Opmars naar de Eén-wereldreligie

Bergoglio tegen de Waldenzen: ‘Ik vraag vergiffenis in de naam van Jezus Christus’

waldenzen2

Zoals reeds aangekondigd in maart, bezocht Bergoglio tijdens zijn 2-daagse in Turijn, ook de tempel van de Waldezen.

Waldenzen zijn een soort vroege protestanten die zwoeren bij totale armoede. De stichter, Peter Waldo, verachtte de Katholieke Kerk, hij verkocht in 1173 al zijn bezittingen en gaf het geld aan de armen, en stichtte op die manier een eigen kerk met eigen leer.

Zij beweerden dat waardigheidsbekleders niet geschikt waren om het Evangelie te prediken. Ze verachtten de verering van Maria. Ze zeiden dat relikwieën gewoon rotte beenderen waren die behoorden aan wie weet welk persoon; dat op bedevaart gaan geen nut heeft en geldverspilling is; dat vlees op gelijk welke dag mag gegeten worden (dus geen vastendagen); dat Wijwater geen zier effectiever was dan regenwater; dat gebed in een schuur juist hetzelfde is als in een kerk, enz… Ze bespotten bovendien de leer van de Transubstantiatie (verandering van brood en wijn in het Lichaam en het Bloed van de Heer) en ze belasterden de Rooms Katholieke Kerk als de hoer uit de Apocalyps.

Ze werden door Paus Lucius III officieel als ketters verklaard en geëxcommuniceerd tijdens de Synode van Verona in 1184, en door Paus Innocentius III tijdens het Vierde Lateraans Concilie in 1215.

De H. Don Bosco bestreed de ketterijen van de Waldenzen in zijn streek, in Turijn. Zij verspreidden pamfletten met hun leer. Don Bosco liet tegenpamfletten drukken en verspreiden om de mensen te vermanen niet aan het katholiek geloof te verzaken. De Waldenzen pleegden meerdere aanslagen op het leven van de H. Don Bosco, welke hij met hulp van de Hemel wist te ontwijken en te overleven.

Bergoglio bracht een bezoek aan de tempel, waar hij samen met hen bad en hij vroeg in naam van Jezus Christus [!!] vergiffenis voor het onrecht dat hen door de Katholieke Kerk werd aangedaan [!].

Bergoglio merkte met genoegdoening op dat de relaties tussen Katholieken en waldenzen gefundeerd zijn op “wederzijds respect en broederlijke liefdadigheid,” zoals bijvoorbeeld te zien in de interconfessionele vertaling van hun Bijbel, pastorale regelingen voor de viering van gemengde huwelijken (en ook het homohuwelijk!) en de recente ontwikkeling van een gezamelijke oproep tegen geweld tegen vrouwen, alsook andere gemeenschappelijke initiatieven.

Hij zei ook dat “de samenwerking tussen Waldenzen en Katholieken bestaat  in het evangeliseren en de dienst tegenover de lijdende mensen: de armen, de zieken, de migranten.”

“Het verschil dat blijft bestaan tussen ons, over belangrijke antropologische en ethische kwesties mag ons niet verhinderen van wegen te vinden om samen te werken op deze en andere vlakken. ”

http://valseprofeet.com/2015/03/30/bergoglio-zal-tijdens-bezoek-aan-turijn-de-tempel-van-de-waldenzen-bezoeken/

http://www.news.va/en/news/pope-visits-waldensian-temple-in-turin

2 antwoorden »

  1. Persoonlijk vind ik Bergoglio ook één groot rampenplan; een olifant in een porselijne kast die veel schade berokkent! Toch denk ik dat dit artikel iets te kort door de bocht is. Wat hier over de Waldenzen te lezen valt siert hen niet, maar men moet niet vergeten dat de Waldenzen zelf ook hevig zijn vervolgd, mede door de inquisitie. Daarnaast moet de duistere rol van paus Incontinentius III ook niet onderschat worden. De beruchte jodenster en joden ghetto’s zijn een uitvinding van deze paus.