Paus Franciscus kust de hand van publieke ketter “Don Michele”

HANDKU~1

Op 6 mei 2014 ontving paus Franciscus de Salesiaan Don Michele De Paolis. De 93 jaar oude priester celebreerde samen met Franciscus de H. Mis in Casa Santa Marta. Don Michele is de stichter en nu erepresident van de Emmaus Gemeenschap in Foggia. Hij ontmoette achteraf Franciscus en deze laatste kust hem op het eind de hand. Deze scène is op zich bizar en irritant.  Waarom zou Franciscus deze man zijn hand kussen?

Don Michele en zijn metgezel gaf Franciscus een beker en een pateen gemaakt van olijfhout, wat volgens de voorschriften van de Kerk niet bruikbaar is voor gebruik in de Mis. Maar zo’n “kleine dingen” hebben Don Michele De Paolis nooit veel aangegaan. Hij gaf Franciscus ook zijn meest recente boek “Een Ongelegen Priester”.

Don Michele De Paolis is een zeer controversieel figuur.  Hij schendt de onmiskenbare regels en dogma’s en gaat in de Kerk meestal tegen de stroom in. De Paolis wordt door vrienden als een extreem complex persoon omschreven. Wanneer WOII gedaan was, ging hij binnen in de Orde van de Salesianen en was hij verschillende jaren op missie in Centraal Amerika. Hij werd politiek zeer links en werd groot aanhanger van de bevrijdingstheologie (!!).

Volgens hem is de vijand “rechts”, en zodus weet niemand of hij nu eigenlijk een priester, een sociale werker of een politiek activist is.

Op zijn Facebook pagina kan men zijn persoonlijk credo vinden:

“Ik voel mij seculair, als een nederige gelovige, altijd zoekend naar een gewillige, onzelfzuchtige, in onbaatzuchtige dienstbaarheid voor de christelijke gemeenschap en samenleving, aan de zijde van de laatsten. Ik voel mij antiklerikaal, dat is het niet behoren tot een kaste of categorie, ik voel mij niet behorend tot een officiële religie. Ik probeer mensen vrede en vreugde te geven in de meest dramatische situaties van het bestaan: heidenen, niet-kerkelijken, gescheidenen, op de weg naar een abortus, homoseksuelen, wanhopigen, de variëteit van de marginalen. Zoekend naar het licht van het evangelie in de kerk over controversiële problemen, zoals het celibaat van priesters, vrouwelijke priesters, pedofilie, ziekte en het einde van het leven.”

In 2010 stichtte Don Michele De Paolis samen met “respectvolle” atheïsten, homoseksuelen en Gabriele Scalfarotto een homogroep AGeDO (Geloof en Homoseksualiteit). Scalfarotto is een taaie campagnevoerder in de strijd voor rechten van homo’s. Don Michele vecht samen met hem om de strijd te winnen.

Hij heeft een klaar en duidelijk standpunt:

“Vandaag is de houding van de Kerk tegenover homoseksuelen strikt, onmenselijk en heeft het veel lijden veroorzaakt door te claimen dat homoseksualiteit een zonde is. Enkele kerkmensen zeggen dat het acceptabel is om homo te zijn, maar dat ze geen relaties mogen hebben, ze mogen elkaar niet liefhebben! Dat is maximum hypocrisie. Dit is zoals praten tegen een plant en zeggen dat je niet mag bloeien en geen vrucht dragen. Dat is tegen de natuur”

Het standpunt van Don Michele over de Bijbel, in een essay:

“We moeten ons denken bevrijden van een risico: fundamentalisme. Dat is: letterlijk te nemen wat er in de Bijbel staat. De nieuwe gehoorzaamheid aan het evangelie is vrij, verantwoordelijk en gewetensvol. In plaats van energie te verspillen in eindeloze religieuze polemieken, is het doel een nieuwe christelijke spiritualiteit van vreugdevolle aanvaarding van jezelf, God dankend en wetend dat homoseksuele liefde Zijn gave is, dat niet minder is dan dat van de heteroseksueel.”

Het mag dus duidelijk zijn dat Don Michele een publieke ketter is. Paus Franciscus laat blijken, door het kussen van de hand van deze man, dat hij een grote genegenheid heeft voor hem en dat hij zich kan vinden in de gedachtengang van deze (collega-) bevrijdingstheoloog.

Homoseksuele “liefde” is geen liefde, maar een lust, veroorzaakt door de duivel. Twee homo’s die een koppel vormen begaan doodzonde. De zonde van onkuisheid tegen de natuur. God heeft man en vrouw geschapen om één vlees te worden. God heeft NOOIT bedoeld dat twee mannen of twee vrouwen “één vlees worden”, want daar kunnen nooit kinderen uit voortkomen. Dit is doodzonde. God heeft omwille van dit soort zonden Sodom en Gomorra verwoest. Don Michele beweert dat het zeggen tegen homo’s dat ze niet samen mogen zijn, is zoals tegen een plant dat ze geen vrucht mogen dragen. Foute vergelijking want ook bij planten is een mannelijk en een vrouwelijk geslacht nodig om vrucht te kunnen dragen. Kunnen twee mannelijke planten vrucht geven? Kunnen twee homo’s een vrucht, dat is een kind, verwekken?

Genesis 18:20-21 “Daarom zei Jahwe: ‘Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.’

Genesis 19:4-5 en 19:23-26 : “Zij hadden zich nog niet te rusten gelegd, toen de mannen van de stad, de Sodomieten, om het huis te hoop liepen, jong en oud, de hele bevolking, allemaal samen. Zij riepen Lot en zeiden: ‘Waar zijn die mannen die voor vannacht bij u hun intrek genomen hebben? Breng ze naar buiten, dan kunnen wij omgang met hen hebben.”

“Zodra de zon was opgegaan en Lot in Soar was aangekomen liet Jahwe uit de hemel zwavel en vuur over Sodom en Gomorra neerregenen. Hij verwoestte die steden en de hele streek, met alle bewoners en al wat er groeide.”

Zie ook ons artikel over paus Franciscus die wil dat de Kerk het homohuwelijk “bestudeert”:  https://restkerk.wordpress.com/2014/03/11/paus-franciscus-wil-dat-de-kerk-het-burgerlijk-homohuwelijk-bestudeert/

Bron: http://eponymousflower.blogspot.pt/2014/05/pope-francis-kisses-hand-of.html