Martin Mosebach: ‘Wat zo zorgwekkend is over paus Franciscus is deze atmosfeer van een volledige nieuwe Kerk’

CFn7p-oW0AEimci

In een interview met het Duitse blad Der Spiegel vertelde de gerenommeerde auteur Martin Rosenbach dat hij denkt dat het gevaarlijk is dat paus Franciscus de emoties dient boven alle andere dingen, en dat hij zijn sporen nalaat door zijn optreden, ten koste van de Kerk.

Mosebach, die ooit een Georg Bücher Award won, is 63 en een conservatieve, soms zelfs een reactieve Katholiek. Mosebach heeft vele jaren gespendeerd in het bestuderen van de rol van de Kerk in de moderne wereld. In zijn boek van 2007 “De Ketterij van Vormeloosheid” bekritiseerde hij de effecten van het Tweede Vaticaans Concilie, dat eindigde in 1965 en een nieuwe richting gaf aan de Katholieke Kerk.

In het interview met Der Spiegel zegt hij zijn ongezouten mening over ‘paus Franciscus’.

In maart 2013, informeerde Kardinaal Tauran de massa dat een nieuwe paus was gekozen, en dat hij zichzelf Franciscus had genoemd, “Op dat moment wist ik welke problemen de Kerk onder ogen zou moeten zien.

Omdat de naam op zichzelf het programma van zijn pausschap weergaf: ‘armoede’ en ‘nederigheid’ in plaats van macht. “Franciscus van Assisi is de absolute tegenhanger van het pausschap: de antagonist van de geïnstitutionaliseerde Kerk. Hij wenste zelf nooit een lid te zijn van de hiërarchie. Hij was wel heel trouw aan de hiërarchie, maar hij gaf voor zichzelf, voor zijn monikken en zusters een heel ander model weer, een anarchistisch model. Hij opereerde onder paus Innocentius III, een machtszoeker, die groot belang hechtte aan hiërarchie en autoriteit.”

Over Bergoglio’s obsessie met de armen zegt hij het volgende: “De zin ‘de armen zijn de schatten van de Kerk’ slaat op de geschiedenis van de Kerk. Jezus Christus hield van de armen, omdat ze kleinere lasten dragen en makkelijker kunnen binnengaan in het Koninkrijk van God. Jezus vroeg de rijken om arm te worden, niet de armen om rijk te worden.

Waarom Mosebach gelooft dat dit programma niet bestemd is voor het pausschap: “Wat zorgwekkend is over paus Franciscus is de atmosfeer die hij creëert, alsof een volledig nieuwe Kerk werd gecreëerd die nog nooit eerder bestond op deze manier. Alsof Franciscus eeuwenlange abnormale ontwikkelingen corrigeert en een nieuw type van Kerk creëert zonder dogma en zonder mystiek. Een Kerk die zichzelf terugvindt in overeenstemming met de huidige sociale consensus.”

Mosebach is zeer bezorgd over het meegaan met de tijdsgeest. Hij ziet dat Bergoglio meegaat met deze tijdsgeest o.a. door dubbelzinnige dingen te zeggen. Het hele gebeuren lijkt gesystematiseerd.

“De paus is gebonden aan de traditie. Hij kan er zelfs geen millimeter van afwijken. Enkel door zich hieraan te houden is hij de paus. Hij is niet vrij. Hij moet zorg dragen voor de continuïteit van de traditie. Dat is zijn hoofdtaak.”

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/05/der-spiegel-interviews-mosebach-whats.html#more