De nieuwe vragenlijst voor de Synode over het gezin in 2015

poll-home-page

Na de Bijzondere Synode in oktober 2014 werd het Relatio Synodi samengesteld. Het werd ook uitgegeven in boekvorm in het Nederlands. Op basis daarvan heeft het Vaticaan opnieuw een vragenlijst opgesteld en naar alle bisdommen gezonden om te laten invullen door de gelovigen.

Laten we duidelijk zijn: als de Kerk een vragenlijst doorstuurt naar het volk over geloofskwesties die onveranderlijk zijn (zonde blijft zonde), dan duidt dat enkel erop dat men de intentie heeft om bepaalde zonden te gaan vergoelijken en bijgevolg de Leer van de Kerk aan te passen. Over de Leer van Christus kan niet gediscussieerd worden. Dit komt neer op afvalligheid, en dus ketterij! Deze Synode heeft helemaal geen goede bedoelingen. De Leer over het gezin staat vast en is onveranderlijk: geen homohuwelijk, geen hertrouwde gescheidenen, geen voorbehoedsmiddelen, geen IVF…. Waarom daar een Synode over houden? Omdat men deze zonden wil gaan vergoelijken, in de naam van “barmhartigheid”. Dàt is exact de intentie van Bergoglio en zijn trawanten.

Vragenlijst in pdf vorm: http://www.kerknet.be/admin/files/assets/documenten/Vragenlijst_pdf.pdf

http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=128714