Een Jezuietenoverste over Bergoglio

jezuc3afeten1

Een Jezuïetenoverste (die liever anoniem wenst te blijven) van een ander Latijns Amerikaans land:

“Ja, ik ken Bergoglio. Hij is een persoon die veel problemen veroorzaakt heeft in de Sociëteit, en hij is zeer controversieel in zijn eigen land. Naast het feit dat hij beschuldigd werd van het toelaten van de arrestatie van twee Jezuïeten tijdens de Argentijnse dictatuur, veroorzaakte hij als overste verdeelde loyaliteit: enkele groepen aanbaden hem bijna, terwijl anderen niets met hem te maken wilden hebben, en hij sprak er bijna niet tegen. Het was een absurde situatie. Hij is goed getraind en capabel, maar hij is omgeven door deze personaliteitscult die extreem verdelend is. Hij heeft een aura van spiritualiteit die hij gebruikt om macht te verkrijgen. Het zal een catastrofe zijn voor de Kerk om iemand als hem in de Apostolische Stoel te hebben. Hij liet de Sociëteit van Jezus in Argentinië geheel verwoest achter, met de Jezuïeten verdeeld en instituties vernield en financieel gebroken. We hebben twee decennia gespendeerd om de chaos dat hij ons naliet trachten te herstellen.

Uit het boek “Pope Francis: untying the knots” door Paul Vallely