Waarom spreken andere huidige verschijningsoorden niet over de Valse Profeet?

Christinclouds

Waarom spreken andere huidige (echte!) verschijningsplaatsen of visionairs niet over de Valse Profeet?

Onderstaand antwoord geld voor de verschijningsplaats Medjugorje, maar ook andere echte Mariale verschijningsplaatsen.

Waarom heeft de Moeder van God in de boodschappen van Medjugorje nooit gezegd dat Paus Benedictus XVI de ware Paus en paus Franciscus de Valse Profeet is? Wat zou er gebeuren als Medjugorje wist dat Franciscus de Valse Profeet is?

1. De mensen zouden denken dat de zien(st)er compleet gek is geworden, en zouden ze verstoten en bespotten, net zoals ze doen met Maria Divine Mercy (of Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, kortweg MDM) . De zieners zouden het risico lopen dat er hen fysieke schade wordt toegebracht, omdat ze niet in het geheim werken zoals MDM. De bescherming ontbreekt. Maria heeft de moeilijke taak om de eindtijdprofeet te zijn. Sinds 2010 wordt het Boek Openbaring uitgelegd aan de mensheid. In dit stadium van de eindtijd zijn er gebeurtenissen, maar ook personen die in het boek Openbaring voorkomen, die nu uitgelegd worden. Dit omvat de Valse Profeet. Voor andere Mariale verschijningsplaatsen ligt de nadruk op mensen naar het juiste pad brengen om hen te bekeren en te waarschuwen om hun leven te veranderen om hun zielen te redden etc. Dit gaat zo verder tot het einde, in de Mariale verschijningsplaatsen die lang voor 2010 zijn ontstaan.

2. De meeste mensen zouden niet meer komen naar de Mariale verschijningsplaatsen. Ze zouden alle genade, zegeningen, gebeden, de redding, het aanraken van hun hart om hun leven te veranderen, niet langer voelen en beleven.

3. De grootste ‘biechtstoel van de wereld’ zou “instorten” en zo zouden vele biechten niet meer afgenomen kunnen worden. Zoveel mensen die door zo’n genadeoord in hun hart beroerd worden, zouden anders waarschijnlijk nooit biechten. Deze Mariale verschijningsoorden hebben altijd een positieve groepsdynamiek, zodat veel mensen durven te doen wat ze anders thuis nooit zouden doen voor hun ziel, omdat ze in deze oorden gelijkgezinde mensen zijn.

4. Medjugorje zou waarschijnlijk een plaats van verlatenheid zijn, van belediging van de Moeder Gods, een plaats van godslastering, omdat het absoluut zou tegengewerkt en zelfs vernietigd worden vanwege de teleurstelling.

5. Elke ziener, elke visionair, elke genade, elk Mariaal verschijningsoord heeft zijn opdracht. Weinigen krijgen informatie over de eindtijd, en dan meestal niet in detail, omdat

a. het hen niet gegeven is om bijzondere kennis te hebben over de eindtijd. Het is niet hun taak. Zoals ik al zei, er is maar één Eindtijdprofeet.

b. omdat met de informatie dat paus Franciscus de Valse Profeet is, er daar meer zou vernietigd dan genezen worden. Het gaat over de redding van zielen. We zijn nog steeds in de fase van de Barmhartigheid, waar de hemel nog steeds probeert om de mensen te leiden naar Jezus, waarbij de Moeder van God met haar gevoelige woorden probeert om mensen te bekeren; waar Jezus probeert hun harten te ontvlammen door hun liefde en wij bidden en lijden voor de redding van de zielen. Binnenkort, wanneer de waarschuwende fase voorbij is, is de periode waar de mens maar twee wegen kan kiezen. Diegenen die het nog altijd niet weten en nog in leven zijn, hebben nog steeds de keuze tot aan de Tweede Komst van Jezus.

6. Over het Boek der Waarheid en over paus Franciscus onderscheiden zich wereldwijd de meningen en de gedachten, en we lijken, werelds gezien, niet aan de winnende kant. Slechts enkelen zijn geselecteerd om de genaden te ontvangen en anderen te leiden op de weg van bekering, want het vergt veel moed. Moed om te antwoorden, te verduren en te weerstaan…

7. Als je de woorden van de Moeder van God elke maand leest, fijngevoelig bent, en het Boek der Waarheid kent, dan weet je dat de Moeder van God altijd de belangrijke zorgen weergeeft, maar zonder in de diepte te gaan van de inhoud van het boek.

Bron is bekend (werd vertaald uit het Duits).