Kritiek op Bergoglio

Chris Ferrara over de Synode van de Familie

ferrara

Chris Ferrara bespreekt in ‘Fatima Perspectives’ de Synode en de diabolische wanorde in de katholieke Kerk. De Synode over de Familie is volgens hem verworden tot een “aanval op de familie.” Hij bekritiseert Bergoglio die zegt dat we niet mogen “roddelen” over Synode, maar er voor moeten bidden. Is oppositie tegenover de Synode geroddel? Hij verklaart nogmaals duidelijk de Leer van Christus omtrent het huwelijk en dat men die Leer in de Synode tracht onderuit te halen.

Categorieën:Kritiek op Bergoglio