Brief van een bezorgde priester

th2OGM3E98

Een priester stuurde onderstaande brief aan de redactie van ‘The Remnant Newspaper’, maar wenste anoniem te blijven omwille van eventuele vervolging. Deze priester celebreert de Mis in de nieuwe vorm, maar is wel traditioneel gezind en bijzonder bezorgd over wat er aan de hand is.

Ik ben een priester, en ik ben dat al 25 jaar. Ik heb nooit zo’n spirituele omwenteling gezien in al die jaren, en geloof me, ik heb gezien wat ik dacht dat het ergste was dat de Katholieke Kerk had te bieden.

Het gedrag van paus Franciscus en zijn voortdurende spontane opmerkingen hebben me gedemoraliseerd gelaten. Ik heb nog nooit zo’n kwaadwilligheid zien komen van de Heilige Stoel.  De verwarring die de paus z’n opmerkingen veroorzaakt onder de gelovigen die ik onder mijn hoede heb, en de manier waarop zijn daden een reeds anti-katholieke cultuur nog meer stoutmoedigheid geven, komen mij sinister over. Wanneer ik in de ogen van paus Franciscus kijk dan zie ik geen liefde en medelijden, ik zie hoogmoed en listigheid.

Nu zien we de mogelijkheid onder ogen van een catastrofe wanneer de Synode in Rome opnieuw bijeenkomt deze herfst.  Mijn eigen aartsbisschop heeft de vragen doorgezonden voor input van de parochianen over de onderwerpen van huwelijk en familie. De vragen die aan mijn parochianen gesteld worden lijken toonaangevend, alsof hij zoekt naar specifieke antwoorden die passen bij een vooropgestelde uitkomst. Ik vrees, op een manier waarop ik nog nooit gevreesd heb, dat we ernstige doctrinaire veranderingen tegemoet zien. Alhoewel paus Franciscus volhoudt te benadrukken dat deze enkel disciplinaire veranderingen zouden zijn, en geen doctrinaire, zegt mijn buikgevoel dat hij dat veinst.

Over heel de wereld zien we nu kardinalen, aartsbisschoppen en bisschoppen die houdingen bevestigen die in vorige eeuwen ondubbelzinnig werden veroordeeld. Terwijl ik luister en deze gebeurtenissen zie, hoor ik keer op keer in mijn gedachten de zin “de rook van Satan heeft is heiligdom binnengedrongen.” Zou het kunnen dat al wat er gebeurt werkelijk het werk is van Satan? Ik ben nog niet gereed om dat te bevestigen, maar ik mijn hart vrees ik dat het kan waar zijn. Als dat zo is, dan kan het ook waar zijn dat veel leden van onze hiërarchie in de Kerk niet tot Christus behoren.

Ik heb gesprekken gehad met priestervrienden over dit alles. We zijn allemaal bang over wat er gaat komen. Niemand van ons heeft het gevoel dat we nog langer op doctrinaire vaste grond staan. We krimpen allemaal ineen iedere keer als paus Franciscus voor een groep journalisten komt. Wat zal hij nu zeggen? Hoe zal hij nu schelden op diegenen die trouw Christus dienen? Hoe zal hij nu weer op ons slaan?

Eén van mijn priestervrienden vroeg mij tijdens een gesprek wat ik zou doen indien de Kerk formeel zou goedkeuren wat het vroeger formeel had veroordeeld. Ik moest toegeven in alle eerlijkheid dat ik waarschijnlijk het priesterambt zou moeten verlaten. Hij gaf toe dat hij waarschijnlijk geen andere keuze zou hebben dan hetzelfde te doen.

Mijn diepste angst is dat als paus Franciscus verdergaat de Kerk te duwen richting ketterij, dat we een oorlog mogen verwachten onder de gelovigen die Aartsbisschop Lefebre’s oppositie na Vaticanum II zal doen uitschijnen als een eenvoudig bezwaar.

Ik weet dat u zult begrijpen waarom ik mijn naam niet zet onder deze email.

Moge God zijn Heilige Kerk beschermen tegen de machten, zichtbaar en onzichtbaar, er binnen en er buiten, die ernaar streven om haar te vernietigen. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars!

Vader Anoniem.

 

http://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/1581-afraid-of-pope-francis-a-sobering-email-from-father-anonymous