Kardinaal Maradiaga van de C9: “paus wil ‘Kerkrenovatie’ tot een onomkeerbaar punt brengen”

Maradiaga

Op 20 januari 2015 gaf Kardinaal Oscar Maradiaga Rodriguez, de coördinator van de Raad van kardinalen van Bergoglio (kortweg de C9), een spreekbeurt in het Markkula Center voor toegepaste ethiek in de Santa Clara universiteit in Sillicon Valley. Zijn opmerkingen kwamen van een opstel dat hij had gemaakt: De Kerk van Medelijden met Paus Franciscus. De volgende passage van dit opstel onthult precies hoe verreikend de “Franciscus-hervorming” moet zijn.

We wandelen als Kerk richting een diepe en wereldwijde renovatie. Om deze renovatie echt Katholiek te laten zijn, moet het alle historische dimensies van de Kerk omvatten.

Specifiek is er geen ware kerkelijke renovatie zonder een transformatie van de instellingen; van de kwaliteit en de focus van de activiteiten; van het mystieke en het spirituele. Gewoonlijk begint de renovatie met de pastorale activiteiten. Want het is daar dat de tegenstrijdigheden van een zeker ‘model’ van de Kerk en de realiteit hoofdzakelijk ervaard worden. De missionarissen, de evangelisten op de rand van de Kerk, zijn de eersten om de ontoereikendheid van de traditionele manieren van actie te bemerken; de pastorale kritiek begint bij de ervaring van de missie in de periferie. Veranderingen en aanpassingen beginnen hier.

Na het Tweede Vaticaans Concilie, veranderen de methoden en de inhoud van evangelisatie en christelijke educatie. De liturgie verandert: plaatselijke talen worden aangenomen, sommige rituelen en symbolen veranderen, er worden manieren gezocht om meer volk te trekken, etc. Het missionaire perspectief verandert: de missionair moet de cultuur kennen, de menselijke situatie; de missionair moet een evangeliserende dialoog verwezenlijken met deze realiteiten. “Sociale actie” verandert, het is niet enkel liefdadigheid en ontwikkelingssamenwerking, maar ook de strijd voor rechtvaardigheid, mensenrechten en bevrijding[bevrijdingstheologie?]

Voor de christelijke samenhang, zijn er op verschillende institutionele en organisatorische veranderingen gelijktijdig gedacht: nieuwe functies vereisen nieuwe passende instellingen.

Het Concilie gaf aanleiding tot institutionele renovaties, waarbij de “logica van de Geest” werd gevolgd. Deze hervormingen omvatten alle niveaus van de kerkelijke organisatie: de religieuze congregaties of de missionaire sociëteiten – wiens ‘hoofdstukken over hervorming’ zich vermeerderen – de diocesane en Vaticaanse Curie, Episcopale Conferenties, de Synoden, de parochies, de pastorale gebieden, de priesters, de apostolische instituten van de leken, het onderwijs van de theologie, de seminaries, de katholieke scholen… Nieuwe instituten voor missionaire dialoog ontstaan: oecumene, Joden, andere religies… Alles in de Kerk verandert consistent met een vernieuwd pastoraal model.

Misschien dachten sommigen dat de Kerkrenovatie enkel dat was. Maar de institutionele en functionele veranderingen, alleen op zichzelf, bewezen dat ze ontoereikend en oppervlakkig waren. Soms creëerden ze nieuwe problemen en crisissen, zowel onnodig als diep. Gelijk welke verandering in de Kerk vereist uiteindelijk een renovatie van de motivatie die deze nieuwe optie inspireert. Zonder diepgewortelde, levende en expliciete motivaties, kan geen enkele menselijke groep, geen instituut en geen sociëteit overleven voor een lange tijd, en veel minder zichzelf renoveren. Motivaties antwoorden aan het fundamentele “waarom” van de opties, de ondernemingen, de vragen, en dezelfde reden voor het bestaan van het instituut.

De paus wil deze Kerkrenovatie brengen tot het punt waarop het onomkeerbaar wordt. De wind die de zeilen van de Kerk voert richting de open zee van haar diepe en totale renovatie is Barmhartigheid. ” [Vergoelijking van de zonde is geen barmhartigheid!]

http://rorate-caeli.blogspot.com/2015/01/cardinal-rodriguez-maradiaga-pope-wants.html