Apostasie

Bergoglio spreekt Genesis tegen en promoot evolutietheorie!

evol-berg2

Rome, 27 oktober 2014.

Bergoglio sprak maandag een audiëntie toe in de Pauselijke Academie van Wetenschappen, waarbij hij bevestigde dat evolutie niet in tegenspraak is met de Schepping.

Wanneer we over de Schepping lezen in Genesis, lopen we het gevaar om ons in te beelden dat God een magiër was, met een magische toverstaf dat in staat was om alles te doen. Maar dat is niet zo“, vertelde hij diegenen die samenkwamen voor een discussie over ‘Evoluerende Concepten van de Natuur’. “Hij schiep menselijke wezens en liet hen ontwikkelen volgens de interne wetten die hij aan ieder gaf zodat ze hun vervulling zouden bereiken.”

God is geen magiër, maar de schepper, die alles tot leven bracht. De Big Bang, die we vandaag zien als het begin van de wereld, spreekt de tussenkomst van de goddelijke schepper niet tegen, maar maakt het eerder noodzakelijk… Evolutie in de natuur is niet tegenstrijdig met de schepping, omdat evolutie de schepping vereist van wezens die evolueren.”

“Wetenschappers en in het bijzonder christelijke wetenschappers, zouden moeten nadenken over de toekomst van de mensheid en de aarde, en als vrije en verantwoordelijke wezens zouden ze moeten bijdragen om het te bewaren en de bedreigingen tot zowel natuurlijke en menselijke milieus te elimineren. Tezelfdertijd moeten wetenschappers geïnspireerd worden door het vertrouwen dat verborgen is in de natuur, in haar evolutionaire mechanisme, de potentieel waarmee intelligentie en vrijheid moeten ontdekken en handelen om de ontwikkeling na te streven die deel is van het plan van de Schepper. Hoewel het zeer beperkt kan zijn, is menselijke actie samen met Gods kracht in staat om een wereld te bouwen die geschikt is voor haar tweezijdig – fysiek en spiritueel leven.”

Giovanni Bignami, een professor en president van het Nationaal Instituut voor Astrofysica in Italië, prees de verklaring van Bergoglio, en zei hij dat hij de pseudotheorie van de creationisten had begraven. [!!!] “De verklaring van de paus is van belang,” zei hij tegen het persagentschap van Adnkronos. “We zijn directe afstammelingen van de big bang die het universum creëerde. Evolutie kwam van creatie.”

De pauselijjke astronoom Guy Consolmagno zei eerder al dat het geloof in een jonge aarde bijna neerkomt op godslastering. “Het is zeker niet de traditie van katholicisme en het is dat nooit geweest, en het misinterpreteert wat in de Bijbel staat, en het verstaat verkeerd wat wetenschap is.”

Echter sommigen straften de Katholieke leiders af omdat ze evolutietheorie onderschreven. Brian Thomas van het Instituut voor Onderzoek naar de Schepping zei: “Ofwel schiep God waarlijk de kosmos op de manier dat Hij het zei, en wanneer Hij zei, of Hij deed het niet. Als hij dat niet deed, dan moeten we de Schrift overboord werpen.” Echter, historisch onderzoek – zoals jong uitziende spirale galaxies, snel brandende blauwe sterren en Saturnus die hitte uitstraalt, en kometen die nog steeds ijs bevatten – bevestigen duidelijk de geschiedenis van de Bijbel.”

Satan zei ooit eens door een bezeten persoon tegen de exorcist pater Candido, toen deze de bezetene vroeg over intelligente wetenschappers: “Wat betekent hier superieure intelligentie? Dat is de hoogste dwaasheid” (uit: Don Amorth, een exorcist vertelt).

coelacanth3

http://christiannews.net/2014/10/27/pope-refutes-genesis-account-of-creation-argues-god-and-evolution-are-compatible/

Categorieën:Apostasie