Profetie

Waarom spreken andere huidige verschijningsoorden niet over de Valse Profeet?

Christinclouds

Waarom spreken andere huidige (echte!) verschijningsplaatsen of visionairs niet over de Valse Profeet?

Onderstaand antwoord geld voor de verschijningsplaats Medjugorje, maar ook andere echte Mariale verschijningsplaatsen.

Waarom heeft de Moeder van God in de boodschappen van Medjugorje nooit gezegd dat Paus Benedictus XVI de ware Paus en paus Franciscus de Valse Profeet is? Wat zou er gebeuren als Medjugorje wist dat Franciscus de Valse Profeet is?

1. De mensen zouden denken dat de zien(st)er compleet gek is geworden, en zouden ze verstoten en bespotten, net zoals ze doen met Maria Divine Mercy (of Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, kortweg MDM) . De zieners zouden het risico lopen dat er hen fysieke schade wordt toegebracht, omdat ze niet in het geheim werken zoals MDM. De bescherming ontbreekt. Maria heeft de moeilijke taak om de eindtijdprofeet te zijn. Sinds 2010 wordt het Boek Openbaring uitgelegd aan de mensheid. In dit stadium van de eindtijd zijn er gebeurtenissen, maar ook personen die in het boek Openbaring voorkomen, die nu uitgelegd worden. Dit omvat de Valse Profeet. Voor andere Mariale verschijningsplaatsen ligt de nadruk op mensen naar het juiste pad brengen om hen te bekeren en te waarschuwen om hun leven te veranderen om hun zielen te redden etc. Dit gaat zo verder tot het einde, in de Mariale verschijningsplaatsen die lang voor 2010 zijn ontstaan.

2. De meeste mensen zouden niet meer komen naar de Mariale verschijningsplaatsen. Ze zouden alle genade, zegeningen, gebeden, de redding, het aanraken van hun hart om hun leven te veranderen, niet langer voelen en beleven.

3. De grootste ‘biechtstoel van de wereld’ zou “instorten” en zo zouden vele biechten niet meer afgenomen kunnen worden. Zoveel mensen die door zo’n genadeoord in hun hart beroerd worden, zouden anders waarschijnlijk nooit biechten. Deze Mariale verschijningsoorden hebben altijd een positieve groepsdynamiek, zodat veel mensen durven te doen wat ze anders thuis nooit zouden doen voor hun ziel, omdat ze in deze oorden gelijkgezinde mensen zijn.

4. Medjugorje zou waarschijnlijk een plaats van verlatenheid zijn, van belediging van de Moeder Gods, een plaats van godslastering, omdat het absoluut zou tegengewerkt en zelfs vernietigd worden vanwege de teleurstelling.

5. Elke ziener, elke visionair, elke genade, elk Mariaal verschijningsoord heeft zijn opdracht. Weinigen krijgen informatie over de eindtijd, en dan meestal niet in detail, omdat

a. het hen niet gegeven is om bijzondere kennis te hebben over de eindtijd. Het is niet hun taak. Zoals ik al zei, er is maar één Eindtijdprofeet.

b. omdat met de informatie dat paus Franciscus de Valse Profeet is, er daar meer zou vernietigd dan genezen worden. Het gaat over de redding van zielen. We zijn nog steeds in de fase van de Barmhartigheid, waar de hemel nog steeds probeert om de mensen te leiden naar Jezus, waarbij de Moeder van God met haar gevoelige woorden probeert om mensen te bekeren; waar Jezus probeert hun harten te ontvlammen door hun liefde en wij bidden en lijden voor de redding van de zielen. Binnenkort, wanneer de waarschuwende fase voorbij is, is de periode waar de mens maar twee wegen kan kiezen. Diegenen die het nog altijd niet weten en nog in leven zijn, hebben nog steeds de keuze tot aan de Tweede Komst van Jezus.

6. Over het Boek der Waarheid en over paus Franciscus onderscheiden zich wereldwijd de meningen en de gedachten, en we lijken, werelds gezien, niet aan de winnende kant. Slechts enkelen zijn geselecteerd om de genaden te ontvangen en anderen te leiden op de weg van bekering, want het vergt veel moed. Moed om te antwoorden, te verduren en te weerstaan…

7. Als je de woorden van de Moeder van God elke maand leest, fijngevoelig bent, en het Boek der Waarheid kent, dan weet je dat de Moeder van God altijd de belangrijke zorgen weergeeft, maar zonder in de diepte te gaan van de inhoud van het boek.

Bron is bekend (werd vertaald uit het Duits).

Categorieën:Profetie

3 antwoorden »

 1. Medjugorje gaat zeer veel verwarring geven.
  Waarschijnlijk naar de antichrist verwijzen ( de UN-Christus van Lucis Trust / Alice Bailey’s boeken ) en de valse profeet promoten.

  Het bij deze link ( http://derkatholikunddiewelt.blogspot.de/2015/06/marienerscheinungen-in-medjugorie-un.html ) behorende artikel en de verwijzing naar de gebeurtenissen in Medjugorje op de site van de VN zijn duidelijke voortekenen.
  Het is waarschijnlijk om die reden dat Jezus in de boodschappen van de Waarschuwing 2x heeft benadrukt geen relatie te leggen tussen de boodschappen van de Waarschuwing en andere oorden waarvan wij vermoeden dat ze waar zijn. Ook MDM heeft op haar originele site enkele malen benadrukt deze richtlijn te blijven volgen.
  Het valt mij, en dat hoor ik ook van vele anderen, op dat hier steeds een positieve beoordeling over Medj. wordt gepresenteerd. Dit betreuren wij, misschien dat het artikel waar de link naar verwijst de ogen opent . Lees ook eens het onderzoek van Father Luigi Villa (googelen) die de ondankbare opdracht had via pater Pio en paus Pius de XIIde de vrijmetselarij in het algemeen maar speciaal in de kerk aan de kaak te stellen.
  Verwijzend naar de indicaties uit de boodschappen van de Warning omtrent de beoordeling van ware verschijningen valt meteen op dat in Medj. geen specifieke gebeden voor de noden van deze tijd zijn gegeven.
  Een algemeen veel gehoorde analyse is als volgt. Als abortus de grootste bedreiging voor de vrede is wie wil dan een moeder van de vrede erkennen die haar kinderen niet eens op het grote gevaar van abortus wijst en uitleg over dat grote gevaar geeft.
  Laten wij in alle rust overwegen, de gebeurtenissen geduldig afwachten en ons geestelijk en door gebed voorbereiden op de grote ontwikkelingen waar de mensheid nu voor staat en die al zijn begonnen.

  Ik hoop dat jullie kunnen begrijpen dat deze opmerkingen uit bezorgdheid zijn geschreven en niet om mijn gelijk te bekomen. Het werk dat jullie via deze site verrichten is immers van het allergrootste belang om de mensen de ernst van de situatie in de wereld te bevestigen en door jullie alerte bestudering van de gebeurtenissen en verwijzingen naar bijhorende boodschappen van MDM.

  Ga zo door,
  hartelijke groet,
  Bart

  • Dag Bart,

   dank voor uw reactie. Wij waarderen ieders mening. Echter, wij beoordelen Medjugorje positief omdat elke verschijningsplaats die echt is, zijn vruchten afwerpt. Ik ken persoonlijk mensen die daar zijn bekeerd en die van dichtbij genezingen hebben meegemaakt (o.a. een verlamd kind in een rolstoel die plots rechtstond en riep: “mama, ik kan lopen!”). Dit zijn niet zomaar wat toevalligheden. Ik heb ook al gelezen van aborteurs die op de kruisberg tot bekering kwamen. Ze zagen voor zich plots een veld vol kinderschedels en ze beseften welke moordenaars ze eigenlijk waren. Die mensen hebben zich bekeerd. Ik kan u hun getuigenis geven. Trouwens, in de boodschap wordt steeds aangehaald om te bidden voor de priesters en voor de bekering van de zondaars. Zij vraagt om de rozenkrans te bidden. In Fatima werden er ook geen specifieke gebeden gegeven, maar zei Maria dat men dagelijks de Rozenkrans moest bidden. In Medjugorje zijn er ook geheimen gegeven aan de zieners, mbt de Kastijding en het Einde der tijden, maar die werden nog niet openbaar gemaakt. Iedere zienster en iedere verschijningsplaats staat op zichzelf en heeft een andere taak. De verschijning van La Salette was eenmalig en vermaande het volk dat ze zich moesten beteren of er ging een straf komen (de aardappelhongersnood e.d.) en tevens werd een beeld gegeven van de eindtijd. In Lourdes zei Maria gewoon dat men veel moest bidden, vasten en boete doen. Daar heeft ze zelfs geen openbaringen gedaan over de eindtijd.

   Natuurlijk zal er verwarring komen, die is er eigenlijk al. Dat is altijd Satans bedoeling.

   U hoeft niet in Medjugorje te geloven, wij gaan het hier ook niet expliciet promoten, maar als we er negatief over doen dan spreken we onszelf tegen én volgen we het standpunt van Bergoglio, en dat kunnen wij niet gezien de aard van deze website. Maar het belangrijkste dat wij hier beogen is het geloof in de boodschappen van MDM; de mensen doen inzien dat de profetieën die erin staan in vervulling gaan, de éne na de andere. En de mensen ertoe aanzetten om de Kruistochtgebeden te bidden.

   Vriendelijke groet & Gods zegen

   M