Vaticaan verwerpt het wanbeheer van land en voedsel in de wereld

iu

Ongeveer 805 miljoen mensen hebben honger in de wereld vandaag. De meeste van hen leven in ontwikkelingslanden, waar 13,5 % van de bevolking ondervoed is. De verschillen tussen de eerste en de derde wereldlanden groeien. Sommige data geven de schuld aan het wanbeheer van de natuurlijke hulpbronnen.

Met dit alles in gedachten heeft de Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en Vrede een boek gepubliceerd over de oorzaken, gevolgen en mogelijke oplossingen voor het wanbeheer van grond en voedsel.

Cardinaal Peter Turkson (President van deze Pauselijke raad): “Het betekent veel en het betekent alles, omdat deze dagen het probleem wat gecompliceerder is geworden. Het gaat niet gewoon over voedselzekerheid, maar ook over voedselkwaliteit.

Bergoglio wordt het niet moe mensen eraan te herinneren de natuur en de schepping te respecteren, en om de zwaksten te verdedigen. Hij zei dit terwijl hij een een voedselconferentie toesprak vorig jaar.

“De strijd tegen honger en ondervoeding wordt gehinderd door marktprioriteiten, die voorrang hebben omwille van winstbejag.”

In het boek vragen de auteurs ook politici over heel de wereld om het probleem te helpen aanpakken.

http://www.romereports.com/pg161135-vatican-denounces-the-mismanagement-of-land-and-food-in-the-world-en

Nogmaals, de boodschap van Jezus op 6 oktober 2013:

Mijn zeer geliefde dochter, de stem van de Valse Profeet gromt over alles wat heilig is in Mijn Kerk. Er zal echter weinig gezegd worden over het belang van het handhaven van Gods Leer, de Sacramenten en de verkondiging van de waarheid. In plaats daarvan zullen jullie afleidingsmanoeuvres zien, zoals het zorgen voor de armen en hongerigen in de wereld, en dit zal als jullie voornaamste taak als dienaren van God beschouwd worden.