun door hooggeplaatsten gegeven worden, zullen zij er moeite mee hebben.

Diegenen die Mijn heilig woord handhaven, dat aan de mens gegeven werd door het geschenk van de Heilige Bijbel, zullen aangevochten en aangespoord worden om wijzigingen te aanvaarden. Deze wijzigingen zullen hun meegegeven worden en er zal van hen verwacht worden dat zij deze slikken en als de waarheid aannemen. Zij komen neer op één ding: Zij zullen deze heilige gewijde dienaren van Mij aansporen om de tolerantie van de zonde te aanvaarden.

Er zal hun gezegd worden dat God een eindeloos barmhartige God is en dat Hij van iedereen houdt. Ja, dat gedeelte is waar. Maar dan zal hun opgedragen worden om wetten, die in Mijn ogen een gruwel zijn, te vergoelijken.Het gezin en de vernietiging ervan, zal aan de basis van alles liggen.

[De Synode over de familie die Bergoglio in het leven heeft geroepen!]

Aan anderen zal gevraagd worden om een nieuwe vorm van ceremonie te aanvaarden, die de Mis en de Tegenwoordigheid van Mijn Heilige Eucharistie zal vervangen.

Het zal beschouwd worden als een allesomvattende zet om alle Christenen en andere religies bijeen te voegen.

De dag dat de dagelijkse Misoffers afgeschaft worden, zal het begin worden van de gebeurtenissen die zich, zoals voorzegd aan Johannes de Evangelist, zullen ontvouwen. Het zal de tijd van de opkomst van het Beest zijn en zijn invloed zal groot zijn. Hij zal het hart en de ziel van veel priesters voor zich winnen. Zijn doel is om alle Missen op te heffen en de Heilige Eucharistie te ontheiligen.

Hij doet dit reeds door zwarte missen die in veel katholieke kerken gehouden worden. De kern van ontrouwe dienaren spant samen tegen Mijn Kerk en zij zullen velen misleiden.

Wees waakzaam! Open jullie ogen en smeek Mij om de kracht die jullie nodig gaan hebben om tegen dit verachtelijke en gemene plan stand te houden.

Deze strijd binnen Mijn Kerk op aarde zal wreed zijn. Priesters tegen priesters. Bisschop tegen bisschop. Kardinaal tegen kardinaal.

Laat het bekend worden dat Ik diegenen onder jullie, Mijn gewijde dienaren, die Mij kennen en van Mij houden, zal leiden. Ik zal jullie tot gids dienen. Ik zal jullie de kracht schenken om met deze vijanden van God om te gaan. Jullie staan er niet alleen voor.

Jullie mogen nooit luisteren naar leugens die jullie in Mijn naam verteld of voorgehouden worden. Maar in jullie hart kennen jullie de waarheid. Luister naar jullie hart! Blijf trouw aan alles waarvan jullie verteld werd dat het Gods wet is!

Als er jullie iets voorgehouden wordt dat in tegenspraak lijkt te zijn met Mijn Leer, moeten jullie het de rug toekeren.

Jullie Jezus

http://dewaarschuwing.be/boodschappen.html?year=2012&month=12&id=186