Bergoglio zal in Turijn de tempel van de Waldenzen bezoeken

Tempio Valdese in Corso Vittorio Emanuele

De details van de trip van Bergoglio naar Turijn in juni 2015, zijn bekend gemaakt door het Vaticaan.

Bergoglio zal in Turijn arriveren op 21 juni. Hij zal de kathedraal bezoeken waar de Lijkwade wordt tentoongesteld. Hij zal de Mis doen in Piazza Vittorio. Na de Mis zal hij naar de residentie gaan van de aartsbisschop, voor een lunch met jonge gevangenen van ‘Ferrante Aporti’ (een gesloten instelling voor minderjarigen, immigranten en daklozen), en een zigeunerfamilie. In de namiddag zal hij de Basiliek van O.L.V. Hulp der Christenen bezoeken, waar hij de Salesianen en de Dochters van O.L.V. Hulp der Christenen zal ontmoeten. In deze basiliek liggen de relikwieën van de H. Don Bosco.  Een uur later gaat hij de zieken en de gehandicapten bezoeken in de Kerk van Cottolengo. En dan op maandag, 22 juni gaat Bergoglio de tempel van de Waldenzen in Turijn bezoeken, iets wat geen enkele paus in het verleden ooit heeft gedaan!

Op de site van Radio Vaticaan slechts een korte en schijnbaar onbeduidende zin: “On Monday 22, at 9 a.m., he will visit the Valdese Temple.” Maar een zin met zeer grote consequenties.

De Waldenzen

Waldenzen zijn een soort vroege protestanten die zwoeren bij totale armoede. De stichter, Peter Waldo, verachtte de Katholieke Kerk, hij verkocht in 1173 al zijn bezittingen en gaf het geld aan de armen, en stichtte op die manier een eigen kerk met eigen leer.

Zij beweerden dat waardigheidsbekleders niet geschikt waren om het Evangelie te prediken. Ze verachtten de verering van Maria. Ze zeiden dat relikwieën gewoon rotte beenderen waren die behoorden aan wie weet welk persoon; dat op bedevaart gaan geen nut heeft en geldverspilling is; dat vlees op gelijk welke dag mag gegeten worden (dus geen vastendagen); dat Wijwater geen zier effectiever was dan regenwater; dat gebed in een schuur juist hetzelfde is als in een kerk, enz… Ze bespotten bovendien de leer van de Transubstantiatie (verandering van brood en wijn in het Lichaam en het Bloed van de Heer) en ze belasterden de Rooms Katholieke Kerk als de hoer uit de Apocalyps.

Ze werden door Paus Lucius III officieel als ketters verklaard en geëxcommuniceerd tijdens de Synode van Verona in 1184, en door Paus Innocentius III tijdens het Vierde Lateraans Concilie in 1215.

De H. Don Bosco bestreed de ketterijen van de Waldenzen in zijn streek, in Turijn. Zij verspreidden pamfletten met hun leer. Don Bosco liet tegenpamfletten drukken en verspreiden om de mensen te vermanen niet aan het katholiek geloof te verzaken. De Waldenzen pleegden meerdere aanslagen op het leven van de H. Don Bosco, welke hij met hulp van de Hemel wist te ontwijken en te overleven.

De huidige Waldense kerk beschouwt zichzelf als een Protestantse kerk van de gereformeerde traditie, origineel gekaderd door Huldrych Zwingli en Johannes Calvijn. Het erkent als haar standaard leer de geloofsbelijdenis gepubliceerd in 1655 gebaseerd op de gereformeerde belijdenis van 1559. Het erkent slechts twee ceremonies: doopsel en het avondmaal. Jaarlijks vinder een synode plaats, waar de leiders samenkomen. De spiritualiteit van de Waldenzen wordt als volgt beschreven: het prediken van het Evangelie, de gemarginaliseerden dienen, sociale rechtvaardigheid promoten, interreligieuze samenwerking bevorderen en het verdedigen van religieuze diversiteit en vrijheid van geweten. [lijkt zeer sterk op de agenda van Bergoglio]

Bergoglio zoekt toenadering

Bergoglio stuurde op 26 augustus 2014 een telegram naar de Methodisten en de Waldenzen naar aanleiding van hun synode van 24-29 augustus in Turijn. Hij uitte zijn broederlijke welkom en verzekerde de deelnemers van zijn spirituele nabijheid terwijl ze hun discussies voeren. In het telegram stond verder dat de heilige vader ‘bidt dat de Heer, door de voorspraak van de Maagd Maria, aan alle christenen vooruitgang mag verlenen op het pad naar volle gemeenschap, om te getuigen van de Heer Jezus Christus en het licht en de sterkte van Zijn Evangelie aan de mensen van onze tijd aan te bieden.”

1

Tijdens zijn komende bezoek aan Turijn zal Bergoglio dus eerst de relikwie van de Lijkwade van Jezus bezoeken, daarna de basiliek waar de relikwieën van Don Bosco liggen en dan gaat hij de tempel bezoeken van de Waldenzen die relikwieënverering verachten, spotten met het katholiek geloof in het algemeen, en die Don Bosco wilden vermoorden omdat hij hun ketterij bestreed.

Vorig jaar had Bergoglio al een bijeenkomst met de Evangelistische miljardiar Kenneth Copeland en uitte hij zijn verlangen naar eenheid met zijn congregatie. Nu wil hij de Waldenzen opvrijen. Allemaal in de naam van “het pad naar volle gemeenschap”. De één-wereldkerk komt in zicht!

Jezus Christus zei op 13 februari 2013:

Bij een poging, die gezien moet worden als het moderniseren van de Katholieke Kerk, is dit wat jullie voorgelegd zal worden – de bevordering van allesomvattende congregaties – alle religies in één zogenaamde Christelijke Verenigde Kerk gewikkeld. Al de uiterlijke tekenen lijken misschien aanvankelijk hetzelfde, maar dat is wat jullie verondersteld worden te zien. Geleidelijk aan zullen jullie Mijn Heilige Schrift niet meer herkennen, aangezien nieuwe bewoordingen, formuleringen en nieuwe concepten voor de uitvoering van de sacramenten jullie voorgelegd zullen worden. Er zal paniek heersen onder die ware trouwe priesters, die gealarmeerd zullen zijn door het nieuwe, moderne concept dat de Kerk zal omhelzen wanneer zij een nieuw soort van moderne alternatieve kerk willen lanceren. Het zal door middel van het netwerk van de vrijmetselarij – die in elke hoek van de Katholieke Kerk is binnengedrongen – de overheden en de media zijn, dat deze gruwel als een grote vernieuwing zal voorgesteld worden.”

http://en.radiovaticana.va/

http://en.wikipedia.org/wiki/Waldensians

http://www.news.va/en/news/pope-sends-telegram-to-methodist-waldensian-synod

Aanslagen van Waldenzen op Don Bosco: http://www.fisheaters.com/animals11.html