Waarom Bergoglio waarschijnlijk toch een positief advies zal geven over Medjugorje

25th-anniversary-our-lady-apparitions

Bergoglio uitte op 14 november 2013 zijn ongenoegen en zijn ongeloof uit over de verschijningen van Medjugorje door in zijn homilie te zeggen dat “Maria geen postmeesteres is die elke dag boodschappen zendt.Volgens hem leidt dit ons af van het Evangelie. “Het Koninkrijk van God is onder ons. Zoek geen rare dingen op, zoek geen nieuwigheden met deze wereldse nieuwsgierigheid,” aldus Bergoglio.

Onder het pausschap van Benedictus werd een commissie aangesteld om de verschijningen van Medjugorje te onderzoeken. Dit onderzoek was op het moment dat Benedictus XVI aftrad nog niet afgerond. Men verwachtte een uitspraak van Bergoglio in 2014, maar die kwam er niet.

Nu heeft hij op 6 juni Sarajevo bezocht, op 150 km van Medjugorje. Veel Medjugorje-aanhangers zagen dit als een teken. Hij zei over Medjugorje in het interview op het vliegtuig: “We zullen binnenkort enkele beslissingen nemen, en deze zullen dan bekend gemaakt worden. Nu krijgen de bisschoppen slechts enkele indicaties.”

Wij verwachten niet dat hij een negatieve uitspraak zal doen, want dat ligt niet in zijn aard. Lucrecia De Plana, iemand die hem goed heeft gekend toen hij nog aartsbisschop was in Buenos Aires, schreef dat hij ervan houdt om door allen geliefd te worden:

Zoals uit vele dingen blijkt, houdt hij ervan door iedereen geliefd te worden en iedereen te bevallen. En zo kan men verstaan dat hij op de ene dag op TV tegen abortus opkomt en de volgende dag de feministen die abortus propageren, op het Mayoplein kan zegenen. Hij kan eveneens een wonderbare redevoering houden tegen de vrijmetselaars, en enige uren later met hen in hun club zitten eten en drinken.

De ene dag wil hij vriend zijn met kardinaal Cipriani en kardinaal Rodriguez Maradiaga, die over ondernemingsethiek en tegen de New Age spreken, en een tijd later wil hij vriend zijn met Casaldaliga en Boff die zich bezighouden met klassenstrijd en rijkdom en de bevrijdingstheologie aan de Kerk zouden schenken.

Daarom ook zal hij de mensen die in Medjugorje geloven niet in het harnas jagen, maar ze integendeel, trachten achter zich te scharen, om zo een nog grotere aanhang te krijgen. En de enige manier om dat te doen is door een positief advies te geven over Medjugorje, door bijvoorbeeld te zeggen dat het “samenkomen in geloof” daar toegelaten wordt. Hoe meer volk hij achter zich kan krijgen, hoe beter. Echter, nooit zal hij Medjugorje erkennen als verschijningsoord en de verschijningen authentiek verklaren.

De zieners van Medjugorje hebben nooit een boodschap ontvangen over Bergoglio of het aftreden van Benedictus. Echter, één van de zieners wist te vertellen dat Maria vroeg om voor hem te bidden (net zoals dat ook staat in het Boek der Waarheid) Meer heeft ze nooit over hem gezegd. De zieners zijn helaas, zoals zoveel katholieken, verblind en ze zijn stapelgek op Bergoglio. Ze laten zich leiden door zijn uiterlijke schijn.  Ze gaan er ook van uit dat Maria hem een goede paus vindt. Dit is natuurlijk een verkeerde conclusie. Maar we hebben in een vorig artikel aangehaald waarom publieke zieners geen boodschappen krijgen over de valse paus. Dit is omdat ze anders voor gek zouden verklaard worden, en de vele mensen die daar op bedevaart gaan en de goede vruchten ervan ervaren, zouden dan thuisblijven en bekering en geestelijke vernieuwing zou verhinderd worden.

Echter, als Bergoglio dus een positieve uitspraak doet (ondanks dat hij het flauwe kul vindt en dat duidelijk weergaf in zijn homilie van 14 november 2013) , dan zullen al die mensen die in Medjugorje geloven denken dat ze de bevestiging hebben gekregen dat “paus Franciscus nu zeker een heilige paus moet zijn”, want zo zullen ze zeggen, “hij gelooft in Medjugorje!” En heel de massa zal dan aan zijn lippen hangen, en de boodschappen van het Boek der Waarheid zullen nog harder verworpen worden.

Dat zal uiteindelijk de chaos nog groter maken. God beware ons daarvan!

http://valseprofeet.com/2013/12/04/open-klachtbrief-aan-paus-franciscus/

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/santa-marta-29726/

http://vaticaninsider.lastampa.it/en/the-vatican/detail/articolo/francesco-sarajevo-41595/

http://www.medjugorje.eu/news/verdict/


Uit het Boek der Waarheid:

Jezus op 14 augustus 2013:

Diegenen, binnen Mijn Kerk, die de Boze eer betonen en die slaafs zijn instructies opvolgen, zullen jullie door hun heilige gedrag enorm in verwarring brengen.Zij zullen velen van jullie voor hun handelwijze weten te winnen omdat het jullie zal toeschijnen dat zij Mij en Mijn geliefde Moeder werkelijk eren.

Wanneer jullie Mijn Moeder eren, moeten jullie haar heiligdommen bezoeken en haar daar eer bewijzen. Diegenen die van Mij houden, zullen naar haar toe gaan. Zij mogen nooit accepteren dat Mijn Moeder tot het hof van de vijanden van Mijn Kerk bevolen kan worden.

De andere tekenen waarvan aan de wereld gevraagd zal worden om deze te aanvaarden, en die de Heilige Drie-eenheid, Mijn Moeder en al de heiligen schijnen te eren, zullen goed lijken. Maar deze zullen altijd op een ongebruikelijke manier door de vijanden aan jullie getoond worden. Weet dat wanneer het onverwachte voorgesteld wordt, dit een groot teken van het Beest is, dat de wereld zal wijsmaken dat hij en zijn trawanten heiligen zijn.

Maria op 12 februari 2014:

Mijn kind, net zoals het Beeld van mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn Belofte van Wederkomst zal genegeerd en later uitgeroeid worden, zo zal het ook geschieden met elke referentie die naar mij verwijst, jullie geliefde Moeder.

Spoedig zal het “Wees Gegroet Maria” niet meer gehoord worden binnen of buiten de Kerk van mijn Zoon. Er zal veel ongenoegen getoond worden tegenover hen die mijn heilige Vereringsplaatsen bezoeken en Mariale gebedsgroepen zullen om vele redenen bekritiseerd worden, allemaal zonder oorzaak. Geen enkele erkenning betreffende de echtheid van verschijningen van mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal nog gehoord worden. Alle verwijzingen naar mij zullen weldra afgekeurd worden door een recent vernieuwd omhulsel van mijn Zoons Kerk op Aarde.