Bergoglio verricht “mirakel”

mirakel

Toen Bergoglio Napels bezocht, hield hij ook even het relikwie van de H. Januarius in handen. Het bloed begon vloeibaar te worden terwijl hij het in zijn handen had. Eerst werd de helft van het bloed vloeibaar, maar de rest na verloop van tijd ook. De plaatselijke bisschop sprak van een mirakel, want de vorige paus in wiens handen het mirakel gebeurde was Paus Pius IX. De mensen schreeuwden het uit en klapten in de handen.

Echter, ons verbaast dit niet.  Lezen we de profetie over de Valse Profeet op 21 januari 2012:

Zijn leugens zullen een naïeve groep van katholieke volgelingen betoveren. Hij zal een wonderlijke en liefdevolle uiterlijke uitstraling vertonen en al Mijn kinderen in de Katholieke Kerk zullen verward zijn. Eén teken waarop gelet moet worden, zal zijn trots en arrogantie zijn, verborgen achter een bedrieglijke uiterlijke nederigheid. Mijn kinderen zullen zo voor de gek gehouden worden waardoor ze zullen denken dat hij een uitzonderlijke en zuivere ziel is. Hij zal behandeld worden als een levende heilige. Niet één woord uit zijn mond zal in twijfel getrokken worden. Het zal ook lijken dat hij bovennatuurlijke gaven heeft en de mensen zullen ogenblikkelijk geloven dat hij wonderen kan verrichten.

http://www.aleteia.org/en/religion/article/st-gennaros-blood-relic-miraculously-liquifies-in-the-presence-of-pope-francis-in-naples-5869691155251200